بلوغ عاطفی

فرایند بلوغ و رشد همواره از مباحث مهم و قابل ارزش در مشاوره و روان درمانی می باشد. مفهوم رفتار عاطفی بالغ در هر سطحی حاصل رشد طبیعی عاطفی است و نشانه های بلوغ عاطفی در هر سنی متفاوت است. شخصی قادر به کنترل عواطف خویش است که تاخیر در ارضا نیازها را تحمل کند بدون اینکه تاسف بخورد و رنج بکشد.


مقاله مرتبط: تفاوت های خلق، عاطفه و هیجان


نشانه های بلوغ عاطفی از دیدگاه موری بدین ترتیب می باشند:

 • توانایی عشق دادن و عشق گرفتن (داد و ستد عشق و محبت)
 • توانایی روبرو شدن با واقعیات زندگی و تجزیه و تحلیل جزئیات آن وقایع
 • توانایی تغییر مثبت کردن از تجربیات ناگوار زندگی
 • توانایی یادگیری از شکست ها و تجارب تلخ گذشته
 • توانایی پذیرش شکست ها و ناکامی ها
 • توانایی کنترل خشم و رهایی نسبی از رفتارهای تکانشی

برای رشد بلوغ عاطفی می بایست در جهت شناخت هر چه بیشتر خود و پذیرش نواقص وجودی خویش قدم بردارید، رفتار متواضعانه را تمرین کنید، بدنبال تسلط بر دیگران نباشید، مراودات اجتماعی خود را بهتر کنید و در نهایت بدنبال معنایی در زندگی باشید که آن را بزرگتر از شخص خودتان بیابید.

از برجسته ترین نشانه های بلوغ عاطفی، توانایی تحمل تنش است و یک علامت دیگر، بی تفاوتی به برخی از انواع محرک هاست که بر کودک و نوجوان اثر می کند و او را بی حوصله یا دستخوش احساسات می نماید. به علاوه شخص بالغ از نظر عاطفی پیوسته دارای گنجایش شادی و تنوع است. او از کار و تفریح هر دو لذت می برد و توازون بین آنها را حفظ می نماید. بلوغ عاطفی شما به وضوح در روابط شما با اطرافیانتان آشکار خواهد شد.

آیا شما:

 • مراودات اجتماعی مناسبی دارید؟
 • سوء تفاهم ها را در روابط خود با دیگران به شیوه مناسبی مطرح می کنید؟
 • وقتی حادثه بدی رخ میدهد،متعادل و عادلانه رفتار می کنید؟
 • می توانید یک رابطه مطلوب را تداوم بخشید؟
 • می توانید در جهت یک هدف کلی در یک گروه فعالیت کنید؟
 • در قبال برنامه های کاری و نیز فرزندانتان احساس مسئوولیت می کنید؟
 • در جمع شرکت می کنید؟
 • می توانید در یک بحث طرف مقابل خود را متقاعد کنید؟

اگر نه شما از بلوغ عاطفی مطلوبی برخوردار نیستید.

پژوهش ها نشان می دهند که یکی از عوامل ایجاد نشانه های بلوغ عاطفی در سنین بزرگسالی و بعد از ازدواج خانواده اصلی فرد است. فردی که به بلوغ عاطفی رسیده باشد در زندگی زناشویی خود هم سازگاری بهتری را نشان خواهد داد. در نوجوانی نیز نوجوانانی که از بلوغ عاطفی بالاتری برخوردارند عزت نفس بیشتری هم دارند.

بنابراین آن کسی که از لحاظ عاطفی بالغ است الزاما همه موجبات اضطراب و خصومت را حل نکرده است بلکه به زور مداوم در فرایند دیدن خودش در چشم انداز روشن تری است و مرتبا برای نیل به تلفیق سالم احساس،تفکر و عمل می کوشد.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب