طبق تحقیقی جدید، محققان کشف کردند که چگونه عکس گرفتن می تواند لذت بردن از تجربیات مثبت زندگی را افزایش دهد. این تحقیق توسط کریستین دیل از دانشگاه کالیفرنیا، گال زابرمن، از دانشگاه ییل و الکساندر، باراش از دانشگاه پنسیلوانیا صورت گرفته است.

نحوه تحقیق

در این تحقیق که در ژورنال شخصیت و روانشناسی اجتماعی منتشر شده است، دیل و همکارانش، ۹ سری آزمایش، شامل بیش از ۲۰۰۰ نفر شرکت کننده را در موقعیت های مختلف قرار دادند.

در هر آزمایش، از افراد خواسته شد در فعالیت های مختلف مانند رفتن به یک سفر یا غذا خوردن در رستوران شرکت کنند. در طول آزمایشات، افراد به دو دسته تقسیم شدند:

  1.  گروهی که اجازه عکس گرفتن داشت.
  2. گروهی که اجازه عکس گرفتن نداشت.

پس از آن، از افراد خواسته می شد تا فرم نظر سنجی مربوط به میزان لذت بردن از تجربیات خود را گزارش دهند.

عکس گرفتن باعث لذت بخش شدن تجربیات می شود

آیا واقعا کسانی که زیاد عکس میگیرند، کمتر لذت میبرند؟!

اگرچه ممکن است فکر کنید که افرادی که عکس می گیرند، کمتر از سفر لذت می برند، ولی نتایج بر عکس بود و افرادی که در حین تجربیات عکس می گرفتند، خود را بیشتر درگیر در تجربه می دانستند. نویسنده این تحقیق می گوید: “عکس گرفتن باعث می شود تا افراد خود را بیشتر در سفر تصور کنند.”

در یک آزمایش که افراد برای بازدید از موزه رفته بودند، نشان داده شد، افرادی که در طول بازدید عکس های بیشتری می انداختند، به جزئیات اشیا داخل موزه نیز بیشتر توجه می کردند.

در برخی فعالیت ها مانند کشیدن نقاشی، که عکس گرفتن باعث کناره گیری از تجربه می شد، نتایج برعکس بود. افرادی که در حین نقاشی عکس می گرفتند، لذت کمتری از این تجربیات می بردند.

همچنین زمانی که افراد مسئول عکس گرفتن از اکیپ یا گروه بودند نیز تجربه لذت پایینی داشتند. در این صورت، مسئولیت و بار سنگین دوربین، عاملی است که فرد از تجربه خود لذت کمتری ببرد.

عکس ذهنی

دیل و همکارانش همچنین کشف کردند که نه فقط عکس گرفتن، بلکه داشتن عکس ذهنی از موقعیت های خوشایند نیز می تواند لذت ناشی از تجربه را افزایش دهد.

عکس گرفتن همراه با مشارکت فعال است که باعث می شود یک تجربه لذت بخش شود.

طبق گفته پژوهشگران تحقیق، برعکس این اتفاق نیز ممکن است رخ دهد؛ عکس گرفتن ممکن است یک تجربه ناخوشایند را بدتر کند.

 

منبع تحقیق:

Kristin Diehl, Gal Zauberman, Alixandra Barasch.How Taking Photos Increases Enjoyment of Experiences.. Journal of Personality and Social Psychology, 2016; DOI: ۱۰۳۷/pspa0000055

تاریخ انتشار:

پنج شنبه ۲۰ خرداد

تهیه شده در مجله سلامت روان اکسیر

نویسنده: حمید احدی

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب