مهارت های ارتباطی با همسر

آیا تاحالا شنیده اید کسی بگوید “من اصلا نمی توانم ارتباط برقرار کنم؟”عملا هررفتاری – اعم از حرف زدن،حرکات بدن،سکوت و کنایه ها – نوعی ارتباط هستند.درواقع بهتر است به جای جمله ی “من اصلا نمی توانم ارتباط برقرار کنم”بگوییم “من نمی توانم پیامم را برسانم و دیگران منظورم را نمی فهمند”اینکه همسرتان منظور و پیام شما را بفهمد،اهمیت زیادی دارد.

ارتباط غیر کلامی

ارتباط غیر کلامی

زنی در حال تماشا کردن شوهرش می باشد که لباس جدید و گران قیمت خودش را پوشیده است.سگرمه هایش را در هم می کشد و با لحن بی روحی می گوید “واقعا بهت می آید؟”منظور واقعی این زن چیست؟آیا منظورش این است که آن لباس به همسرش می آید،یا طعنه می زند؟؟ ( مشاوره ازدواج)

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب

کلمات قسمتی از پیام هستند نه کل پیام.ما با ژست،لبخند،چشم غره،بالا انداختن ابرو و لمس کردن هم نظر خود را ابراز می کنیم.زن یاد شده ظاهرا شوقی نشان نمی دهد ولی عادت کرده است اینگونه پاسخ بدهد.شوهرش هم پیام او را می گیرد چون زنش را می شناسد و می داند که آن لباس را نپسندیده است.

ولی در بسیاری از مواقع،رفتار غیر کلامی با کلمات همخوانی ندارد و تاثیر کلمات را کم می کند.تحقیقات نشان می دهند بیش از ۷۰ درصد منظورمان را به صورت غیر کلامی منتقل می کنیم.گاهی اوقات نیز رفتار غیر کلامی،مسبب سوء تفاهم است.شما پیام های غیر کلامی خودرا بالحن،ژست،حالات چهره،نگاه و حالت بدنتان منتقل می کنید.اگر می خواهید حساسیت تان را نسبت به پیام های غیر کلامی خودتان و همسرتان بیشتر کنید،پنج دقیقه وقت بگذارید، و تمرین زیر را انجام بدهید.

روبروی همسرتان بنشینید.سرحرف را باز کنید ولی کاری کنید پیام غیر کلامی شما با پیام کلامی تان همخوانی نداشته باشد.برای مثال،درحالی که سگرمه های خود را در هم کشیده اید بگویید”فیلم خیلی قشنگیه”.یا درحالیکه لحن عصبانی دارید،بگویید”مهم نیست،من مراقب بچه ها هستم.توبرو خرید کن.”با این تمرین میفهمید که با رفتار غیر کلامی تان چه پیام هایی رو منتقل می کنید.

مرکز مشاوره قبل از ازدواج

گاهی اوقات رفتار غیر کلامی شما با کلماتتان تناقص دارد. گاهی اوقات پیام غیر کلامی شما،پیام اصلی و دقیق است؛ یعنی با رفتار غیر کلامی خود،فکر و احساس واقعی خود را منتقل می کنید و با کلمات ،احساسی را که همسرتان دویت دارد بشنود. در این موارد،رفتار غیر کلامی،احساس حقیقی را نشان می دهد.

مهارت های ارتباطی با همسر

ارتباط اثربخش

زندگی مشترک برای ارتباط اثربخش کافی نیست.اگر می خواهید اثربخشی ارتباط تان را بیشتر کنید و منظور همسرتان را بهتر بفهمیدباید مهارت های لازم را کسب کنید.همچنین باید مایل باشید ارتباط بهتری با همسرتان برقرار کنیدو معتقد باشید می توانید ارتباط تان را بهترکنید.

اما ارتباط اثربخش،به این مهارت ها نیاز دارد:

-آگاهی از احساسات و افکار حقیقی خود و مبادله آگاهی ها با یکدیگر.

-راحت درمیان گذاشتن احساسات،بدون سرزنش یکدیگر.

-بیان منظور برای آنکه مطمئن شویمطرف مقابل،منظور مارا فهمیده است.

-درمیان گذاشتن نیات.

-تایید احساسات مثبت یکدیگر.

-بازخورد مثبت دادن.

-انتقال افکار و احساسات منفی به صورت دلسوزانه.

مشاوره تلفنی زناشویی

Loading...