تنفس واگ یعنی تحریک سیستم پاراسمپاتیک و کمک به خود، برای رسیدن به آرامش و خلاصی از افکار منفی…

تفکر منفی

گفته شده که ما به طور معمول، دارای ۶۰,۰۰۰ فکر هستیم و بیشتر روزها، بیشتر این افکار منفی هستند. آیا می دانید که چرا تغییر افکار منفی، سخت است؟ تمامی آن ها از  عملکرد داخلی بدن شما ناشی می شود. بدن به مواد شیمیایی که در هنگام فکر کردن به این افکار ترشح می شود، ‌اعتیاد پیدا می کند. تفکر منفی باعث ایجاد پاسخ جنگ و ستیز، که به موجب آن باعث ترشح هورمون کورتیزول و آدرنالین در بدن می شود…

تنفس واگ برای رهایی از افکار منفی و رسیدن به آرامش

مانند هر نوع اعتیادی، بدن بیشتر و بیشتر به این مواد نیاز پیدا می کند. به منظور حفظ سطح آدرنالین و کورتیزول، ما به طور فعال در جستجوی افکار منفی، یا چیزهایی که باعث تشدید آن و یا ناراحتی می شود، هستیم.

استرس چه زمانی ایجاد می شود؟

تفکر منفی استرس را افزایش می دهد. استرس زمانی ایجاد می شود که شما احساس می کنید که توانایی مقابله با آنچه اتفاق می افتد را ندارید؛ یا زمانی که کاری انجام می دهید که نمی خواهید آن را انجام دهید، یا قدرت نه گفتن نداشته باشید.

در ذهن شما، نواری در حال اجراست که به شما می گوید: “نمی توانم این کار را انجام دهم، من در این کار خوب نیستم، من احمقم و … .”

شما به طور مداوم باعث فعالسازی ترشح هورمون کورتیزول و آدرنالین در بدنتان می شوید و سیگنال استرس را، به بدنتان می فرستید.

چه کاری راجع به این الگوی خودکار و تنش حاصل از آن، می توان انجام داد؟

قدم اول، آگاهانه کردن این الگوست. نمی توان چیزی را تغییر داد تا وقتی که به آن آگاه شد. به واکنش های خود، به افراد و موقعیت ها و احساسات و واکنش های بدن خود، توجه کنید. آیا واکنش های شما باعث افزایش حساسیت و آشفتگی شما می شود؟ یا باعث احساس آرامش شما می شود؟ به عبارت دیگر، به الگوی خودکاری که باعث فعال شدن پاسخ جنگ و گریز می شود، توجه کنید.

همان طور که شما از واکنش های خود آگاه می شوید، شما می توانید عصب واگ خود را که با سیستم عصبی خودکار (هر دو سیستم عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک) کار می کند، فعال کنید. این طولانی ترین عصب در بدن است. این عصب از مغز شروع شده و در بالای شکم به پایان می رسد. این عصب ذهن را به بدن متصل می کند.

  – فعال شدن عصب واگ:

برای فعال شدن عصب واگ، تمرکز خود را بر روی احساسات بدنی (به جای رویدادهای تحریک آمیز) قرار دهید. شانه های خود را در حالت آرامش قرار دهید،‌ عضلات فک و زبان خود را شل کنید. نفس خود را فرو داده و تا ۴ بشمرید.

از طریق دهان خود بازدم انجام داده و صدایی لذت بخش ایجاد کنید و تا ۶ بشمرید. این صدای لذت بخش با “ها” باید شروع شود نه “آه” . “ها” باعث فعالسازی عصب واگ می شود. هربار، ۵ بار یا بیشتر، این کار را انجام دهید.

فعالسازی عصب واگ، باعث احساس لذت و شادمانی می شود. به بدن و ذهنتان پیام آرامش می رساند. ۶۰ تا ۷۰ بار در طول روز، این تنفس را انجام دهید که باعث احساس لذت در شما شود. وقتی که به مرور این تنفس را انجام دهید، قادر به کنترل افکار منفی خود خواهید شد…

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب