خیانت عاطفی

خیانت عاطفی زمانی است که فرد نه تنها سرمایه گذاری بیشتر انرژی عاطفی خود را خارج از ازدواج خود می گذارد، بلکه حمایت عاطفی،  همراهی و مصاحبت را  از رابطه جدید دریافت می کند. در خیانت عاطفی، فرد احساس می کند به فرد دیگر نزدیکتر شده و  ممکن است افزایش تنش های جنسی را تجربه کنند.

اگر فکر می کنید که انرژی عاطفی فرد محدود است، و اگر  همسر شما به اشتراک گذاری افکار صمیمی و احساسات با شخص دیگری می پردازد، یک خیانت عاطفی در حال رخ دادن است. فرد خیانتکار بدلیل اینکه هیچگونه ارتباط جنسی وجود نداشته، احساس گناه نمی کند، اما اغلب همسران رابطه عاطفی را مخرب تر از رابطه جنسی می دانند. فریب، دروغ، خیانت ناشی از خیانت عاطفی می تواند بسیار دردناک باشد.

دوستی افلاطونی با اشتراک گذاری اطلاعات عاطفی بر اساس  مرزهای تعیین شده ازدواج، اتفاق می افتد ولی خیانت عاطفی درهایی که باید بسته بماند را باز می کند. یکی از تفاوت های بین یک دوستی افلاطونی و خیانت عاطفی این است که خیانت عاطفی مخفی نگه داشته می شود. تفاوت دیگر در این است که در خیانت عاطفی کشش جنسی به فرد دیگر وجود دارد که گاهی به این امر اعتراف می کنند.


مقاله مرتبط: طلاق روانی و عاطفی

مقاله مرتبط: طلاق عاطفی و روش پیشگیری از آن


نشانه خیانت عاطفی

چند نشانه هشدار دهنده خیانت عاطفی:

  • از همسر خود کناره گیری می کنید
  • در مورد دوست خود بارها و بارها رویاپردازی می کنید
  • علاقه ای به صمیمی شدن با همسر خود ندارید، چه عاطفی چه جنسی.
  • مقدار زمانی که با همسر خود صرف می کنید روز به رزو کاهش می یابد.
  • زمانی که خیانت عاطفی معلوم می شود شما پاسخ می دهید “ما فقط دوست هستیم”
  • افکار، احساس و هیجانات خود را به جای همسر خود با دوست خود در میان می گذارید
  • دلیلی برای دادن هدیه به دوست خود پیدا می کنید
  • به نظر می رسد دوست شما،‌ شما را بیشتر از همسرتان درک می کند
  • دوستی خود را مخفی نگه می دارید.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب