در هندوستان برای شکار میمون و فروش آن ها به سیرک ها و باغ وحش ها از فنی استفاده می کنند که بی شباهت به رفتار بسیاری از ما انسان ها و حاصل از هیجانات منفی نیست.

فن شکارچیان

آن ها پوست یک نارگیل بزرگ را سوراخ کرده به گونه ای که دست با انگشتان باز به راحتی درون آن می رود. آن ها درون نارگیل را تخلیه کرده، به جای آن مقداری بادام و پسته و تنقلات می ریزند و در زیر درختانی که میمون ها در آنجا زندگی می کنند، می گذارند و محل را ترک می کنند. وقتی شکارچی از محل دور می شود میمون ها در نهایت احتیاط از درختان پایین آمده و به سراغ نارگیل ها می روند تا محتویات درون آن ها را بخورند.

هیجانات منفی را با خود حمل نکنید!

هیجانات منفی میمون ها

میمون ها دست خود را به درون نارگیل فرو کرده و پسته و بادام درون آن را در مشت می گیرند، از آنجایی که سوراخ دهانه ی نارگیل کوچک و باریک است دست مشت شده در آن گیر کرده و بیرون نمی آید. میمون ها شدیدا تلاش می کنند تا مشت خود را درآورند، ولی دست مشت شده بزرگتر از سوراخ بوده و بیرون نمی آید. آن ها با مشت خود به زمین می کوبند، ولی فایده ای ندارد. در همین حال شکارچی ها از پشت درختان بیرون آمده و به سمت میمون ها می آیند. میمون ها برای فرار به سمت درختان می دوند، ولی از آنجایی که پنجه های یک دستشان اسیر نارگیل است، قادر نیستند از درختان بالا بروند.

هرچه تلاش می کنند نمی توانند از شاخه بالا بروند و از طرفی چون بادام و پسته و دیگر تنقلات برایشان ارزشمند است، دلشان نمی آید که محتوای مشتشان را رها کنند. لذا همچنان با عصبانیت و ناکامی و درماندگی در پای درختان می مانند تا شکارچی سر رسیده و آن ها را به راحتی به دام اندازد. تنها کاری که میمون ها لازم است انجام دهند تا خود را در چنین مواقعی نجات بدهند نه فریاد است و نه عصبانیت و خشم. فقط باید مشت خود را باز کنند تا محتویاتش درون نارگیل رها شود.

مشت خود را باز کنید

بسیاری از ما انسان ها نیز برای رهایی از هیجانات منفی لازم نیست کاری عجیب و خارق العاده و شگفت انجام دهیم. تنها لازم است مثل میمون ها عمل نکنیم؛ یعنی باید بار منفی تجارب گذشته و تمام خاطرات و یادآوری ها و کینه ها و نفرت ها را، اگرچه گران بها و ارزشمندند، رها کرده و آنگاه با دستانی آزاد و با کوله باری سبک، جاده ی زندگی را آزاد و شادمان بپیماییم.

 بنابراین بهتر است:

  • سرمایه ی خود را در زمان حال سرمایه گذاری کنید.
  • یاد بگیرید از هیجانات گذشته رها شوید. رهایی از گذشته، آینده ی بهتری را به ارمغان می آورد.
  • عواطف و هیجانات منفی را رها سازید.
  • گذشته متعلق به دیروز است. فردا هنوز نیامده است؛ زمان حال را باید گرامی و محترم داشت.

 

منبع: قصه درمانی (گستره ی تربیتی و درمانی تمثیل)، دکتر علی صاحبی

نویسنده: کوثر کسائیان

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب