استحکام زندگی مشترک

برای استحکام زندگی مشترک باید مواردی را رعایت کرد. شما هم جز افرادی هستید که احساس می کنید زندگیتان نیاز به پنچر گیری دارد و باید تعمیر بشود؟ شما هم نیاز به احیای احساسات آسیب دیده دارید؟ در راستای همین سوالات و اهداف، شش نکته کلیدی وجود دارد که رعایت آنها می تواند راهگشا باشد.

نکاتی برای استحکام زندگی مشترک

اولین نکته

گاهی وقت ها یک سری مسائل را رها کنید،الان با خودتان میگویید مگه نباید زندگیمان را نگه داریم؛ نه عزیزان گاهی وقت‌ها فقط رها کردن میتونه یک رابطه را نجات بدهد، مخصوصا زمانی که فکرهای منفی وجود داشته باشد که در طول روز گریبانگیرمان هستند.
مثلا خانم و یا آقا دوست دارد تعیین کننده همه امور منزل باشه، از تربیت فرزند گرفته تا دخل و خرج امور کوچیک منزل و یا میخواهد تو همه بحث ها برنده میدان باشد.

مثلا میگوید حرف حرف منه

یا میگوید من باید درستش کنم

و یا من باید راضی باشم

دست از من من بردارید ،رهاش کنید

از ریاست خونه دست بردارید،اگر بخواید فقط حرف حرف شما باشد بدانید خطر در کمین است. شما ازدواج می کنید که تشکیل یک زوج بدهید، یعنی در همه چیز مشترک باشید.

باید ((روش من)) ،((روش تو)) را به ((روش ما )) تغییر بدهید، در این صورت از زندگی لذت بیشتری خواهید برد .میتوانید وظایف را با مشورت هم تقسیم کنید مثلا بخش مالی منزل به عهده آقای خونه با در جریان گذاشتن خانم خونه و بخش امور داخلی منزل به عهده خانوم خونه با نظرپرسی آقای خونه

دومین نکته

روزهای اول ازدواجتان یادتان هست؟ همه به شما می گفتند انشاءالله به پای هم پیر بشو ید،چقدر این جمله را باور داشتید،حالا چه شده که اینقدر غیرقابل ملموس شده، چرا اینقدر از هم دور شدید. شاید با خودتان میگویید اگر شوهرم مرتب تر بود، بھتر بود، اگر پول دارتر بود بھتر بود، اگر لاغرتر بود بیشتر دوستش می داشتم، اگر موھاش نمی رﯾخت خوش تیپ تر بود. اﯾن «اما و اگرھا» را دور برﯾزﯾد و دست از خیالبافی بردارﯾد. اگر اﯾن اما و اگرھا سراغتان بیاد باﯾد منتظر افسردگی و ﯾأس شدﯾد باشید، زﯾرا اﯾن آﯾنده رویایی ھیچ وقت به وقوع نمی پیوندد و شما با اﯾن اما و اگرھا ھرگز قدر فرصت ھای شیرﯾن و نعمت ھاﯾی را که پیش روی شماست، را نمیدانید.


مقاله مرتبط: راه و روش استحکام روابط زناشویی

مقاله مرتبط: تقویت پایه های زندگی


سومین نکته

از عذرخواهی کردن نترسید،گاهی یک عذرخواهی کوچک از فروپاشی یک زندگی جلوگیری میکند. جملاتی مانند «متأسفم»، «معذرت می خواھم»، «اشتباه از جانب من بود»، «کارم کمی بچگانه بود» تأثیر فوق العاده ای دارد.

استحکام زندگی مشترک

چهارمین نکته

از بیان احساستان کمک بگیرید،گاهی وقت ها اگر همسرتان علت خشم شما را بداند بهتر میتواند درکتان کند.

پنجمین نکته

به جای پرداختن به شکاف های که بینتان هست به وجوه مشترکتان توجه کنید و به آنها بها بدهید. مثلا هر دو شما می خواهید کودک قوی ،شاداب و موفقی داشته باشید پس این یک هدف مشترک و مثبت بی شما می شود. پس از جملاتی استفاده کنید مثل««ما یک هدف مشترک داریم»» و یا ««ما باید با هم همفکری کنیم تا به هدفمون دست پیدا کنیم»»

ششمین نکته

رفتارھای نامناسب خودتان را ترک کنید. گاھی اوقات ﯾک عذرخواھی ساده مشکل را حل نمی کند و بھتر است عادت بدتان را ترک کنید، زﯾرا اگر اﯾن عادت تکرار بشود، نمی توانید با ﯾک عذرخواھی، رفتار نامناسب خودتون را نادﯾده بگیرﯾد و حتی از ارزش معذرت خواھی هم کم می شود. شما باﯾد درباره رفتارھای نامناسب ﯾکدﯾگر به ھم تذکر بدهید. در اصلاح آن بکوشید و سعی کنید دﯾگر آن را تکرار نکنید. استفاده از جملاتی مثل «دﯾگر اﯾن اشتباه را تکرار نمی کنم» و «قول می دھم بار آخر باشد» می تواند مؤثر باشد.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب