رضایت از رابطه

رضایت از رابطه و تلاش برای نگهداری رابطه به نتیجه مقایسه جفت خود و رابطه خود با دیگر روابط بالقوه دارد. این یافته ای است که محققان دانشگاه تگزاس در آستین به آن دست یافته­ اند.

اولویت انتخاب و رضایت از زندگی

زمانی که سخن از انتخاب جفت به میان می آید، تصور ما این است که افراد اغلب به دنبال ویژگی هایی هستند که بسیار نزدیک به ایده آل های ذهنی آنها باشد. ویژگی هایی مثل هوش، سلامت فیزیکی، مهربانی، جذابیت، قابلیت اعتماد و مسئله مادی برای افراد الویت بیشتری دارد . محققان روانشناسی دانشگاه تگزاس، دانیل کانروی و همکاران وی روشی را ابداع کردند که توسط آن چگونگی تاثیر گذاری الویت های جفت گیری را بر احساس و روابط عاشقانه را تبیین کنند.

کانروی اظهار میکند: تحقیقات ما نشان داد که مقدار رضایت از رابطه و بقای رابطه از دو طریق مشخص می شود: یکی از طریق تعامل سیستم های عاطفی (مثلا خوشحالی ما چه تاثیری در شریک ما ایجاد می کند) و از طریق میزان تلاشی که برای بقای رابطه می کنیم.


مقاله مرتبط: چه کار کنیم وقتی همسرمان نمی خواهد تغییر کند؟

مقاله مرتبط: رفتار با همسر در دوران عقد


تحقیقی درباره میزان رضایت از رابطه

در این مطالعه، محققان ۱۱۹ مرد و ۱۴۰ زن که در ۷ سال اخیر وارد ارتباط با جنس مخالف شده بودند را انتخاب کردند. شرکت کنندگان در این تحقیق می بایست ۲۷ صفت را بر اساس الویت های خود ارزش گذاری می کردند و اینکه هر صفت تا چه اندازه در خود و شریک خود وجود داشت را بیان می کردند. سپس محققین با استفاده از روش جدید خود ارزش ارتباطی شرکت کنندگان و شریکان آنها را محاسبه می کردند.

شرکت کنندگان همچنین میزان رضایت از رابطه و خوشحالی خود را از رابطه خود بیان می کردند. تحقیقات این نتایج نشان داد که میزان رضایت از یک رابطه به ایده آل های فردی وابسته نیست بله به مقایسه بین ارتباط های خود و جفت های دیگر بستگی دارد.

کانرو اظهار میکند که رضایت از رابطه و خوشبختی ما در رابطه هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد که آیا ما به ایده آل ترین جفت رسیده ایم یا خیر، بلکه ما در حال مقایسه خود با دیگر افراد هستیم و میزان رضایت از جفت بستگی به رسیدن به بهترین جفت در دسترس است.

منبع تحقیق: Daniel Conroy-Beam, Cari D. Goetz, David M. Buss. What predicts romantic relationship satisfaction and mate retention intensity: mate preference fulfillment or mate value discrepancies? Evolution and Human Behavior, ۲۰۱۶; DOI: 10.1016/j.evolhumbehav.2016.04.003

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب