لذت از درس ریاضی

پژوهشگران آلمانی ۳۴۲۵ دانش‌آموز کلاس پنجم تا کلاس نهم را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که دانش‌آموزانی که از درس ریاضی لذت می‌برند و به آن افتخار می‌کنند در مقایسه با دانش آموزان باهوش‌تر، پیشرفت بیشتری در درس ریاضی خواهند داشت.

هیجانات و درس ریاضی

تحقیقات ثابت کرده‌اند که عملکرد شناختی و یادگیری دانش آموزان تحت تأثیر واکنش‌های هیجانی آن‌ها مانند لذت، اضطراب و خستگی قرار دارد. بسیاری از مطالعات در این حیطه، در آزمایشگاه‌ها انجام شده است؛ اما اخیراً مطالعه‌ای طولی در آلمان انجام شده است که نشان می‌دهد که چطور هیجانات و عواطف دانش آموزان در مدرسه؛ دستاوردهای آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این پژوهش بر درس ریاضی متمرکز شده است، نه به خاطر اینکه درس مهمی در سیستم آموزش و پرورش است؛ بلکه درس ریاضی واکنش‌های هیجانی قوی را در دانش آموزان بیدار می‌کند.

دکتر پکران معتقد است که هیجانات در طول زمان در پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان مؤثر است. دانش‌آموزانی که هوش بالاتری دارند در کلاس رتبه و نمره بالایی دارند؛ اما دانش‌آموزانی که از ریاضی لذت می‌برند و احساس غرور می‌کنند، نمرات بالاتری را کسب می‌کنند. در مقابل دانش‌آموزانی که احساساتی مانند خشم، اضطراب، خستگی، خجالت و ناامیدی دارند؛ کمتر پیشرفت می‌کنند.

رابطه هوش با درس ریاضی

دانش‌آموزانی که در این پژوهش شرکت کرده بودند، بیشتر از خانواده‌های سفیدپوست و غیر مهاجر بودند. این دانش آموزان از طبقه‌های اجتماعی – اقتصادی متنوعی بودند و شامل خانواده‌های شهری و روستایی بودند. دانش آموزان میزان هیجانات خود را از طریق پرسشنامه‌ای نمره‌گذاری کردند و میزان پیشرفت آن‌ها از طریق نمره ریاضی پایان سال تحصیلی، ارزیابی شد.

نتایج ثابت کرد که میزان دستاوردهای دانش آموزان در طول سال تحصیلی تحت تأثیر عواطف آن‌ها قرار می‌گیرد. دانش‌آموزانی که نمرات درسی کمتری دارند؛ احتمالاً احساسات مثبت کمتر و احساسات منفی بیشتر مانند اضطراب و خستگی بیشتری در ارتباط با درس ریاضی دارند. درنتیجه این دانش آموزان درگیر احساسات منفی و درنهایت دستاوردهای ضعیف می‌شوند.


مقاله مرتبط: اختلال یادگیری در ریاضی چیست؟

مقاله مرتبط: از کجا بفهمم کودکم اختلال یادگیری ریاضی داره ؟


تاثیر هیجانات بر دروس

محققان عنوان کردند که حتی با ثابت نگه‌داشتن متغیرهایی مانند وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده و سطح هوش و جنسیت دانش آموزان؛ باز هم تأثیر عواطف و هیجانات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیشتر بود. پژوهش‌های قبلی نیز به رابطه پیشرفت تحصیلی و هیجانات اشاره کرده بودند؛ اما پژوهش حاضر به رفع ابهامات در این زمینه پرداخته‌اند. به خصوص پژوهش حاضر تأکید می‌کند که پیشرفت تحصیلی نوجوانان بیشتر تحت تأثیر هیجانات آن‌ها قرار داد تا توانایی‌های شناختی و دستاوردهای قبلی آن‌ها.


مقاله مرتبط: موفقیت در مدرسه به احساس امنیت بستگی دارد


پژوهشگران به والدین، معلم‌ها و مسئولان مدرسه توصیه می‌کنند تا هیجانات مثبت دانش آموزان را در ارتباط با دروس مدرسه بالا ببرند و هیجانات منفی آن‌ها را کاهش بدهند. به طور مثال شرایطی فراهم کنند که دانش آموزان کنترل بیشتری بر عملکرد خودشان داشته باشند. همچنین در مدرسه می‌توان شرایطی را به وجود آورد تا دانش آموزان موفقیت را تجربه کنند، این وضعیت کمک می‌کند تا آن‌ها احساس بهتری داشته باشند و در نتیجه پیشرفت تحصیلی کسب می‌کنند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب