تحقیقات دانشگاه نیوزلند، ثابت کرده است که انجام فعالیت های خلاقانه ، مانند پله های مارپیچی، سلامت و رفاه را بالا می برند.

در دانشگاه نیوزلند، از ۶۵۸ دانشجو خواسته شد که طی ۱۳ روز آینده، تمام فعالیت های روزانه و هیجانات خود را یادداشت کنند. دکتر کانر خاطرات همه دانشجویان را تجزیه و تحلیل کرد. وی به الگویی دست یافت که نشان می داد، روزهایی که دانشجویان فعالیت های خلاقانه انجام می دادند؛ بیشتر احساس شادمانی و خودشکوفایی داشتند…

فعالیت های خلاقانه

خودشکوفایی یک مفهوم روان شناختی؛ به معنای افزایش رشد شخصی مثبت است.

محققان پژوهش حاضر، از دانشجویان نخواسته بودند که ماهیت فعالیت خلاقانه خود را واضح توضیح بدهند؛ بلکه تصمیم گیری در مورد اینکه چه فعالیتی خلاقانه است، توسط پژوهشگران و بر مبنای پژوهش های قبلی بود.

نمونه های رایج از فعالیت های خلاقانه می تواند شامل:

  • آهنگ سازی
  • نوشتن خلاق (شعر، داستان)
  • بافندگی و قلاب بافی
  • آشپزی جدید
  • طرحی کردن
  • نقاشی کردن
  • رنگ کردن
  • طراحی گرافیک دیجیتالی
  • ساز نواختن و …

ارتباط خلاقیت با عاطفه

در واقع هدف دکتر کانر و همکارانش از این پژوهش این بود که آیا درگیری روزانه با اعمال خلاقانه، منجر به ایجاد احساس های مثبت در آن ها می شود. تحقیقات روان شناختی ثابت کرده اند که خلاقیت با عاطفه مثبت رابطه دارد…

بر اساس نتایج به دست آمده، هیجانات مثبت (لذت، شادی، خوشی، لذت تعامل، شور و شوق)، در یک روز به خصوص، فعالیت خلاقانه را در روز بعدی پیش بینی نمی کند. در عوض فعالیت خلاقانه ی امروز، رفاه و خوشی فردا را تامین می کند؛ بنابراین فعالیت های خلاقانه دیروز، به طور معناداری خودشکوفایی، انرژی و عاطفه مثبت روز بعدی را پیش بینی می کند.

دکتر کانر  و همکارانش برای بالا رفتن خلاقیت و تندرستی، اضافه کردند که درگیر شدن در فعالیت خلاقانه، منجر به تندرستی روز بعد می شود و به احتمال زیاد تندرستی و حال خوش آن روز، انجام فعالیت خلاقانه در همان روز را تسهیل می کند. به طور کلی پژوهش حاضر معتقد است که فعالیت های خلاقانه روزمره، باعث رشد خودشکوفایی فردی خواهد شد.

 

منبع:

Tamlin S. Conner, Colin G. DeYoung, Paul J. Silvia. Everyday creative activity as a path to flourishing. The Journal of Positive Psychology, 2016; 1 DOI: 10.1080/17439760.2016.1257049

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب