طول انگشتان

نسبت اندازه انگشت اشاره و انگشت حلقه در دوران جنینی و تحت تاثیر هورمون تستوسترون در رحم مادر مشخص می شود.

سختی روانی و استعداد ورزشی ممکن است از طریق بیولوژیکی مشخص شود. یکی از یافته های پژوهشی که در نوامبر سال ۲۰۱۶  توسط دکتر گولبی و مگ انجام شده است.  پژوهش ها نشان دهنده رابطه طول انگشتان اشاره و حلقه و موفقیت ورزشی است. کوتاهی انگشت اشاره به نسبت حلقه در دوران جنینی و توسط هورمون تستوسترون مشخص می شود. این پژوهش رابطه بین نسبت بین انگشت اشاره و حلقه را با خوش بینی، سختی روانی و پرخاشگری نشان می دهد.

شصت و هفت شرکت کننده  انگشتان دستشان اندازه گیری شد و پرسشنامه شخصیت و پرخاشگری را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که شرکت کنندگان با نسبت انگشت اشاره / حلقه احتمال بیشتری برای نشان دادن سختی روانی و سطوح بالاتری از دستاوردهای ورزشی بودند.

مردانی که انگشت اشاره آن‌ها نسبت به انگشت حلقه بلندتر است معمولا علاقه بیشتری به موسیقی و ورزش دارند.در عوض زنانی که انگشت اشاره بزرگ‌تر نسبت به انگشت حلقه دارند کمتر از دیگران بیماری‌های قلبی می‌گیرند اما احتمال ابتلای آن‌ها به سرطان سینه بیشتر است. این زنان همچنین قدرت باروری بیشتری هم دارند.در کل می‌توان گفت مردان و زنانی که انگشت حلقه آن‌ها بلندتر است بیشتر از دیگران ممکن است دچار شیزوفرنی، آلرژی و اگزما شوند.

افرادی که انگشت حلقه آن‌ها بلندتر است در مهارت‌های زبانی و گفتاری قدرت بیشتری دارند و برعکس افرادی که انگشت اشاره آن‌ها بلندتر است، بهتر از پس حل کردن و تحلیل مسائل ریاضی برمی‌آیند.در اینجا باز هم ترشح هورمون‌ها دخیل است. سطح هورمون تستسترون می‌تواند روی قسمت‌هایی از مغز که وظیفه تحلیل مسائل مرتبط با ریاضیات یا مهارت‌های زبانی را دارد، اثر بگذارد.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب