سندرم ضربه عشقReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Oct 19Rating:
سندرم ضربه عشق

سندرم ضربه عشق

راس (1999) براي اولين بار نشانگان ضربه ي عشق را معرفي نمود. نشانگان ضربه ي عشق، مجموعه علائم و نشانه هاي شديدي است كه پس از فروپاشي يك رابطه رمانتيك بروز مي كند، عملكرد فرد را در زمينه هاي متعدد (تحصيلي، اجتماعي و حرفه اي) مختل مي كند، واكنش هاي غيرانطباقي به دنبال دارد، و مدت زمان زيادي اين نشانه ها باقي مي مانند. اين فروپاشي، آنقدر قدرتمند است كه افسردگي و خشم (اسبارا ، 2006)، احساس ناامني عميق (دیویس، شاور و ورنون ، 2003)، احساس درماندگي، گناه، هراس، نااميدي، بدبيني، بي قراري، آسيب¬پذيري، از دست دادن تمركز، اميدواري، انگيزه و انرژي، نشانه هاي جسماني مثل سردرد و بي نظمي خواب، بي اشتهايي يا پرخوري، تغييراتي در ميل جنسي، بي حوصلگي و خستگي، كندي كلامي – حركتي توليد مي كند. صرف نظر از اينكه چه كسي رابطه را قطع مي كند، انحلال يك رابطه، تجربه ي ناخوشايندي است (باومیستر و لیری ، 1995)
بااین تفاسیر بسیاری از افراد در مبتلا به این نشانگان سه اشتباه اساسی میکنند:
تلاش میکنند با سرگرمی های موقتی فراموش کنند و ذهنشان پاک شود ؛
بدنبال فرد جایگزین میگردند تا رنج هیجانی خود را با یک مکانیسم خود فریبی آرام کنند
ویا می خواهند با متنفر شدن از معشوق به آرامش برسند که اینجا باید گفت:
” تنفر ادامه عشق فراموش نشده است”
به یک درمانگر معتمد با نگاه علمی نه نصیحت درمانگری مراجعه نمایید…
” زمان درمان کاملی نیست ”
با” عفونت های هیجانی ” بازی نکنیم…
هلن فیشر(2000)، این فرضیه را مطرح می کند که سه سیستم جداگانه زیست شناختی در ارتباط با عشق در انسان شکل گرفته است. تستوسترون در بعد شهوانی عشق ایفای نقش کرده و در فرد تمایلی کلی به سوی جنس مخالف ایجاد می کند. دوپامین و سروتونین جنبه های جذابیت و شیفتگی عشق را سازمان دهی می کنند و باعث می شوند که ما در دام عشق یک فرد خاص اسیر شویم. اکسی توسین به ایجاد دلبستگی و تداوم وابستگی کمک کرده و موجب شکل گیری احساس تعهد مورد نیاز برای تربیت کودکان می شود.

عشق/ دکتر علی فیروزآبادی/ نشر نوید شیراز. 1387