چه کسانی می توانند از این مشاوره بهره ببرند؟

داشتن مشاوره در مورد مسئله ایدز، می تواند برای تمام افراد سودمند باشد:

  • اگر شما فکر می کنید در خطر ابتلا هستید و نگران انجام آزمایش هستید.
  • اگر شما آزمایش داده اید و منتظر نتیجه هستید.
  • اگر شریک شما HIV مثبت است، و یا خود را در معرض خطر قرار داده اید.
  • اگر شما یک زن HIV مثبت هستید که باردار است یا می خواهد بچه دار شود.
  • اگر پدر یا مادر شما (یا هر دو) HIV مثبت هستند یا والدین شما به خاطر این بیماری درگذشتند.
  • اگر شما فرد جوانی هستید که از نظر جنسی فعال است و می خواهید ریسک ابتلا به ایدز را کاهش دهید.

روانشناسی و مشاوره ایدز و HIV

مشاوره در این زمینه، می تواند به روش های مختلف به شما کمک کند؛ اما پیشگیری و حمایت، دو موضوع کلیدی هستند. اگر شما HIV منفی هستید، می تواند به شما در شناسایی و کاهش خطر ابتلا، کمک کند. اگر شما HIV مثبت هستید، می تواند به شما پیشگیری از انتقال را آموزش دهد.

حمایت از افرادی که مبتلا هستند و همچنین کسانی که که به طور غیر مستقیم تحت تأثیر آن قرار دارند، بسیار مهم است. احساس شوک، اضطراب، ترس، شرم، گناه، خشم و درماندگی، ممکن است در این افراد به وجود آید و مشاور به شما کمک می کند که از این احساسات گذر کنید.

اگر شما مایل باشید، مشاور می تواند با شریک زندگی و همچنین با اعضای خانواده شما، درباره این مشکل صحبت کند…

فایده آن چیست؟

مانند تمام دیگر مشاوره ها، در فضایی کاملا محرمانه، صحبت های شما شنیده می شود و شما حمایت و تشویق می شوید تا بتوانید به صورت کاملا آگاهانه، در مورد آینده خود تصمیم بگیرید. اگر مشاوره قبل از آزمایش دادن شما انجام شود، مشاوره می تواند شما را در مورد عواقب نتیجه مثبت و منفی آزمایش آماده کند.

مشاور می تواند به کاهش نگرانی و اضطراب در مورد نتیجه، اگر شما قبلا آزمایش داده اید، کمک کند. مشاور می تواند به شما کمک کند تصمیمی آگاهانه در مورد اینکه آزمایش بدهید، بگیرید و اگر نتیجه HIV مثبت بود، مشاوره می تواند شما را برای مقابله با این وضعیت آماده  و در پیشبرد زندگی به شما کمک خواهد کرد. همچنین در مورد زمان و نحوه افشای وضعیت خود، به شما کمک خواهد کرد.

زندگی با HIV مثبت،  بسیار سخت است اما…

بدیهی است زندگی با HIV مثبت، می تواند بسیار سخت و پیچیده باشد؛ اما می تواند تجربه مثبتی نیز باشد. خوب ماندن تنها به معنای جسمی نیست، بلکه ذهنی و عاطفی نیز هست. شما ممکن است احساس تنهایی کنید، اما باید بدانید که تنها نیستید و کسانی هستند که می توانید در مورد نگرانی ها و ترس های خود، با آن ها صحبت کنید. وضعیت شما، قانون زندگی شما را تعیین نمی کند؛ با کمک گرفتن می توانید با این مشکلات کنار آمده و زندگی خود را به خوبی ادامه دهید.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب