در ناملایمات و سختی هاست که تجربیات به درد بخور و مختلف کسب می شود. شاید کسانی که در آسایش و رفاه زندگی می کنند، در سختی ها نتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.

اما سختی ها به چه صورت به نفع ما هستند؟

اندر فواید سختی ها ...

هفت فایده ناملایمات و سختی ها

نا ملایمات و سختی ها ، به هفت طریق به ما سود می رسانند:

  ۱- ناملایمات چشم بصیرت ما را باز می کنند:

وقتی از بیماری مهلکی نجات می یابید، دیگر پنجرشدن لاستیک اتومبیل یا چکه کردن سقف، آن قدرها ناراحتتان نمی کند. دیگر مسایل جزئی و پیش پا افتاده ی زندگی جلوی چشمتان نمی آید و چشمتان به روی ارزش های زندگی باز می شود.

  ۲- ناملایمات به ما می آموزد که شکرگزار باشیم:

وقتی با مشکلی مواجه یا از نعمتی محروم شویم، قدر نعمت های زندگی را بهتر می دانیم. همه با این حقیقت آشنا هستیم که تا وقتی چیزی را از دست نداده ایم، قدرش را نمی دانیم. اگر آب گرم نداشته باشید، ناگهان ارزش آن برایتان معلوم می شود. تا زمانی که بیمار نشوید، قدر عافیت را نمی دانید. خردمند کسی است که همواره قدر نعمت هایی را که به او داده شده است، بداند.

به یاد داشته باشید که ما همواره در جهت افکار غالب خود حرکت می کنیم؛ پس تمرکز بر نعمت ها و به جا آوردن شکر آن ها باعث می شود تا نعمات بیشتری وارد زندگیتان شود. به قول معروف، شکر نعمت، نعمتت افزون کند.

  ۳- ناملایمات استعداد نهانی ما را آشکار می کنند:

پس از غلبه بر مشکل یا پشت سرگذاشتن مانع، روحیه تان قوی تر می شود. زندگی شما را محک زده است و شما از آزمایش آن سربلند بیرون آمده اید. بدین ترتیب، دفعه ی بعد که با مشکلی مواجه شوید، از آمادگی بیشتری برخوردار هستید. مشکلات و سختی ها، توانایی های ما را آشکار می کنند و ما استعدادهایی را در خود کشف می کنیم که در غیر این صورت هیچ گاه ممکن نبود به آن ها پی ببریم.

ما قابلیت ها و توانایی های خود را در سختی ها می شناسیم و به این ترتیب می توانیم در صدد پرورش هر چه بیشتر آن ها بر آییم.

  ۴- ناملایمات، ما را تشویق به حرکت و ایجاد تغییر می کنند:

بیشتر مردم به الگوهای قدیمی و کهنه ای که با آن ها آشنا شده اند، می چسبند. هر قدر هم که این الگوها زجر آور و کسل کننده شده باشند، مردم غالباً تمایل ندارند تغییری در آن ها ایجاد کنند، چون به آن ها عادت کرده اند. تحت چنین شرایطی، اغلب یک بحران یا مجموعه ای از مشکلات، آن ها را ترغیب می کند تا حرکتی به خود بدهند و اصلاحاتی ایجاد کنند. به طور معمول، زندگی با مشکلاتی که سر راهمان قرار می دهد، به ما گوشزد می کند که از مسیر درست خارج شده ایم و باید درست گام برداریم.

  ۵- ناملایمات درس های ارزشمندی به ما می آموزند:

به عنوان مثال، شکست در معامله و تجارت را در نظر بگیرید؛ شکست باعث می شود تا چشم و گوش تاجر باز شود و در معاملات بعدی، موفق تر عمل کند.

  ۶- ناملایمات دری تازه را به رویتان می گشایند:

دوستیتان با کسی به هم می خورد و دوست بهتری پیدا می کنید. کارتان را از دست می دهید و کار بهتری پیدا می کنید. در این موارد، به هیج وجه مشکلی در بین نیست، بلکه آنچه مشکل می پنداریدش، در واقع فرصتی در جامه ی مبدل است. اگر دری به رویتان بسته شده است، در بهتری به رویتان گشوده خواهد شد.

  ۷- ناملایمات اعتماد به نفس و عزت نفس شما را تقویت می کنند:

وقتی همه ی شهامت و اراده ی خود را برای غلبه بر مانعی بسیج کنید، احساس شایستگی و اعتماد به نفس در شما ایجاد می شود. این احساسات مثبت باعث می شوند در آینده از دلگرمی وقوت قلب بیشتری برای انجام امور برخوردار شوید.

جنبه ی مثبت قضیه را در نظر بگیرید

بدیهی است که زندگی شما هم عاری از مشکل و سختی نیست. نمی گویم وقتی مصیبت یا مشکلی در زندگیتان پیش می آید احساسات خود را نسبت به آن انکار یا از حقیقت فرار کنید. منظورم این است که وقتی با موقعیتی مواجه می شوید که باب میلتان نیست، زود آن را فاجعه قلمداد نکنید و در عزا و ماتم فرو نروید. بعضی وقت ها بلافاصله نمی توانید ببینید که چنین موقعیتی چه مزایایی برایتان به ارمغان خواهد آورد؛ اما مطمئن باشید که مصلحتی در کار است…

همیشه انتخاب با شماست؛ می توانید مشکل خود را فاجعه ای بزرگ به شمار آورید و غصه بخورید. به شما اطمینان می دهم که این کار وضعیت را از آنچه هست بدتر خواهد کرد. از طرف دیگر، می توانید به هر واقعه ی ناگواری که در زندگیتان رخ می دهد، به چشم یک فرصت بنگرید … فرصتی برای آموختن و رشد و پرورش. پس، بهتر است این واقعیت را بپذیرید که مشکلات و سختی ها شما را آبدیده می کنند!

سخن آخر

بنابراین، بار دیگر که با مشکل یا مانعی مواجه شدید، نومید و مأیوس نشوید. نگذارید که مشکلات پنجره ی نگرشتان را غبار آلود کنند. غبار را از پنجره تان پاک کنید. پس از اینکه گرد و غبار مشکلات فرو نشست، متوجه خواهید شد که دید بهتری نسبت به مسایل پیدا کرده اید و به اصطلاح پخته تر شده اید! این سخن ناپلئون هیل را به یاد داشته باشید که: “هر گرفتاری و مصیبتی، بذر منفعتی همسان یا بزرگ تر از خود را به همراه دارد.”

دائم از خودتان بپرسید از پیشامدی که برایتان رخ داده است چه تجربه ای کسب کرده اید و بر رشد و پرورش خود تمرکز کنید. در هنگام گرفتاری همواره سعی کنید نگرشی مثبت و ذهنی باز داشته باشید، چرا که چنین فضایی به شما امکان می دهد تا فایده ی نهفته در مشکل را کشف کنید.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب