منابع آرامش ، به نشانه هایی اشاره دارند که به ما یادآور می شوند تا آرام، متمرکز، پر انرژی و راحت باشیم. ما می توانیم این منابع را با استفاده از اعضای مختلف بدنمان ایجاد کنیم، و طیف وسیعی از کلمات، صداها، تصاویر، افکار و احساسات را به عنوان لنگرگاه استفاده کنیم.

مثالی از منابع آرامش، در مورد زمانی که یک آواز قدیمی را می شنوید فکر کنید؛ آیا برای شما یک خاطره خوب را به یاد نمی آورد؟ این مثل یک محرک و تداعی گر احساسات و افکارتان عمل می کند که شما را در یک حالت خوب قرار می دهد.

در اینجا، ما به لنگرگاه هایی که شامل تنفس، وضعیت بدن، مدل راه رفتن، لمس و پیام هایی که به شما یادآوری می شوند که تنش و ناراحتی متمرکز، پرانرژی راحت و خود محور بمانید، اشاره می کنیم. این روش ها می توانند، به عنوان لنگر گاه هایی برای حالت آرامش درونتان عمل کند. لیست زیر، مثال هایی از لنگر گاه های آرامش است که می توانید برای یادآوری به خودتان، جهت آرام ماندن از آن ها استفاده کنید. پس از بین آن ها، مواردی را انتخاب کنید که لنگرگاه خاص شما هستند…

منابع آرامش

  – منابع احساسی

 • قلب خود را لمس کنید.
 • دست راست خود را باز کنید.
 • صاف بایستید.
 • دست هایتان را کنار هم نگه دارید.
 • با پاهای موازی هم، راه بروید.

  – منابع تصویری

 • غروب
 • طلوع
 • عکس ها

  – منابع شنیداری

 • آواز مورد علاقه
 • موزیک (موسیقی)
 • صدای اقیانوس
 • تنفستان

چگونه منابع آرامش خود را بسازیم؟

 1. خودتان را در شرایطی که آرام، خود محور، متمرکز پر انرژی و با آرامش هستید، ببینید و بشنوید و حس کنید.
 2. در حالت آرامش درون، دو لنگرگاه آرمیدگی را انتخاب کنید.
 3. به یاد داشته باشید که برای یک زندگی آگاهانه مثبت آماده باشید.

نمونه هایی از منبع آرامش

  – تنفس:

 • دم عمیق انجام دهید؛ تا ۵ بشمرید و رها کنید.
 • تمرین تازه کننده تنفس
 • تنفس حین راه رفتن، داخل و خارج
 • راه بروید و صدای خود را بشنوید که می گویید: “تنفس من به داخل می آید و خارج می رود”

  – وضعیت نشسته:

این منبع را هنگامی که در حالت آرامش درون هستید، در حال نشسته، ایجاد کنید. پاهای خود را موازی قرار دهید و شانه هایتان را به عقب حرکت دهید.

  – وضعیت ایستاده:

این منبع را هنگام آرامش درون، در حالت ایستاده، دست هایتان را در کنار بدنتان قرار دهید و احساس “خود” را ارزیابی کنید.

  – تمرکز چشم:

از ساعت خود، به عنوان یک لنگرگاه آرمیدگی استفاده کنید.

  – تایید (جملات مثبت):

باز کردن مثبت سازی (تایید) ذهن

  – تصویر سازی:

پرداخت های مداوم افکار تصویرسازی

منبع آرمیدگی خود را ارزیابی کنید

 1. خودتان را در شرایطی که احساس اضطراب دارید، ببینید و حس کنید.
 2. لنگر گاه آرامش خود را رها کنید. (دست هایتان را در کنار بدنتان باز کنید) و از خود بپرسید “آیا رها سازی لنگرگاه آرامش ذهن و جسم مرا به حالت آرامش و تمرکز می رساند؟”
 3. توجه کنید که آیا تنفستان آرام تر شده است ؟ آیا وضعیت بدن شما، شما را به حالت آرامش درونتان می رساند؟ چه احساسی دارید؟
 4. اکنون لحظه ای را به برجسته و تقویت کردن احساساتی که در حالت آرامش درون تجربه کرده اید، بپردازید. تصور کنید که جسمتان وسیع تر و آرام تر شده و صدای آرامش دهنده ی درونتان را بالا ببرید.
 5. لنگرگاه آرامش خود را ۵ بار به سرعت رها کنید؛ هر بار که این کار را می کنید، احساسی که به شما دست می دهد را تشدید و تقویت کنید. خودتان را آرام تر، متمرکز تر و راحت تر تصور کنید.

وقتی برای اولین بار از لنگرهای آرامش استفاده می کنید، لنگر را چند بار رها کنید. این فرایند، اندکی زمان می برد تا ملکه ذهنتان شود. پس از کمی تمرین، رها کردن لنگر آرامش برایتان آسان می شود. و هر بار، شما احساس انرژی، هیجان و سرزندگی بیشتری خواهید کرد…

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب