سن شروع لکنت زبان در کودکان

سن شروع لکنت زبان بر اساس تحقیقات درباره افراد مبتلا به لکنت زبان بین ۲ تا ۷ سالگی و بیشترین فراوانی آن را حدود ۵ سالگی بیان شده است.

به طور کلی شروع لکنت زبان نسبتاً زودرس است. در برخی از پسران می‌توان تردیدها و تطویل‌ها را از سن ۳ سالگی مشاهده کرد. در برخی دیگر، اختلال‌ها از ۴ سالگی آغاز می‌شوند و در موارد متعدد دیگر، لکنت زبان به هنگام شروع مدرسه ابتدایی یعنی حدود ۶ سالگی بروز می‌کند. در دختران نیز به استثنای وهله بحرانی شروع مدرسه، تقریباً وضع بر همین منوال است. به هر صورت در ۹۸% موارد،‌ شروع لکنت زبان قبل از ۱۰ سالگی آاست و به‌تدریج استقرار می‌یابد.


مقاله مرتبط: لکنت زبان و توصیه های ضروری

مقاله مرتبط: کودکان مبتلا به لکنت زبان


تحول و شروع لکنت زبان در کودکان

لکنت زبان در ابتدا، موقت، وهله‌ای و نا آشکار است و به‌تدریج به صورت مزمن درمی‌آید. معمولاً اختلال با تکرار حروف صامت آغاز کلمه یا تکرار برخی از کلمات (نخستین کلمه جمله یا طولانی‌ترین کلمات) شروع می‌شود. در آغاز شروع لکنت زبان، کودک ممکن است نسبت به مشکل خود هوشیار نباشد اما به‌تدریج،‌ هشیاری نسبت به اختلال، پیشاپیش گری و استقرار مکانیزم‌هایی برای اجتناب از ضایعات سیالی کلامی و پاسخ‌های هیجانی، به وجود می‌آیند.


مقاله مرتبط: مرکز درمان لکنت زبان در تهران


شروع لکنت زبان کودکان

تحول اختلال در کودکان بسیار متغیر است. به نسبت پیشرفت اختلال تحول آن به‌صورت «دندانه اره» درمی‌آید، ضایعات سیالی کلامی افزایش می‌یابند و لکنت به هنگام بیان کلمات و جمله‌هایی که بار معنایی بیشتری دارند، آشکار می‌شود؛ اما در همه حال نوسان‌هایی در وخامت مشکلات قابل مشاهده‌اند.

با این حال،‌ تمامی کودکانی که دچار لکنت می‌شوند همواره لکنتی باقی نمی‌مانند. متخصصان بر این نکته تأکید دارند که ۸۰% کودکان مبتلا به لکنت به یک گفتار بهنجار دست می‌یابند بدون آنکه با عود مجدد اختلال مواجه شوند.

از لحاظ پیش آگهی اختلال باید گفت که اگرچه در حال حاضر، هیچ آزمون یا ابزار ارزشیابی که بتواند وضع آینده کودکان مبتلا به لکنت را پیش‌بینی کند در دست نیست اما بی تردید، مراجعه به متخصص در آغاز بروز مشکلات در پیشگیری و بهبود وضع کودک بسیار مؤثر است.

متخصصین گفتاردرمانی مرکز مشاوره اکسیر با تجربه‌های فراوان در زمینه شناسایی و درمان اختلالات گفتاری در کودکان در خدمت شما عزیزان هستند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب