وقتی می گوییم كسی بر رفتار خود كنترل ندارد، یک معنی آن این است كه او نمی تواند به میل خود رفتار كند؛ این گونه كنترل كردن را می توان آموخت. در این مقاله از اکسیر قصد داریم در رابطه با کنترل رفتار خود بیشتر با شما عزیزان صحبت کنیم…

اجنتاب از وسوسه ی نفس

مورد اصلی در کنترل رفتار خود ، اجنتاب از وسوسه ی نفس است. كسانی كه بیش از حد چاق هستند و مایل هستند وزن خود را كم كنند، از كنترل میل به خوردن، عاجزند. وقتی كه چشم آن ها به خوراكی می افتد، نمی توانند به سادگی از خوردن آن خودداری كنند. برای آموختن كنترل به چنین كسانی، باید عامل وسوسه انگیز (غذا) را از محیط اطراف او دور كرد. برای مثال، خوراكی های چاق كننده مانند شیرینی باید از دسترس آن ها دور باشد.

برای سیگاری ها، می توان ترتیبی داد كه دسترسی به سیگار برایشان مشكل باشد. یک سیگاری، پاكت سیگار را با نوار چسب به ران خود بسته بود به طوری كه می خواست سیگار بكشد مجبور بود شلوارش را پایین بكشد.

سیگاری دیگر، شب ها پاكت سیگار خود را در یخچال قرار می دهد و كلید آن را زیر تشک فرزند خود كه در طبقه بالای خانه می خوابید، می گذاشت. به این ترتیب، مجبور می شود برای سیگار كشیدن به طبقه بالا برود، فرزندش را كه خوابیده بود جابه جا یا بیدار كند و كلید را بردارد و به طبقه پایین بیاید. مثال دیگر، در مورد یک مربی بستكبال است كه تا احساس می كرد كه قضاوت داور نادرست است، فوری به عنوان اعتراض به وسط زمین می دوید و با این كار امتیاز منفی برای تیم خود می گرفت. او سرانجام راه حل این مشكل را یافت. از آن پس خود را با كمربند به نیمكت كنار زمین بسكتبال می بست.

کنترل رفتار خود

داشتنن پشتكار و ثبات یکی از راه های کنترل رفتار خود

مسئله دیگری كه در مورد كنترل رفتار وجود دارد، داشتنن پشتكار و ثبات است. به بیان دیگر انجام دادن كاری دشوار كه پاداش زودرس ندارد. بهتر است كه  كارهای مشكل به بخش های كوچک تری تقسیم شوند و گام به گام تا مرحله ی نهایی اجرا شوند و پاداش ها نیز طوری تقسیم شوند كه به هر قدمی كه در جهت انجام دادن هر مرحله از كار برداشته شده است، به طور جداگانه پاداش داده شود.

حتی یک فرد می تواند در برابر انجام دادن هر بخش از كار، برای خود پاداشی در نظر بگیرد. برای مثال، به خود بگوید كه اگر تا دو ساعت سیگار نكشد، یک لیوان بستنی جایزه خواهد داشت. یا دو دوست برای انجام دادن كارها یكدیگر را تقویت كنند. مثلا یكی به دیگری بگوید: « اگر این كار را تا دوشنبه تمام كنی ناهار مهمان من خواهی بود. چنانچه من این كار را تمام كردم ناهار مهمان تو باشم.»

كسی كه بر رفتار خود كنترل دارد وقتی كه به انجام دادن كاری می پردازد، برای خود پاداش هایی در برابر انجام دادن آن كار در نظر می گیرد و همچنین می كوشد عوامل وسوسه انگیز محیط را به حداقل برساند. به طور كلی كسی كه بتواند محیط خود را كنترل كند، توانایی کنترل رفتار خود را نیز دارد.

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر