اخیرا مطالعه ای ثابت کرده است که خوابیدن و ورزش کردن در کارمندان ، باعث می شود که ناکامی ها و سرخوردگی های شغلی خود را به خانه نبرند. یک پیاده روی سریع و یا شنا کردن طولانی مدت، کمک می کند تا یک روز کاری سخت را کش ندهید و تا خانه با خود حمل نکنید…

خواب و ورزش ؛ دو اهرم قدرتمند برای کارمندان

تحقیقات محققان

محققان اخیرا، تعدادی از کارمندان را از جهت الگوی خواب و تعداد قدم های روزانه پیگیری کردند؛ آن ها به این نتیجه رسیدند، کارمندانی که در طول روز، به طور متوسط ۱۰,۹۰۰ قدم بر می دارند، احتمالا کمتر مشکلات کاری خود را به خانه می برند، در مقایسه با کارمندانی که کمتر از ۷۰۰۰ قدم در طول روز بر می دارند…

پژوهش ها ثابت کرده اند، افراد شاغلی که در محل کار بد رفتاری می کنند، به احتمال زیاد در خانه نیز رفتارهای مشابهی دارند. همچنین اگر فرد شاغلی از سمت سرپرست خودش تحقیر می شود، به احتمال خیلی بالایی این سرخوردگی خود را با اعضای خانواده جبران می کنند.

پژوهش حاضر، ثابت کرده است که این اتفاق می افتد، چون افراد آن قدر خسته هستند که دیگر نمی توانند رفتارهای خود را مجددا تنظیم کنند.

خواب و ورزش ؛ دو اهرم قدرتمند برای کارمندان

پژوهش حاضر، به این جمع بندی رسیده است که خواب و ورزش، هر دو، اهرم های قدرتمندی هستند تا جلوی رفتارهای مضر و آسیب رسان را بگیرند. در این پژوهش ۱۱۸ دانشجوی مدیریت که شغلی تمام وقت داشتند را مورد بررسی قرار داد. آن ها پرسش نامه ای را پاسخ دادند و میزان فعالیت روزانه آن ها نیز، به مدت یک هفته، مشاهده شد.

دکتر تیلور، در پژوهش خود، به این نتیجه رسیده است که سوزاندن ۵۸۷ کالری اضافه در روز، می تواند به کاهش اثرات مضر بدرفتاری کمک کند و شاغلین کمتر این مسائل را به محیط خانه منتقل می کنند. یک مرد آمریکایی برای رسیدن به این میزان، باید روزانه ۹۰ دقیقه پیاده روی سریع داشته باشد و یا اینکه ۱ ساعت شنا بکند.

این یافته ها تاکیدی قانع کننده برای پژوهش های قبلی است. به طور مثال، انجمن قلب آمریکا و مراکز کنترل بیماری ها، توصیه می کنند که افراد روزانه بین ۸۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ قدم بردارند. دکتر معتقد است که این پژوهش، یک نگاه جدید و متفاوتی نسبت به خواب کافی و ورزش ارائه می دهد؛ چون معتقد است که ورزش کردن نه تنها برای خود شما مفید است، بلکه سودمندی های نیز برای همسر شما دارد…

 

منبع:

Larissa K. Barber, Shannon G. Taylor, James P. Burton, Sarah F. Bailey. A Self-Regulatory Perspective of Work-to-Home Undermining Spillover/Crossover: Examining the Roles of Sleep and Exercise.. Journal of Applied Psychology, ۲۰۱۷; DOI: 10.1037/apl0000196

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب