روشهای تقویت اعتماد به نفس

در این مقاله از اکسیر قصد داریم روشهای تقویت اعتماد به نفس را به شما آموزش دهیم؛ پس با ما همراه باشید.

مرکز روانشناسی اکسیر تمام خدمات خود از جمله مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره طلاق، مشاوره جنسی و … را به افرادی که تحت پوشش بیمه بانک های طرف قرارداد اکسیر هستند رایگان ارائه می دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

مشاوره آنلاین اکسیر

افرادی که از اعتماد به نفس پایینی برخوردار می باشند دارای خصوصیات زیر هستند:

    –  مرتبا خودشان را مورد انتقاد و سرزنش قرار میدهند.

    –  هنگام صحبت کردن در چشمان فرد مقابل خود نگاه نمیکنند؛ با سر پایین و قدم های آهسته قدم بر میدارند.

   –  در پذیرش تعریف و تمجیدها و تعارفاتی که به آنان میشود مشکل دارند (تصور میکنند سزاوار آن ها نبوده و یا دیگران در صدد تمسخر آن ها می باشند).

    –  معمولا احساس میکنند قربانی رفتار دیگران هستند.

    –  احساس تنهایی میکنند حتی زمانی که در یک جمع قرار دارند.

    –  در درون خود احساس خلاء و پوچی میکنند.

    –  احساس میکنند با دیگران تفاوت دارند.

    –  احساس افسردگی، گناه و شرمساری دارند.

    –  نسبت به توانایی های خود برای رسیدن به موفقیت تردید دارند. عدم خودباوری.

    –  از موقعیت های نو و جدید می هراسند.

    –  از شکست و موفقیت می هراسند.

    –  مرتبا سعی در راضی نگاه داشتن دیگران دارند.

    –  دچار هراس اجتماعی می باشند.

    –  قادر به مدیریت زمان خود نمی باشند.

    –  عادت به پشت گوش انداختن کارها دارند.

    –  در مقابل انتقاد، اظهار نظر و سرزنش های دیگران (خواه واقعی، خواه واهی) بسیار آسیب پذیر می باشند.

    –  از ابراز عقاید و احساسات خود، خودداری میکنند زیرا از چگونگی واکنش دیگران هراس دارند.

    –  خود را درگیر مواد مخدر و یا روابط مخرب میکنند.

    –  از تعیین یک هدف مشخص و پیروی از آن عاجز می باشند.

    –  قادر به بیان خواسته ها و نیازهای خویش نمی باشند.

    –  معمولا عصبانی و پرخاشگر می باشند.

    –  ارزیابی غیر واقعی از خود دارند.

    –  تحمل عیب و کاستی را نداشته و کمالگرا می باشند.

    –  احساس خوب آن ها وابسته به عوامل خارجی اعم از وقایع روزانه و یا نوع رفتار دیگران با آن ها دارد.

    –  وابستگی هیجانی دارند؛ برای دستیابی به یک احساس خوشایند به دنیای خارج خود وابسته می باشند. مانند:

    × وابستگی به مواد: مانند غذا، داروها، الکل مواد مخدر به منظور پر کردن خلاء درونی خود و تسکین دردهایشان.

    × وابستگی به رفتارها: مانند خرج کردن پول، قمار بازی و تماشای تلویزیون. به منظور پر کردن خلاء درونی و تسکین دردهایشان.

    × وابستگی به مال: برای تعیین میزان ارزش و شایستگی خود به پول و مال وابسته هستند.

    × وابستگی عاطفی: برای داشتن حس ارزشمندی، شایستگی و امنیت به توجه، پذیرش و تائید فرد دیگری (معشوق خود) وابسته می باشند.

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس واقعی

اعتماد به نفس حقیقی یک حس درونی می باشد بدون وابستگی به جهان خارج، رویدادها، موفقیت ها، شکست ها و افراد دیگر. اما عزت نفس و اعتماد به نفس واقعی بسیار نادر و نایاب میباشد زیرا اغلب اعتماد به نفس ها کاذب و نقابی برای پنهان سازی اعتماد به نفس پایین میباشد. اعتماد به نفس های غیر واقعی را میتوان در موارد زیر یافت:

  • اعتماد به نفس های کاذب: اینگونه اعتماد به نفس ها وابسته و زود گذر می باشند. مانند اعتماد به نفسهایی که به جهت ثروت، شهرت، محبوبیت، به تن داشتن لباسهای فاخر، قدرت و زیبایی ظاهر در افراد نمود می یابند که همگی کاذب بوده و ارتباطی به ماهیت واقعی فرد ندارند.
  • گستاخی: معمولا مردم افراد پر رو و گستاخ را با افراد با اعتماد به نفس بالا اشتباه میگیرند. اما پررویی نیز یک نوع نقاب برای استتار بی کفایتی و اعتماد به نفس پایین می باشد.
  • متظاهرها: اینگونه افراد خود را با اعتماد بنفس، شاد، موفق و شکست ناپذیر نشان می دهند. اما از درون احساس پوچی و خلاء کرده و از شکست بسیار هراسانند.

همچنین اعتماد به نفس به مفهوم برتری داشتن، تکبر وخود بینی نمی باشد، زیرا این خصوصیات رفتاری از اعتماد به نفس پایین نشان میگیرند. اعتماد به نفس شما نباید یک پدیده مقایسه ای و رقابتی باشد زیرا در این هنگام شما خود را در معرض احتیاج و وابستگی به پذیرش دیگران قرار خواهید داد که با اعتماد به نفس واقعی و ناب منافات دارد. افراد با اعتماد به نفس بالا نیازی به پذیرش، موافقت، تائید، تشویق و دلگرمی دیگران ندارند. همچنین اعتماد به نفس بالا اینگونه نیست که شما را از هر گونه تردید، یاس ونگرانی مصون بدارد بلکه تنها تحمل و غلبه بر آن ها را برای شما آسان تر می سازد.

خصوصیات افراد با اعتماد به نفس بالا

    – برخوردار از مرکز کنترل درونی؛ غم و شادی آنان وابسته به عوامل خارجی نیست.

    – از لحاظ جسمانی، احساسی، ذهنی و معنوی از خود مراقبت می کنند.

    – میانه روی را در افکار، احساسات و رفتارهای خویش حفظ می کنند.

    – قادر به پذیرش و پند گیری از اشتباهات خود میباشند. قادر به بیان جمله “من اشتباه کردم” می باشند.

    – توانایی بخشش اشتباهات خود و دیگران را دارند.

    – مسئولیت اداره زندگی خود را بر عهده می گیرند.

    – تفاوت های فردی میان افراد را ارج می نهند.

    – به نقطه نظرات دیگران گوش می دهند.

    – همواره مسئولیت ادراکات، احساسات و واکنش های خود را بر عهده گرفته و هیچگاه آن ها را فرافکنی نمی کنند.

    – از نقاط ضعف و قوت خود آگاهی دارند.

    – همواره در حال پیشرفت و ترقی بوده و از ریسک های مثبت در زندگی بیم ندارند.

    – دارای اعتماد به نفس و خود باوری بوده و به خود ارج می دهند.

    – اعتماد به نفس آنان به دور از خودبینی و غرور می باشد.

    – از آنکه مورد انتقاد قرار گیرند نمی هراسند.

    – هنگامی که از آنان پرسشی میگردد حالت تدافعی بخود نمی گیرند.

    – در برابر موانع و مشکلات به آسانی تسلیم نمی گردند.

    – نیازی به تحقیر و تمسخر دیگران ندارند.

    – از آنکه در کاری شکست بخورند ویا در حضور دیگران نادان بنظر برسند ابایی ندارند.

    – هیچ گاه خود را مورد انتقاد و سرزنش مخرب و شدید قرار نمی دهد.

    – توانایی خندیدن به خود و زیاد جدی نگرفتن خود را دارند.

    – به خویشتن و توانایی خودشان ایمان و اعتماد دارند.

    – به تصمیم گیری هایشان اعتماد دارند.

    – باور دارند که فردی با ارزش، با قابلیت، دوست داشتنی، پذیرفتنی و مهم می باشند.

    – نیازی به کمال گرایی ندارند.

    – هیچگاه خودشان را با دیگران مقایسه نمی کنند.

    – از آنکه دیگران چگونه نسبت به آنان می اندیشند واهمه و نگرانی ندارند.

    – نیازی به اثبات و توجیه افکار و عقاید خود به دیگران ندارند.

برای سنجش میزان اعتماد به نفس خود، تست اعتماد بنفس آنلاین را تکمیل نمایید.

آشنایی با روشهای تقویت اعتماد به نفس

اصل اول – گذشته را بپذیرید و اینده را دگرگون کنید.

شما باید بدانید که گذشته را نمی توان تغییر داد اما آینده هنوز آفریده نشده است. آینده چیزی نیست جز اندیشه های شما وکوشش برای افریدن انها. منظور ما این است که در بند گذ شته نباشید نه اینکه از تجربیات، خطاها وشکستهای گذشته درس نگیرید. پس باید عاقلانه به گذشته نگاه کرد و اند یشه و وقت خود را صرف چیزی کنیم که توان آفریدن ودگرگون ساختن آن را داریم.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب

اصل دوم – درباره اهدافتان با خود گفتگو کنید.

اهداف را به صورت جملا تی مشخص در اورید وبه خود بگویید ان هم به صورت جملات مثبت. اهداف باید واقعی ومعقول باشند نه بلند پروازانه که دسترسی به انها ممکن نباشد ونه پیش پا افتاده که ارزش کوشیدن را نداشته باشند. اهداف معقولی برای هرساعت ، روز ، هفته وماه وضع کنید. موفقیت در اهداف کوتاه شما را برای دست یافتن به اهداف بلند مدت تشویق می کند و انگیزه تلاش را در شما بیدار می سازد. همواره اهداف را یاداور شوید تا بخشی از ضمیر ناخوداگاه شما گردد.

مرکز روانشناسی اکسیر خدمات روانشناختی خود را توسط متخصصین مجرب در زمینه های مختلف از جمله مشاوره کودک، مشاوره فردی، مشاوره افسردگی، مشاوره اضطراب، مشاوره وسواس و … را به صورت حضوری و غیرحضوری به شما عزیزان ارائه می دهد.

اصل سوم – تصمیم گرفتن را تمرین کنید.

روانشناسان نشان داده اند که کودکانی که در سالهای اولیه زندگی خود تشویق شده اند تا برای خود تصمیم بگیرند از دیگر کودکانی که این موقعییت را نداشته اند در اعتماد به نفس رتبه بالاتری کسب کرده اند .تمرین تصمیم گیری به شما کمک می کند تا نسبت به قدرت قضاوت خود اطمینان بیشتری به دست اورید ودرنتیجه اعتماد به نفس کامل تری کسب نمایید. مهم تصمیم گیری است. یادتان باشد که :قضاوت درست نتیجه تجربه است وتجربه خود نتیجه چندین قضاوت نادرست.

بنابراین از هرفرصتی برای تصمیم گیری استفاده کنید واین نیرو را در خود پرورش دهید، تصمیم گیری مستلزم خطر پذیری واحساس مسئولیت است.

اصل چهارم – نتایجی را که می خواهید مجسم کنید.

تصویر روشنی را از آنچه می خواهید به دست اورید، داشته باشید این کار باعث می شود تا انرژی خودرا بران هدف متمرکز کنید. این برخورد تصویری باهمه آرمان ها و اهداف برای شما مفید است ویاری تان می دهد تا کم کم زمینه های -دست یابی به انها را فراهم سازید.

اگر می خواهید از شر خصلتی رها شوید خودر ا در حالتی تصور کنید که از آن خصلت هیچ اثری در شما نیست. همین تصویر وتکرار آن و انجام دادن تمرینهای اصلاحی به شما کمک می کند تا از آن خصلت نا خوشایند رها شوید. این کار خیال پردازی، بی خاصیت نیست بلکه واقعیت روانشناختی پذیرفته شده ای است که به بسیاری کسا ن یاری رسانده است.

تقویت اعتماد به نفس

اصل پنجم – دربرخی زمینه ها متخصص شوید.

آگاهی عمومی لازمه زندگی فردی واجتماعی است اما کافی نیست. برای پیشرفت در زندگی فردی وحرفه ای شما باید در زمینه هایی متخصص ومنحصر به فرد باشید. همین نکته که شما چیزی می دانید ودیگران نمی دانند به شما اعتماد به نفس می دهد. باید اموزش مداوم را به عنوان یک اصل در زندگی خویش بپذیرید.

    – آگاه باشید که ارزش شما به عنوان یک انسان بستگی به داشتن وزن ایده آل، زیرکترین و باهوشتر بودن، مشهوربودن، محبوب تر بودن، سریع تر بودن، بالاترین نمره و یا رتبه را داشتن، شوخ طبع تر بودن، خوش لباس تر بودن، بهترین خانه و ماشین را داشتن و بهترین دوست ها را داشتن نبوده و تنها به خودتان بستگی دارد.

    – توانایی ها، استعدادها و موفقیت های خود را جشن بگیرید.

    – خود را به خاطر اشتباهاتی که مرتکب گشته اید عفو کنید.

    – برروی نقاط ضعف خود تمرکز نکنید. هر انسانی نقاط ضعف خاص خود را دارد.

    – با حقوق فردی خود آشنا شده و از آن ها پیروی کنید.

    – از تحقیر و سرزنش خود دوری کرده و مثبت اندیشی را فرا گیرید.

    – خود را بر اساس یک سری استانداردهای منطقی و دور از دسترس مورد قضاوت قرار ندهید.

    – یاد بگیرید که شما یک انسان منحصر به فرد بوده و تنها خود شما مسئول تصمیم گیری های زندگیتان می باشید.

    – بیاموزید که با پشتکار و سماجت قادر خواهید بود به موفقیت دست یابید.

    – بیاموزید که شما نیازی به تلاش بی وقفه برای کامل گشتن ندارید.

    – خودتان تعیین کننده مفهوم موفقیت باشید.

درشکل گیری اعتماد به نفس دو دسته مانع وجود دارد:

۱- موانع بیرونی

۲- موانع درونی

موانع بیرونی: شرایط محیط خانواده , مدرسه و اجتماع که تغییر در آنها برای شخص آسان نیست.

موانع درونی: موانعی هستند که در باورها و طرز فکر هر شخص وجود دارد و کاملا قابل تغییر به دست خود شخص هستند. اگر چنانچه دائما فردی خود خوری داشته باشد و احساسات خود را آرام و بدون ابهام ابراز نکند در واقع مانع درونی برای اعتماد به نفس خود ایجاد می کند.

اینستاگرام اکسیر

شش رکن مهم در اعتماد به نفس و در نتیجه احساس ارزشمندی عبارتند از:

* آگاهانه زندگی کردن

* خود پذیری

* مسئولیت پذیری

* قاطعیت داشتن با خود و دیگران و ابراز وجود

* با هدف و برنامه مشخص زندگی کردن

* یکپارچگی و هماهنگی در رفتار و عمل

زندگی آگاهانه

یعنی درک این نکته که هوش انسانها به یک انداره نیست و هر کدام از افراد هوش متفاوت از دیگری دارد اما اگر چنانچه توان و استعداد خود را در نظر گرفته و با توجه به آنچه می دانیم و می بینیم رفتار کنیم , زندگی آگاهانه را دنبال کرده ایم . یکی از غفلتها یا فرار از موقعیتهای زندگی آگاهانه طفره رفتن وفراراز واقعیتها است مثلا گفتن این جمللات به خود که :

می دانم که همه تلاشم را نمی کنم , اما ترجیح می دهم به آن فکر نکنم

می دانم که دارم اشتباه می کنم اما ……

می دانم که دارم زیاده روی دراین کار می کنم اما …….

زندگی آگاهانه چیزی بیش از دیدن و دانستن است. یعنی هدف و ارزشهای خود را علاوه بر تعیین و مشخص کردن, دنبال کنیم و با یک برنامه تدریجی , مشخص و روزانه انتخابهای خود را به موفقیت نزدیک نمائیم.

زندگی آگاهانه و ویژگیهای آن

– ذهن پویا و فعال

– توجه به واقعیت ها و دوری کردن از انکار اشتباهات

– شرایط را با توجه به مشکلات درک کردن

-اشتباهات خود رادیدن و سعی در هماهنگ کردن آنها با میزانها و معیارهای سالم ومتعادل بیرون.

بخشیدن خود و خود پذیری

دومین رکن ازاعتماد به نفس خودپذیری است یعنی جنسیت مان , اسم و شرایط زندگی خانوادگی خود را بپذیریم و خود را کمترازدیگران نبینی.

تکمیل جملات زیربه خود پذیری بهتر کمک می نماید .

تمرینات : هفته اول صبح ها : اگر خودم را بپذیرم یعنی ……..

اگر بدنم را بیشتر بپذیرم …………

اگر افکار و احساسات خودم را بپذیرم ………..

هفته دوم و سوم : اگر جنسیت خود را بپذیرم ……. اگر شادیهایم را بپذیرم…..

مسئولیت پذیری

برای آن که احساس شایستگی در زندگی داشته باشید باید بتوانید بر زندگی خود مسلط باشید . قبول مسئولیت یعنی :

-مسئول برآوردن خواسته های خودتان هستید .

– مسئول انتخاب و اعمال خود هستید .

– مسئول روابط خود با دیگران هستید .

– مسئول کیفیت بخشیدن به زندگی خود و خوشبختی خود هستید .

– مشارکت دیگران کمک خوبی است ولی هیچکس برای دستیابی به خواسته هایتان به شما مدیون نیست .

– مسئول اولویت بندی زمان خودتان هستید .

ابراز وجود و قاطعیت داشتن

به معنای احترام به خودمان و دیگران در تمامی زمینه ها. کسانی که وابسته هراسناک هستند نمی توانند به بی برنامه گی ها, به فشارهای دیگران و نمونه هائی از این قبیل نه بگویند.

کسانی که مستقل و با اغتماد به نفس هستند به راحتی در مقابل تردیدها و فشارها نه می گویند و با قاطعیت و احترام به خود و دیگران این نه را تکرار می کنند.

زندگی هدفمند و برنامه مشخص

یعنی اگر می خواهی موفق شوی باید مصمم, هدفدارباشی و رفتاری قاطعانه داشته باشی. باید مصمم باشی. نظم و انضباط شخصی یعنی به خود فرصت استراحت دادن, تفریح کردن, شاد بودن اما در چهارچوب مشخص و متعادل.

یکپارچگی و هماهنگی

یعنی رفتارهای ما با هدفهایمان و آرزوهایمان با هم هماهنگ باشدودر تضاد نباشد چون تضاد در رفتاروهدفمان آبرویمان را پیش خودمان از بین می برد و کمتر به خودمان اعتماد می کنیم .بنابراین کلام و گفتارمان را با نیت و هدفهایمان همخوان نمائیم . از هیچ چیز هراس نداشته باشیم و به خداوند خالق مهربانمان توکل نموده و با برنامه و هدفمند , خودمان را باور کنیم و هر روز این نکته ها را در ذهنمان مرور کرده و با برنامه ریزی گامهای محکم و مصمم به سوی آینده روشن برداریم .

اعتماد به نفس خریدنی نیست از دیگران گرفتنی نیست بلکه هدیه ای است در وجودمان که خودمان با دستهای اندیشه مان این هدیه را می یابیم و آن را با برنامه و هدف واقع بینانه پرورش می دهیم.

مشاوره رایگان آنلاین