منفعل، پرخاشگر یا جسور؟

تا به حال پیش آمده است  وقتی که از کسی تقاضای کمک می کنید،  یا حتی زمانی که ناامیدی خودتان را به کسی ابراز  می کنید یا الویت های خود را برای انتخاب قرار دهید، احساس بدی به شما دست بدهد؟

آیا بخاطر احساس گناه یا خجالت تسلیم انتخاب های دیگران شده اید؟ آیا به منظور رسیدن به آنچه می خواهید بیش از حد پرخاشگرانه برخورد کرده اید؟

اگر هر یک از موارد فوق را تجربه کرده اید احتمالا مشکل در ابراز وجود دارید.

ابراز وجود به معنی توانایی بیان انتخاب ها ، اولویت ها و انتقاد های خود از طریق روش صادقانه و روشن به طوری که به خود و دیگران احترام بگذاریم، است.

در مواردی که درگیر روابط نزدیک هستیم و یا کار ما در خطر است، ابراز وجود می تواند دشوار باشد. فردی ممکن است از طرد شدن یا قضاوت منفی  بترسد، مخصوصا زمانی که آروزها و ایده های ما متفاوت از طرف مقابلش است. یا فردی ممکن است توقع داشته باشد که همه افراد تفکرات و الویت های یکسانی داشته باشند.

به طور کلی، در روابط اجتماعی سه الگوی رفتاری قابل تشخیص است:  رفتار منفعل، پرخاشگر و جسور.

رفتار منفعل حاکی از فرو بردن احساسات، تمایلات و یا ارجحیت های شخصی و اتخاذ اولویت های فرد دیگر، برای خوشنود کردن وی باشد. افراد منفعل مشکل نه گفتن به درخواست های دیگران دارند. آنها همیشه برای هر چیز کوچکی عذرخواهی می کنند و نقش منفعل را در روابط بازی می کنند.

معمولاً افراد منفعل ترس از ناراحت کردن دیگران،‌ بهم خوردن روابط و قضاوت شدن منفی دارند. آنها ممکن است بر این باور باشند که ترجیحات آنها به اندازه دیگران ارزشمند و قابل احترام نیست. دور از انتظار نیست که آنها از عزت نفس پایین رنج می برند.

در مقابل، افراد با رفتار تهاجمی تمایل به چشم پوشی از نقطه نظرات دیگران و آنها را وادار می کنند که مانند آنها عمل کنند. این نوع رفتار معمولا در روابط مشکلاتی به بار می آورد.

چگونه می توان ابراز وجود کرد؟

ابراز وجود مهارتی نیست که بتوان به راحتی به آن دست یافت. زندگی به ما می آموزد که هر وضعیت نیاز به ترکیبی متعادل از انواع مختلف رفتار دارد.

نکاتی در رابطه با افزایش مهارت ابراز وجود:

شناسایی کنید که کدام رفتار را بیشتر نشان می دهید. تمایل به منفعل، پرخاشگر یا  جسور بودن دارید.

فکر می کنید دلیل تمایل شما به رفتار پرخاشگرانه یا منفعلانه چیست؟ (ترس از قضاوت شدن یا عزت نفس پایین …)

در زندگی روزمره ابراز وجود را تمرین کنید و ابتدا با خود صادق باشید که در روابط خود چه می خواهید و آن را محترمانه و روشن بیان کنید.

لطفا به یاد داشته باشید که هر مهارت جدیدی نیاز به تمرین دارد. پس در ابتدا به خودتان سخت نگیرید.

با یک روانشناس صحبت کنید تا در افزایش مهارت ابراز و پیدا کردن دلیل منفعل یا پرخاشگر بودن رفتارتان به شما کمک کند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب