کودکان دیرآموز

کودکان دیرآموز افرادی هستند که در حدفاصل بین افراد عقب‌مانده ذهنی و افرادی که با عملکرد هوشی طبیعی قرار می‌گیرند و در حدود ۱۴ درصد افراد جامعه را تشکیل می‌دهند که بهره هوشی آن‌ها بین ۸۵ تا ۷۰ است. درواقع کودکان دیرآموز افرادی هستند که از نظر هوشی در محدوده طبیعی ضعیف هستند، ولی نمی‌توانند از همان توانایی‌هایی که همسالان آن‌ها – در شرایط یکسان – دارند، بهره‌مند باشند.

چنین محدودیتی مشخصاً اثر خود را بر روی مهارت‌های تحصیلی و متعاقباً پیشرفت تحصیلی این دانش‌آموزان می‌گذارد و درنتیجه تنها نمود بارز در این دانش‌آموزان که ما را به احتمال وجود محدودیت‌هایی در عملکرد آن‌ها هدایت می‌کند همان مشکلات تحصیلی آن‌هاست.


مقاله مرتبط: تقویت مهارت های کودکان دیرآموز


ویژگی‌های کودکان دیرآموز

  • کودکان دیرآموز فاقد عقب‌ماندگی ذهنی، اما دارای محدودیت در یادگیری هستند. این یک واقعیت است که موفقیت تحصیلی در مدرسه محصول مشترک توانایی ذهنی و خواستن است.
  • سن عقلی دانش‌‌آموزان دیرآموز از سن شناسنامه‌ای آنان کمتر است که این اختلاف عبارت از حداقل سن شناسنامه‌ای آنان می‌باشد. به‌عنوان مثال سن عقلی یک دانش‌آموز ۱۰ ساله دیرآموز تقریباٌ بین ۷ سال و ۶ ماه تا ۸ سال و ۶ ماه می‌باشد.
  • روند افزایش سن عقلی در دانش‌آموزان عادی مطابق با افزایش سن شناسنامه‌ای می‌باشد ولی در دانش‌آموزان دیرآموز به ازای هر سال که بزرگ‌تر می‌شوند حدود ۱۰ ماه به سن عقلی آنان افزوده می‌شود و این نکته مهمی است که معلم دانش‌آموز دیرآموز، از ارفاق نمره جداً خودداری کند زیرا از یک طرف در پایه بالاتر فرد دچار مشکلات شدیدتری می‌شود. همین‌طور معلم پایه بالاتر، ضمناً دانش‌آموز پیش‌نیازهای پایه بالاتر را کسب نکرده است. از طرف دیگر تکرار یک پایه باعث افزایش سن عقلی و آمادگی بیشتر دانش‌آموز می‌شود. همچنین باعث یادگیری بهتر و باثبات‌تر در آن پایه می‌گردد.

مقاله مرتبط: تفاوت ها و شباهت های کودکان دیرآموز و اختلال یادگیری

مقاله مرتبط: ویژگی های کودکان دیرآموز و راهکارهای تربیتی و آموزشی


کودکان دیرآموز و والدین

ویژگی‌های عاطفی کودکان دیرآموز

  • اعتمادبه نفس آن‌ها پایین است.
  • ضعف در انگیزه دارند.
  • دامنه توجه آن‌ها پایین است.
  • خود ارزشمندی ندارند.
  • به بازی توجه ویژه دارند.
  • محبت پذیر هستند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب