حتما این جمله را شنیده اید که احساساتتان را احساس کنید و آن ها را سرکوب نکنید. زمانی که فردی برای رشد و توسعه شخصی خود، وقت و انرژی می گذارد، به این امید است که از هر نظر سالم و سلامت شود. ولی با این حال بسیار راحت است که همچنان درگیر الگوهای سرکوب و انکار بماند.

هیجانات سالم و ناسالم

هرچه که شما دنبال می کنید، آن را به زندگی خود جذب می کنید:

بارها و بارها فکر و صحبت درباره اتفاقات منفی، استفاده از کلمات منفی و یا یادآوری آن در ذهنتان، تنها باعث تقویت ارتباط مغز و آن رویداد و تداعی کننده احساسات منفی می شود. تقویت این ارتباط، تنها باعث حمایت تقویت عادات منفی در شما می شود. این باور را در خود از بین ببرید که ” این تنها راه است.”

زمانی که شما درگیر چرخه منفی هستید، چه در حال قهوه خوردن با دوستتان باشید و چه با روان درمانگر خود در حال صحبت باشید، یک نتیجه را خواهد داشت. توانایی شما برای تغییر موقعیت به معنای واقعی کلمه، محدود می شود.

مزایای صحبت کردن در مورد وقایع

البته که مزایای زیادی در صحبت درباره وقایع وجود دارد. زمانی که به جلسات مشاوره می روید یا به دوست با اعتماد خود، درباره تجارب دردناک صحبت می کنید، چیزهای با ارزشی به دست می آورید:

  • بینش به تجربه
  • شناخت الگوهای رفتاری
  • افزایش اعتماد به دیگران
  • تجربه پیوند و ارتباط
  • رهایی از انکار و سرکوب احساسات

برجسته کردن و تکرار وقایع منفی، بی فایده است؛ وقتی که فرد در این موقعیت قرار می گیرد، به جای حل آن، به تداوم مشکل می پردازد. بدون شناخت هیجانات سالم، بسیار سخت است که بدانیم چگونه آن ها عمل می کنند.

هیجانات سالم چه شکلی هستند

هیجانات سالم، به هیجاناتی گفته می شود که منطبق با تجربه فرد هستند. برای مثال افراد اگر به آن ها حمله کنند، عصبانی می شوند یا اگر فردی ناراحت شود، گریه می کند. وقتی که فرد از آن موقعیت بیرون می آید، حتی اگر وضعیت بسیار سختی بوده باشد، فرد کامل از آن احساس خارج می شود.

هیجانات و احساسات سالم چگونه نباید باشند

هیجانات سالم، نباید بارها و بارها در ذهن تکرار و دوباره تجربه شوند؛ و یا این که آن ها را سرکوب کنیم و تظاهر کنیم که همه چیز خوب است.

احساسات یعنی چه

احساس کردن احساسات، به این معنا است که آگاهی از تجربیات و شرایط، چگونه بر ما اثر می گذارد و شما بتوانید از این اطلاعات، برای گرفتن بهترین تصمیم در آینده استفاده کنید. هیجانات قسمتی از سیستم راهنمای شماست.

سه روشی که به شما کمک می کند از گذشته خلاص شده و زندگی خود را آن طور که می خواهید در آینده بسازید:

  ۱- چمدان عواطف خود را پاک کنید:

تکرار وقایع دردناک، فقط باعث می شود که شما آن ها را در ذهن خود نگه دارید؛ شما می توانید با انجام کارهایی، آن ها را از ذهن خود بیرون کنید. هدف، قطع ارتباط احساسات منفی با تجربه دردناک است؛ به طوری که بدون احساس منفی، آن حادثه را به یاد آورید. روش هایی مانند حساسیت‌ زدایی از طریق حرکت چشم (EMDR)،  به شما کمک می کند تا به این هدف دست یابید.

  ۲- راه هایی جدید برای “بودن” خود خلق کنید:

وقتی که شما هیجانات خود را سرکوب می کنید، باید دید جدیدی نسبت به این موضوع پیدا کنید؛ اینکه چرا خودتان را در این شرایط قرار می دهید. چشم انداز جدیدی از اینکه می خواهید چگونه باشید، برای خود بسازید وگرنه همه چیز مثل قبل ادامه خواهد یافت.

  ۳- تقویت دیدگاه جدید:

این کافی نیست که صرفا دیدگاه جدید برای خود به وجود آورید. شما باید قدم به قدم جلو رفته و آن را تقویت کنید.

تحول واقعی شامل مراحل زیر است

  • شما باید درباره هوش هیجانی، اطلاعاتی کسب کنید و درنتیجه روز به روز مهارت بیشتری بدست آورید.
  • شما باید از چمدان هیجانات خود خلاص شده و برای مواجهه با حال آماده شوید.
  • نیاز به دیدگاه جدید برای اینکه چه کسی می خواهید باشید، دارید.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب