کار در منزل ، هم می تواند یک شانس باشد هم یک بدبختی بزرگ. آزادی ناشی از کار کردن در منزل، بی نهایت لذت بخش و حتی رؤیایی است.

شما می توانید ساعات کاریتان را خودتان تنظیم کنید، هر وقت لازم بود استراحت کنید، هر زمان لازم شد بیرون بروید، پروژه های کاری را عقب بیندازید و به جایشان کارهای مفیدتری انجام دهید و غیره. با این سبک زندگی کارهای زیادی می توان کرد…

کار در منزل

در عین حال اگر برنامه ریز خودتان باشید، متعهد ماندن به این برنامه ریزی آسان نخواهد بود. پیروی کردن از برنامه ی روتینی مثل کار کردن، به نظم فوق العاده ای نیاز خواهد داشت؛ چون کسی نیست که شما را چک کند. به این ترتیب هر کاری که بخواهید می توانید انجام دهید. اما کسانی که در منزل کار می کنند، خوب می دانند این سبک کار کردن، شما را هر روزه، با چالش های متعددی مواجه می کند.

اما خبر خوب این است که اگر این چالش ها را بشناسید، می توانید برای غلبه بر آن ها استراتژی داشته باشید. شش نمونه از چالش هایی که مؤسسین کسب و کارها و یا هر کس دیگری که از منزل کار می کند با آن ها مواجه می شوند، در ادامه آمده است…

شش نمونه از چالش های کار در منزل

  ۱- خانه ی شما تبدیل به غار شما می شود:  

به بیان دیگر، کار کردن در منزل باعث می شود همیشه در حال کار کردن باشید و هیچ گاه واقعاً دست از کار نکشید. تمام پروژه ها و کاغذبازی های شما دم دستتان خواهند بود؛ به همین خاطر نمی توانید میان محل کار و خانه، تمایز درستی قائل شوید.

  ۲- پوشیدن لباس مناسب و رسمی برایتان سخت می شود:

وقتی مدام لباس راحتی به تن داشته باشید، لباس مناسب و رسمی پوشیدن برایتان واقعاً سخت خواهد شد. هرچه باشد به تن داشتن لباس راحتی به صورت مداوم آنچنان احساس خوبی به شما خواهد داد که دلیلی برای جایگزین کردن آن پیدا نخواهید کرد.

  ۳- گوشه گیر می شوید:

کار کردن در منزل، آن هم در غیاب همدمی که بتوانید با او دمخور شوید، می تواند موجب شود احساس تنهایی زیادی بکنید. به این ترتیب از هر گونه تعامل اجتماعی به دور خواهید بود، مگر مواقعی که برای تغییر حال و هوا به سوپرمارکت محل خود سری می زنید و تنها با هدف حرف زدن با یک انسان دیگر، سعی می کنید حال و احوال فروشنده ی بد اخلاق آن را جویا شوید.

  ۴- با خودتان وارد گفتگوهای درونی عمیقی می شوید:

صحبت کردن با خود، اگر نشانه ی اعتماد به نفس باشد مشکلی ندارد. مشکل زمانی پدیدار می شود که این گفتگوهای درونی به مکالمات عمیق و دنباله داری با خودتان تبدیل می شوند که دیگران را به تعجب وا خواهند داشت. به این ترتیب کم کم رفتارهای عجیبی از شما سر می زند که سلامت ذهنی شما را زیر سؤال خواهند برد.

  ۵- حواستان از کار پرت و جذب چیزهای دیگری می شود:

با برخوردار بودن از اینترنت و عدم حضور کسی که بتواند شما را چک کند، افتادن در ورطه ی «اینترنت گردی» بسیار محتمل خواهد بود؛ یعنی از این وبسایت به آن وبسایت رفتن، بدون هیچ قصد خاصی و شاید تنها با هدف گردش. اینترنت گردی کار سازنده ای به نظر می رسد، چون بلافاصله می توانید آنچه به دنبالش هستید را پیدا کنید؛ اما واقعیت این است که این نتایج متأسفانه هیچ ربطی به کار شما ندارند.

  ۶- عذاب وجدان می گیرید:

این واقعاً برای بعضی ها یک چالش محسوب می شود، چون همه نمی توانند چنین فرصتی به دست بیاورند. دورکاری از منزل در بسیاری از شرکت ها یک امتیاز محسوب می شود. امتیازی که بار سنگینی روی دوش فرد می گذارد. کسی که چنین فرصتی در اختیار دارد، باید برای اثبات بهره وری اش تلاش زیادی بکند و این می تواند برای او به یک چالش ذهنی تبدیل شود.

همان گونه که رفتن به محل کار با چالش هایی همراه است، بیدار شدن از خواب بدون آنکه جایی برای رفتن داشته باشید نیز چالش هایی به همراه خود دارد. این شمایید که باید چالش های خود را به درستی انتخاب کنید…

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب