موضوعی که ناباروران با آن مواجه هستند، شامل تعدادی از واکنش های احساسی از جمله، ترس از نرمال نبودن، از دست دادن عزت نفس و احساس این که کنترل مسیر زندگی خود را از دست داده اند، می باشد. آن ها همچنین با اضطراب وجودی، در مورد هدف از زندگی خود روبرو هستند: “برای چه من اینجا هستم؟” یا “چگونه می توانم در حال حاضر خودم را در دنیا تعریف کنم؟”

آن ها ممکن است از خود بپرسند: “با زندگی بدون فرزند چه کنم؟”

مراحل سوگ در ناباروری

انکار

افرادی که نابارور تشخیص داده می شوند، معمولا با شوک و انکار به آن پاسخ می دهند. مدت زمانی طول می کشد تا آن ها وضعیت خود را بپذیرند. آن ها نمی توانند با این موقعیت کنار بیایند که مشکلی وجود دارد؛ مخصوصا اگر با همسر خود، رویای داشتن فرزند و خانواده را داشته باشند.

خشم

زن و شوهر باید با این فقدان ها کنار بیایند؛ از دست دادن رویایشان، از دست دادن آینده ای که برای خود متصور بودند،‌ از دست دادن توانایی تولید مثل و از دست دادن توانایی پدر و مادر شدن. این خشم می تواند در محل کار با کارکنان و همکاران و حتی در کلینیک های ناباروری خود را نشان دهد.

آن ها می گویند کسانی که به آن ها قرار است کمک کنند، افراد بی کفایتی هستند و برای حرف خود مدرکی ندارند. آن ها باور دارند که برای شکایت کردن و واکنش هایی از این دست محق هستند.

چانه زنی

این زمانی اتفاق می افتد که افراد می خواهند کنترل موقعیت را به دست گیرند. در ذهن آن ها یک فرآیند از دادن و گرفتن وجود دارد. “اگر می توانستم فقط یک بار باردار شوم، قول می دهم که بهترین پدر و مادر شویم، من فقط یک کودک می خواهم و بعد از آن به سازمان های خیریه کمک خواهم کرد”

این بسیار فرایند دردناکی است، به این دلیل که این چانه زنی ها بی فایده است و زن و شوهر در این مرحله به راحتی عصبانی می شوند.

افسردگی

با گذشت زمان، آن ها از داشتن فرزند بیولوژیکی خود ناامید شده و افسرده می شوند. وقتی که زن و شوهر با ترس بچه دار نشدن، رو به رو می شوند، تنش و اضطراب آن ها افزایش می یابد. ناباوری ممکن است باعث از دست دادن ایمان، از دست دادن قدرت، از دست دادن رویاهای در آینده و از دست دادن تمایلات جنسی و صمیمیت شود.

برای مردان می تواند باعث از دست دادن تصویر خود (مردانگی) و برای زنان معنی زن واقعی نبودن و ناتوانی در انجام عملکرد مناسب باشد. زن و شوهر ممکن است احساس کنند در انجام وظیفه اصلی خود که داشتن خانواده است، شکست خورده اند.

پذیرش ناباروری

مرحله ای است  که در آن فرد، واقعیت از دست دادن را پذیرفته و پس از آن قادر به قرار دادن انرژی در زمان حال و شروع به برنامه ریزی برای آینده است. در هر مرحله ای از درمان ناباروری ، ممکن است افراد به این پذیرش برسند؛ زن و شوهر می پذیرند که بچه دار نمی شوند و برای زندگی بدون فرزند آماده می شوند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب