تمام جنبه های روابط صمیمی و نزدیک ما، منعکس کننده شخصیت ما است؛ اما شاید هیچ کدام به اندازه تمایلات جنسی، قدرتمند نباشد. وقتی که به بزرگسالی می رسیم، در هر یک از ما، مجموعه ای از باورها و مفروضات در مورد روابط صمیمی، شکل گرفته است. بسیاری از این باورها در سال های اولیه زندگی ایجاد شده اند، که منعکس کننده تصاویر ذهنی ما در نتیجه اهمیت و مراقبتی که دیگران به ما داده اند، می باشند.

عملکرد جنسی

عملکرد جنسی و سبک دلبستگی فرد، بر روی هم اثر می گذارند؛ به خصوص عملکرد جنسی سالم، شامل هماهنگی متقابل انگیزه ها و رفتارهای جنسی هر دو طرف است. دو نوع دلبستگی نقش زیادی در عملکرد جنسی فرد دارد. در بیش فعالی جنسی، فرد A، فرد B را به داشتن رابطه جنسی بیشتر تشویق می کند؛ اگر فرد B این را نخواهد، فرد A آسیب دیده و احساس طرد شدن می کند. نا امنی فرد A این نخواستن را به نشانه طرد شدن می داند.

شخصیت های مختلف در اتاق خواب

کدام یک از سه مورد زیر نشان دهنده روابط شماست؟

  • من معمولا برای نزدیک شدن به افراد، احساس راحتی نمی کنم. به نظرم خیلی سخت است که به آن ها اعتماد کنم و به آن ها وابسته شوم. وقتی کسی به من نزدیک و صمیمی می شود، عصبی می شوم و اغلب دیگران از من می خواهند که صمیمی تر باشم.
  • برای من نزدیک شدن به دیگران بسیار راحت است و به راحتی به آن ها اعتماد کرده و تکیه می کنم. نگرانی در مورد طرد شدن و یا صمیمی شدن ندارم.
  • اغلب احساس می کنم دیگران تمایلی به نزدیک شدن با من ندارند. همیشه نگران این هستم که نکند شریک زندگیم مرا دوست نداشته باشد و یا نخواهد با من بماند. من می خواهم به شریک زندگیم خیلی نزدیک باشم و این اغلب باعث ترس دیگران می شود.
  1. اگر شما شبیه مورد ۱ هستید، دارای دلبستگی اجتنابی می باشید؛ یعنی به دلیل ترس از طرد شدن، به دیگران نزدیک نمی شوید.
  2. اگر شبیه مورد ۲ باشید، یعنی دلبستگی ایمن دارید و مشکلی با صمیمت با دیگران ندارید.
  3. و اگر مورد ۳، گزینه انتخابی شماست، یعنی دارای دلبستگی اضطرابی هستید؛ این سبک معرف افرادی است که بسیار وابسته می شوند و به دیگران می چسبند و از تنها ماندن می ترسند.

در کل دلبستگی اجتنابی و دلبستگی اضطرابی را در گروه دلبستگی ناایمن قرار می دهیم…

اشکال اختلالات جنسی

تحقیقات نشان داده است که زنان دارای سبک دلبستگی اجتنابی و مضطرب، تعدادی از اشکال اختلالات جنسی اعم از انگیختگی کمتر، عدم رسیدن به اوج لذت جنسی و رابطه جنسی دردناک را نشان می دهند. مردانی که دارای دلبستگی ناایمن بودند نیز، بیشتر اختلال نعوظ را گزارش داده اند. یک مطالعه نشان داده است که اضطراب نه اجتناب، باعث رضایت جنسی کمتر می شود…

افراد با سبک دلبستگی اجتنابی که در روابط باقی می مانند، احتمال کمتری دارد که درگیر روابط جنسی و صمیمیت بشوند. و در مقابل افراد با سبک دلبستگی اضطرابی، بیشتر احتمال دارد که درگیر رابطه جنسی در رابطه عاشقانه بشوند. آن ها از رابطه جنسی به عنوان عاملی برای کاهش ناایمنی خود و ایجاد صمیمیت با شریک زندگی خود، استفاده می کنند. رابطه جنسی به این افراد احساس ارزش و دوست داشتنی بودن می دهد.

ختم کلام

اگر شما دارای دلبستگی اضطرابی هستید، می توانید از رابطه جنسی برای کاهش ترس از دست دادن خود،‌ استفاده کنید. اگر شما دارای دلبستگی اجتنابی هستید، در عوض باید از روابطی که آمادگی صمیمی شدن در آن ها را ندارید، دوری کنید.

خوشبختانه ما با سبک دلبستگی که در نوزادی در ما ایجاد شده، گیر نمی کنیم. وقتی که شما به سبک دلبستگی خود و مشکلات جنسی ایجاد شده، آگاهی پیدا کنید، می توانید برای ایجاد دلبستگی ایمن تلاش کنید و مشکلات داخل و خارج اتاق خواب را برطرف کنید…

 

منابع:

Stefanou, C., & McCabe, M. P. (2012). Adult attachment and sexual functioning: A review of past research. Journal of Sexual Medicine, 9(10), 2499-2507. doi:10.1111/j.1743-6109.2012.02843.x

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب