ویژگی های منفی که نمیخواهید در همسر انتخابی تان وجود داشته باشد کدام ها هستند؟ در اینجا نمونه هایی از این ویژگی های منفی مطرح میشود. شما میتوانید موارد مورد نظرتان را به آن اضافه کنید…


مقاله مرتبط : راه هایی برای تبدیل شدن به فرد بهتر


از میان این پنجاه ویژگی منفی ده مورد را که تصور میکنید برای شما خیلی اهمیت دارد و وجود آن غیر قابل تحمل است انتخاب کنید و به ترتیب اولویت بنویسید. البته شما میتوانید توقع داشته باشید که فرد مورد نظرتان هیچ کدام از این ویژگی های منفی را نداشته باشد؛ اما به طور قطع فردی که بتواند این توقع شما را برآورده کند هیچ وقت پیدا نمیشود…?

ویژگی های منفی

ویژگی های منفی

  1. خودبین: من نمیتوانم کسی را که خیلی به خود و ظاهرش میبالد تحمل کنم.
  2. وابسته: من نمیتوانم کسی را که بخواهد در زندگی به من وابسته باشد تحمل کنم.
  3. افسرده: من نمیتوانم کسی را که پیوسته در زندگی اش غمگین و ناراحت است تحمل کنم.
  4. دروغگو: من نمیتوانم کسی را که به همه به خصوص به من دروغ میگوید تحمل کنم.
  5. فریبکار: من نمیتوانم کسی را که از مردم سوءاستفاده میکند تحمل کنم.
  6. بدبین: من نمیتوانم کسی را که نسبت به دنیا و مردم بدبین است تحمل کنم.
  7. خشم: من نمیتوانم کسی را که قادر به مهار خشم خود نیست و با تلنگری داد و فریاد راه می اندازد تحمل کنم.
  8. خودمحور: من نمیتوانم کسی را که فقط به فکر خودش است و تمام زندگی اش حول محور خودش میچرخد تحمل کنم.
  9. بی ادب: من نمیتوانم کسی را که در هر موقعیتی دیگران را تحقیر میکند عفت کلام ندارد یا نفرت انگیز رفتار میکند تحمل کنم.
  1. ناخشنود از کار: من نمیتوانم کسی را که از شغلش متنفر است و پیوسته از آن شکایت میکند تحمل کنم.
  2. مادی گرا: من نمیتوانم کسی را که مادیات را معیار موفقیت میداند تحمل کنم.
  3. انکارکننده: من نمیتوانم کسی را که قادر به پذیرش انتقاد نیست یا نمیتواند اشتباهات اعمالش را ببیند تحمل کنم.
  4. معتاد به کار: من نمیتوانم با کسی که به کارش بیشتر از هر چیزی و هر کسی اهمیت میدهد زندگی کنم.
  5. تنبل: من نمیتوانم کسی را که دوست دارد پیوسته بخوابد یا یک جا لم بدهد و هیچ کاری نکند تحمل کنم.
  6. همیشه نگران: من نمیتوانم کسی را که مدام دلشوره دارد و نگران است تحمل کنم.
  7. متعصب: من نمیتوانم فردی را که احساس میکند فقط باورهای خودش درست هستند تحمل کنم.
  8. ذهنیت قربانی: با وجود اینکه هر کس گاهی به حال خودش تآسف میخورد من نمیتوانم کسی را که همیشه خودش را قربانی می پندارد تحمل کنم.
  9. کینه ای: من نمیتوانم فردی را که کینه ی همه را به دل میگیرد و بخشنده نیست تحمل کنم.
  10. خسیس: من نمیتوانم کسی را که خسیس است تحمل کنم.
  11. رفتار بچه گانه: من نمیتوانم کسی را که از نظر احساسی و ذهنی بالغ نشده است تحمل کنم.
  12. ولخرج: من نمیتوانم کسی را که قادر به کنترل مسائل مالی اش نیست تحمل کنم.
  13. ایرادگیر: من نمیتوانم کسی را که به هر چیزی ایراد میگیرد و کمال گراست تحمل کنم.
  14. خود بیمار انگاری: من نمیتوانم کسی را که همیشه خودش را بیمار میداند و در پی درمان بیماری های فرضی اش هست را تحمل کنم.
  15. بی شعور: من نمیتوانم کسی را که آنقدر شعور ندارد تا موقعیت را برای هر حرفی و هر کاری تشخیص بدهد تحمل کنم.
  16. چاقی مفرط: من نمیتوانم کسی را که اضافه وزن دارد و چاق است تحمل کنم.
  17. قمار: من نمیتوانم کسی را که اهل شرط بندی و این جور کارها است تحمل کنم.
  18. اعتیاد: من نمیتوانم کسی را که دارو یا هر نوع مواد مخدر را مصرف میکند تحمل کنم.
  19. بی ثبات: من نمیتوانم کسی را که اجازه میدهد خانواده یا دوستان در زندگی او دخالت کنند تحمل کنم.
  20. وقت نشناس: من نمیتوانم کسی را که همیشه دیر میکند تحمل کنم.
  21. سبکسر: من نمیتوانم کسی که با دیگران گرم میگیرد را تحمل کنم.
  22. نژاد پرست: من نمیتوانم کسی را که باور دارد قوم و نژادش برتر از بقیه هستند تحمل کنم.
  23. معتاد به تلویزیون: من نمیتوانم کسی را که پیوسته تلویزیون تماشا میکند تحمل کنم.
  24. کثیف و نامرتب:‌ من نمیتوانم کسی را که تمیز نیست و بهداشت را رعایت نمیکند تحمل کنم.
  25. دو رو: من نمیتوانم کسی را در قبال دیگران رفتارها و معیارهای دو گانه دارد تحمل کنم.
  26. بدگو: من نمیتوانم کسی را که عاشق بد گویی و غیبت درباره ی دیگران است تحمل کنم.
  27. قضاوت کننده: من نمیتوانم کسی را که در پی یافتن ایراد واشتباه در هر چیزی و هر کسی است تحمل کنم.
  28. ابتذال: من نمیتوانم کسی را که عاشق دیدن فیلم ها و عکس های غیر اخلاقی و مبتذل است تحمل کنم.
  29. اعتیاد: من نمیتوانم کسی را که معتاد است تحمل کنم.
  30. شلخته: من نمیتوانم کسی را که هر چیزی را سر جای خودش نمیگذارد و خانه اش در هم و برهم است تحمل کنم.
  31. سطحی: من نمیتوانم کسی را که سطحی فکر و عمل میکند و دور اندیش نیست تحمل کنم.
  32. خودخواه: من نمیتوانم کسی را که مغرور و متکبر است تحمل کنم.
  33. بد زبان: من نمیتوانم کسی را که دشنام میدهد و الفاظ بد بکار میبرد تحمل کنم.
  34. زیادی خجالتی: من نمیتوانم کسی را که آنقدر خجالتی است که نمیتواند با من راحت باشد تحمل کنم.
  35. منفی گرا: من نمیتوانم کسی را که همیشه نیمه ی خالی لیوان را میبیند تحمل کنم.
  36. غیرقابل اعتماد: من نمیتوانم کسی را که نمیتوان به او اعتماد کرد تحمل کنم.
  37. بی ملاحظگی: من نمیتوانم کسی را که نسبت به دیگران بی توجه و بی مسِئولیت است تحمل کنم.
  38. وسواس جنسی: من نمیتوانم کسی را که وسواس جنسی دارد تحمل کنم.
  39. سرد مزاج: من نمیتوانم کسی را که به رابطه جنسی علاقه ای ندارد و از آن لذتی نمیبرد تحمل کنم.
  40. بی وفایی: من نمیتوانم کسی را که به رابطه جنسی در چارچوب ازدواج پایبند نیست تحمل کنم.
  41. بدقول: من نمیتوانم کسی را که به قول ها و وعده هایش پایبند نیست تحمل کنم.

شاید ویژگی های منفی دیگری نیز باشد اما ما مهمترین ها را در این مقاله برای شما عزیزان جمع آوری کردیم…

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب