ازدواج یعنی پیوند و یگانگی دو نفر با یکدیگر که با هم پیمان می شوند تا در کنار هم باشند، زندگی کنند، در سخنی ها و خوشی ها همراه باشند، دو فردی که هویت یکسانی می گیرند و تبدیل به ما می شوند و تشریک مساعی دارند، خوب دو فردی که می خواهند با هم باشند نیاز به درک متقابل و عشق دارند، عشق از ضروریات زندگی مشترک می باشد و لازمه ازدواج است، درست است که شرط کافی برای ازدواج نیست اما شرط لازم می باشد، دو فردی که قرار است عمری با هم باشند بدون عشق و دوست داشتن به هیچ می رسند.

عشق، شرط لازم ولی ناکافی برای ازدواج

چگونه ممکن است که برای زندگی مشترک و همراهی نیاز به عشق نباشد. عشق یک حالت و تک بعدی نیست بلکه پدیده ای پیچیده و چند بعدی می باشد تقریبا هر فردی می تواند تفاوت صرفا اشتیاق و کشش جنسی را با دلسوزی و محبتی که از طرف معشوق حس می کند را حس کند، عشق راستین شامل درک و مراعات یکدیگر می باشد، اینکه عاشق و معشوق به نیازها و کمبودهای یکدیگر توجه کنند، به یکدیگر اعتماد داشته باشند و عمیقا نگران خوشبختی و راحتی هم باشند یعنی شرایط مهروزی یکدیگر را فراهم کنند، غمخوار یکدیگر باشند و اسباب رشد و بالندگی را برای هم پدید آورند.

عشق ورزی با دوست داشتن تفاوت دارد. دوست داشتن با تمجید و تحسین همراه است، دوست داشتن رابطه ای است مبتنی بر احترام و محبت دوستانه اما عشق ورزی رابطه ای است که دارای احساسات شدید وابستگی، صمیمیت و یک نگرانی عمیق برای موفقیت و خوشحالی طرف مقابل است. در طی پژوهشی که انجام شده است مردان و زنانی که با هم رابطه پایدار عاشقانه داشتند به یک اندازه به هم عشق می ورزیدند و تماس چشمی بیشتری داشتند. عشق واقعی و راستین از نظر روانشناسان از سه معیار تشکیل شده است:

صمیمیت: صمیمت به احساس نزدیکی و پیوستگی با معشوق ارتباط دارد و شامل دلسوزی، محبت می باشد.

تعهد: تعهد شامل دو تصمیم می باشد.

۱- تصمیم کوتاه مدت در جهت عشق ورزی با معشوق خود

۲- تصمیم دراز مدت برای حفظ و نگهداری آن عشق و باقی ماندن با یار تا آخر عمر

اشتیاق: منظور از اشتیاق شوق و بی قراری برای دیدن معشوق و داشتن رابطه ای گرم و با احساس که کشش های جنسی و جاذبه های فیزیکی را در بر می گیرد.

عشق می تواند تنها متشکل از یکی از این آیتم ها یا هر سه مورد باشد که شایع ترین نوع آن همان رابطه مبتنی بر اشتیاق می باشد که بیشتر خود را نشان می دهد و در فیلم ها و کتاب ها و روابط بیشتر شایع است. در مشاوره ازدواج، مشاور خانواده (مشاوره روانشناسی) به هر سه مورد توجه می کند و عشق را از هر سه نظر که شامل صمیمیت، تعهد و اشتیاق است را بررسی و توسط سوالات و آزمون ها عشق را راستی آزمایی می کند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب