پایه های زندگی

استمرار پایه های زندگی بر دو پایه بنا شده است:یکی توافق با همسرتان بر سر شیوه ی اداره ی عدم توافق ها و مشاجرات به نحوی که هردو بتوانید زندگی کنید و دیگری مثبت گرایی و مثبت اندیشی در حد زیاد.

مرکز روانشناسی اکسیر تمام خدمات خود از جمله مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره طلاق، مشاوره جنسی و … را به افرادی که تحت پوشش بیمه بانک های طرف قرارداد اکسیر هستند رایگان ارائه می دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

مشاوره آنلاین اکسیر

نحوه تقویت پایه های زندگی

گفت و گو در مورد شیوه ی زندگی

بسیاری از زوج ها یی که زندگی شان دچار مشکل است از ابتدا قادر به شروع گفت و گو و مذاکره بر سر یکی از شیوه ی زندگی با ثبات نیستند. اگر در زندگی شما هم این مشکل وجود دارد و شما و همسرتان هرگز نتوانسته اید بر سر شیوه ی زندگی که هردو ترجیح می دهید، توافق کنید، بنابراین در پس هر مشاجره ی شما امواجی نهفته است. این امواج می تواند در مورد نحوه ی مشاجره، نحوه ی ابراز احساسات و اداره کردن آنها بین خودتان، چگونگی درک عشق و نشان دادن آن باشد.

به عبارت کوتاه تر،این امواج منفی در واقعیت های زندگی شما وجود دارند و تهدیدی جدی برای سست شدن بنیان زندگی به شمار می روند. با این امواج احساس آسیب دیدن ،رنجش،رد شدن و تلخی شکل می گیرد.یکی از شما حس می کند توفانی شده و دیگری حس می کند تنها مانده است؛یکی حمله می کند و دیگری گوش نمی کند.

با هم بودن در برابر جدایی

اگر با قدرت و جدیت به “ما بودن” ارزش دهید و آن را بیش از جدایی و تنهایی ارزشمند بدانید،پس با شیوه ی رضایت دو جانبه راحت تر خواهید بود. از سوی دیگر اگر فردیت و خودمحوری برایتان اهمیت بیشتری دارد ممکن است شیوه ی مشاجره جویانه یا پرهیز از مشاجره برایتان مناسب باشد. در این نوع زندگی ها،زوج ها تمایل دارند در خانه شان فضاهای جداگانه و مختص به خود داشته،دوستان جداگانه داشته باشند و غیره.

عشق و همراهی

اگر شما ارزش زیادی برای پویایی و دوستانه باقی ماندن ارتباط تان قائل شوید،شیوه ی پرهیز از مشاجره ممکن است برای شما مناسب باشد. زوج های طرفدار رضایت دو جانبه اغلب به دنبال این هستند که همدم خوبی برای هم باشند و دوستانی خوب برای هم باقی بمانند.

صداقت

زوج های مشاجره جو ارزش زیادی برای صداقت با یکدیگر قائل اند و اصلاً اعتقادی به پنهان کردن احساسات منفی یا غم درموضوعات ندارند. آنها صداقت را به عنوان پایه ی اعتمادشان در نظر می گیرند. از سوی دیگر زوج های طرفدار رضایت دوجانبه و پرهیز کننده از مشاجره موضوعی را که باید بر سر آن صداقت کامل داشته باشند،انتخاب می کنند و اغلب احساسات منفی خود را نشان می دهند.

قانع سازی

زوج های مشاجره جو بر این عقیده اند که همسرشان با آنها مشارکت نمی کند،مگر اینکه واقعاًباهم گفت و گو کنند و بحثی فعال بر سر موضوعات توافق نشده داشته باشند. زوج های طرفدار رضایت دوجانبه و پرهیز کننده از مشاجره بسیار کمتر این شیوه را می پسندند.

ابراز احساسات

اگر شما در ابراز احساساتتان جدی هستید و ترجیح می دهید بر سر منازعات زندگی بحث کنید،روش مشاجره جویانه برایتانمناسب است. اگر میانگین مشاجرات شما زیاد است و همیشگی نیست،شیوه ی رضایت دوجانبه برای شما بهتر است. اگر احساس خوبی از ابراز احساسات منفی ندارید،شیوه ی پرهیز از مشاجره کاملاً مناسب شما است.

پایه های زندگی

نقش های سنتی

زوج های طرفدار رضایت دوجانبه وپرهیزکننده از مشاجره نقش های قدیمی و سنتی را در برقراری رابطه می پسندندو در کارهای خانه و بچه داری نیز همین کار را می کنند.

فلسفه و عقاید

زوج هایی که از مشاجره پرهیز می کنند بیش از دو شیوه ی دیگر برای شریک شدن در عقاید فلسفی و دینی یکدیگر ارزش قائل می شوند،زیرا این موضوعات باعث هدایت زندگی آنها به سمت درک بیشتر یکدیگر خواهد شد.

بیشتر مشاوره ها و و پیشنهادهای زیرمی تواند به اغلب زوج ها کمک کند. اما برخی زندگی ها نیازمند کار بیشتر در برخی حیطه های خاص نسبت به دیگر حیطه هاست.


مقاله مرتبط: شش فرمول استحکام زندگی مشترک


پیشنهادهایی برای زوج های طرفدار رضایت دوجانبه

این سبک زندگی مستلزم برخورداری از نقاط قوت زیادی است که باید از کسب آن اطمینان داشته باشید. به ویژه مهارت مذاکره و مصالحه. شما و همسرتان ممکن است از یکدیگر عصبانی شوید،اما هرگز نباید اجازه دهید این احساسات رابطه تان را تحت تأثیر قرار دهد. شما اغلب همسرتان را به عنوان”بهترین دوست خود”معرفی می کنید و بر گرمای موجود در زندگی تان تأکید دارید. بنابراین باید شیوه ی نزاع را که موجب احترام و حفظ دوستی تان می شود،تمرین کنید.

اینستاگرام اکسیر

پیشنهاد هایی برای زوج های مشاجره جو

کمبود هیجان و احساسات عاشقانه در این سبک از زندگی مشاهده نمی شود{و از این رو از این ناحیه معمولاًمشکلی ایجاد نمی شود.}اگر شما طرفدار شیوه ی مشاجره جویانه هستید،حس می کنید ارتباطی عاشقانه با شریک زندگی تان دارید و با احساسات شدید نظیر حسادت و عصبانیت خو گرفته اید. چنین زوج هایی بازدهی بالایی در روابط عاشقانه،خنده و محبت از خود نشان می دهنداما احساسات افسار گسیخته هم می تواندخطری در جهت تبدیل این احساسات به توهین باشد(یا حتی خشونت)که خود موجب تخریب زندگی تان می شود.

به همین دلیل است که زوج های مشاجره جو باید بیاموزند تا افکار،گفته ها و رفتارهایشان را گه گاه تصحیح کنند. این بدان معنا نیست که از مشاجره ها و گفت و گو های سالم و خوب صرف نظر کنند،بلکه باید مشاجره ها و گفت و گوها را به نحوی مدیریت کنند که به نظر طرف مقابل احترام گذاشته شود. در غیر این صورت ممکن است تا حد زیادی ارتباط مثبت را در ارتباط شان از دست بدهند.

پیشنهاد هایی برای زوج های پرهیز کننده از مشاجره

یکی از بزرگترین نقاط قوت زندگی های پرهیز کننده از مشاجره،توانایی تحمل آشفتگی های دوره ای بر اساس این اعتقاد است که زندگی شما بر پایه ای محکم از عقاید و ارزش ها قرار دارد. اما در حالی که شما ممکن است طبیعت صلح طلب را در همه ی روابط تان به کار گیرید،احساسات منفی و برآورده نشدن نیازهایتان باعث سرکوبی بیش از حد احساساتتان می شود.

وقتی این اتفاق می افتد،این خطر وجود دارد که شما رفتار خصمانه در پیش بگیرید و از یکدیگر دور شوید. برخی روانشناسان بر این عقیده اند که زوج های پرهیز کننده از مشاجره درد های فیزیکی بیشتری را نسبت به بقیه تجربه می کنند،زیرا آنها همواره با مشکلات حل نشده زندگی می کنند. اگر همه ی احساسات منفی را در خودتان بریزید،درد و ناراحتی تمامم وجود شما را فرا می گیرد و استرس های سطح پایین که سلامت و ثبات زندگی تان را از بین می برند،در زندگی تان ظهور پیدا می کنند.

چگونه در لحظه زندگی کنیم

“در گذشته سکونت نکنید، در مورد آینده رویاپردازی نکنید، ذهنیت را در لحظه کنونی متمرکز کنید”.
بودا

تنها زمانی و مکانی که می توانید آن را کنترل کنید،  زمان حال است.

اما بسیاری از ما هنوز هم بسیاری از روزهای معمولمان را که در خاطرات گم شده ایم و یا شاید به تکرار یک درگیری قدیمی یا وضعیت منفی در اندیشه هایمان ادامه دهیم.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب

اگر شما مقدار زیادی از لحظات و زمان های روزمره خود را در آینده یا گذشته صرف می کنید و یا مشکل تمرکز دارید و احساس می کنید که ممکن است تاثیر منفی روی زندگی شما داشته باشد، شاید بتوانید یاد بگیرید که در زمان حال بیشتر زندگی کنید.

تنها با انجام این کارهای ساده می توانید به این نتیجه برسید.

مرکز روانشناسی اکسیر خدمات روانشناختی خود را توسط متخصصین مجرب در زمینه های مختلف از جمله مشاوره کودک، مشاوره فردی، مشاوره افسردگی، مشاوره اضطراب، مشاوره وسواس و … را به صورت حضوری و غیرحضوری به شما عزیزان ارائه می دهد.

سینگل تسک باشید

وقتی که شما تنها یک کار را انجام می دهید، در لحظه بودن برایتان آسان تر می شود. یعنی فقط یک کار را در لحظه انجام دهید، این طور نباشد که در حال استفاده از کامپیوتر هستید اما همزمان تلویزیون هم تماشا می کنید.

پس یک روز خوب را با برنامه ریزی برای انجام یک کار شروع کنید. اگر بخواهید چند کار را همزمان انجام دهید باید زمان زیادی را به آن اختصاص دهید مثلا یک بعد از ظهر کامل را.

کارهایتان را به آرامی انجام دهید

پس وقتی که از خواب برخاستید و می خواهید اولین کار خود را انجام دهید، کمی آن را به آرامی انجام دهید. کار بعدی را نیز با آرامی و آرامش انجام دهید به این معنی نیست که زمانی بیشتر از معمول برای کارهایتان بگذارید، فقط کمی سرعتتان را پایین تر بیاورید. بنابراین شما قادر خواهید بود که در لحظه بمانید و روی کارهایتان تمرکز کنید و از آن لذت ببرید. این کار بهترین جایگزین برای وارد کردن استرس به خود و نگرانی برای اینکه چه اتفاقی امروز خواهد افتاد وقتی شما هنوز صبحانه خود را تمام نکرده اید.

به خودت بگو: حالا من …

همانطور که کاری را انجام می دهم به سادگی در ذهن بگویید: حالا من در حال انجام …. هستم.

برای مثال، اگر من دندان هایم را مسواک بزنم، به خودم می گویم: اکنون در حال مسواک زدن دندان هایم هستم.

این عادت زمانی اهمیت پیدا می کند که شما در حال انجام کاری هستید که فکر شما را به سمت گذشته یا آینده سوق می دهد. مثل زمانی که در حال خرید در سوپرمارکت هستید یا زمانی که دندان هایتان را مسواک می زنید.

نه، نه، نه، دوباره با حال ارتباط برقرار کنید

نکات بالا به راحتی به شما کمک می کنند که در حال باقی بمانید ولی باز هم گاهی اتفاق می افتد که باز به گذشته و آینده فکر کنید در این مواقع بهتر است از افعال و عبارات دستوری متوقف کننده استفاده کنید. لحظه ای که ارتباط خود را با حال از دست دادید به خود بگویید نه، نه، نه کافیست، و دوباره با حال ارتباط برقرار کنید.

مشاوره رایگان آنلاین