همه افراد به دنبال یک زندگی مفرح هستند و برای دستیابی به این هدف سخت کار می کنند. وقتی کسی به یک باره پولدار می شود همه تعجب می کنند که چه اتفاقی افتاده است!! همه پیش خود می گویند که شاید خوش شانس بوده یا پول پیدا کرده است. ولی هیچ موفقیتی یک شبه به دست نمی آید. افرادی که هوش اقتصادی بالایی دارند ده ویژگی منحصر به فرد دارند.

ده ویژگی منحصر به فرد افراد با هوش اقتصادی بالا

 – تصویر سازی: افراد با هوش اقتصادی بالا معمولا موفقیت های بزرگی را تصویر سازی می کنند. رویایی را می سازند و راه های تحقق این رویا را بررسی می کنند؛ آن ها رویاهای خود را محال نمی دانند.

 – گوش دادن: عمیقا به حرف دیگران گوش می دهند. شاید هیچ گونه بازخوردی ندهند ولی به شدت و عمیقا گوش می دهند.

 – یادگیری: تمایل به یادگیری تجربیات جدید دارند. آن ها حتی به یک ایمیل تبلیغاتی به عنوان یک شانس برای یادگیری نگاه می کنند.

 – پتانسیل نامحدود: آن ها پتانسیل های خود را برای تغییر وضعیت فعلی نامحدود می دانند. انتظارات و اهدافی که از خود دارند بسیار بالاست.

 – تمرکز حواس: افراد با هوش اقتصادی بالا می دانند که تصمیم گیری آن ها چگونه دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد. آن ها مغرور نمی شوند و به مانند گذشته به دنبال کشف تجربیات و حفظ ارتباطات خود با مردم هستند نه اینکه از اسم خود لوحی درست کنند و به دیوار بزنند.

 – الهام گرفتن: اینگونه افراد از تجربیات ریز و درشت زندگی الهام می گیرند به طوری که ممکن است یک متن از یک کتاب زندگی آن ها را متحول کند.

 – پرورش دادن: آن ها می دانند که برای رسیدن تا هدف، باید ایده های خود را پرورش دهند و مدام مورد بازبینی قرار دهند.

 – حفظ ارتباطات: افراد با هوش اقتصادی بالا از نقاط ضعف خود آگاهند و در زمینه ضعف خود با افراد قوی تر ارتباط برقرار کرده و ارتباطات خود را حفظ می کنند.

 – ایجاد تعاملات: اینگونه افراد مدام در جلسات و همایش ها به عنوان شرکت کننده یا سخنران حضور دارند. آن ها در رابطه با موضوعی با دیگران و همفکران بحث و جدل می کنند.

 

تهیه شده در مجله سلامت روان اکسیر

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب