کمال گرایی، نه تنها شما را در زندگی عقب می اندازد، بلکه مانع رسیدن به آنچه می خواهید می شود. در این مقاله می خواهیم به چگونگی غلبه بر کمال گرایی بپردازیم…

غلبه بر کمال گرایی

به اندازه کافی خوب باشید

هدف برای کمال، معمولا در یک پروژه یا چیز دیگری که هنوز به پایان نرسیده است، به وجود می آید. پس به اندازه کافی خوب باشید. از آن به عنوان یک بهانه برای انجام ندادن کاری استفاده نکنید. به سادگی متوجه خواهید شد که چیزی به عنوان به اندازه کافی خوب، وجود دارد که وقتی به آن برسید، کار شما پایان می یابد.

بنابراین تعادل را برای خودتان پیدا کنید؛ جایی که کار را خوب انجام می دهید، اما نه آنقدر که در انجام به بهترین نحو کار، غرق شوید.

با کمال گرایی به خود و اطرافیان ضرر می زنید!

با تماشای فیلم های زیاد، گوش دادن به آهنگ های بی شمار و صرفا شنیدن آنچه جهان به شما می گوید، بسیار آسان است که با آرزوی کمال آرامش پیدا کنید. این خیلی خوب و شگفت انگیز است و شما آن را می خواهید.

اما در زندگی واقعی، با واقعیت رو به رو می شوید و باعث درد و استرس زیادی در شما و در اطراف شما می شود. به احتمال زیاد، شما به پایان دادن به روابط، مشاغل، پروژه ها و غیره می اندیشید، زیرا انتظارات شما، از این دنیا خارج است…

قبول کنید که شما انسان هستید و دیگران هم هستند

استانداردهای انسانی را برای همه تعیین کنید و قبول کنید که زندگی مثل این است.

همه چیز و هر کس، دارای نقص و معایبی است و چیزها همیشه به همان اندازه برنامه ریزی شده نیستند. شما هنوز هم می توانید چیزها را بهبود بخشید، اما آن ها هرگز کامل نخواهند بود.

خودتان را با خودتان مقایسه کنید

خودت را به خودت مقایسه کن

به طور منظم خودتان را با افراد دیگر مقایسه می کنید و این موضوع سبب می شود که احساس کنید پایین تر از بقیه هستید. همیشه در همه حوزه های زندگی، مردم زیادی از شما جلوتر است.

بنابراین خودتان را با خودتان مقایسه کنید، بهبود خود را مشاهده کنید و از خودتان قدردانی کنید.

محیطی از استانداردهای انسانی را در اطراف خود شکل دهید

احساسات مسری هستند، بنابراین کمال گرایی هم مسری است. منابعی را که باعث تقویت کمال گرایی می شود، کاهش دهید. وقت کمی را به بررسی وب سایت ها، مجلات اختصاص دهید. زمان کمتری با افراد عصبی کمال گرا بگذرانید، و بیشتر وقت خود را در هفته، با افرادی که سعی دارند خودشان را بهبود ببخشند و یا زندگی مثبت، سالم و آرامی دارند، بگذرانید…

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب