تفاهم در زندگی

تفاهم به معنای مقصود یکدیگر را فهمیدن و درک کردن مطلب همدیگر است. تفاهم در ازدواج به معنای فهم مشترک یا فهم نزدیک همسران نسبت به یک موضوع است. معمولاَ وقتی از افراد سؤال می شود که برای ازدواج موفق چه مواردی مهم است یکی از موارد مهمی که از طرف اکثر افراد بیان می شود، تفاهم است. متأسفانه در میان مردم، اکثراً تفاهم با توافق اشتباه گرفته می شود.

تفاهم یعنی فهم نزدیک به هم داشتن اما توافق یعنی تلاش برای رسیدن به یک فهم نزدیک به هم. افرادی که با هم تفاهم دارند به راحتی و سهولت با هم روزگار می گذرانند اما آنها که با هم توافق کردهاند ممکن است در طول زمان به توافقات خود پایبند نباشند و از توافق خود عدول کنند. تفاهم یعنی من و تو بدون اینکه از قبل با هم توافق کرده باشیم، نظراتمان نزدیک به هم است. اما توافق یعنی من و تو لازم است انرژی مصرف کنیم و نظراتمان را به هم نزدیک کنیم.

تفاهم بدون نیاز به صرف انرژی به دلایل مختلف از جمله پیشینه همانند، از قبل در همسران وجود دارد. دلیل اصلی اینکه ذکر می شود افرادی که تفاوت زیاد سنی، فرهنگی اجتماعی، تحصیلی، دینی و … دارند برای ازدواج با یکدیگر مناسب نیستند، این است که این افراد تفاهم زیادی با هم نخواهند داشت. تفاوت های فرهنگی، قومی، نژادی، سنی، مذهبی، اجتماعی و تحصیلی باعث می شود که نگرش افراد به دنیا و موضوعات زندگی متفاوت باشد. وقتی که نگرش ها متفاوت باشد تفاهم با مشکل روبرو خواهد شد.


مقاله مرتبط: تست آنلاین میزان تفاهم قبل از ازدواج


مطمئناً توافق جایگاه بسیار مهمی در زندگی مشترک دارد اما آنچه در مورد انتخاب همسر مهم است، تفاهم است. برای آنکه بفهمیم با چه کسی تفاهم داریم لازم است خودمان را و خواسته های خودمان را بشناسیم و از آنجا که ازدواج حوزه ای است با متغیرهای متعدد، وقتی همسران در مورد هر کدام از این متغیرها فهم نزدیک به هم داشته باشند، می توانیم بگوییم که در مورد آن مطلب باهم تفاهم دارند. تفاهم یک مفهوم کلی است که از تفاهم در تک تک متغیرهای مهم ازدواج تشکیل می شود. مهم ترین متغیرها در ازدواج عبارتند از:

 • انتظار از ازدواج
 • ارتباط صمیمانه با همسر
 • ارتباط با دیگران
 • حل تعارض
 • خانواده خود و خانواده همسر
 • دوستان
 • پول و مسایل مالی
 • اهداف
 • باورهای مذهبی
 • فعالیت های لذت بخش و مورد علاقه
 • ارتباط جنسی
 • فرزند و فرزندپروری
 • نقش زن و مرد
 • رشد شخصی
 • بیان خواسته ها و هیجانات

لازم است در تک تک این متغیرها بین همسران تفاهم وجود داشته باشد، تا بتوانیم بگوییم که همسران باهم تفاهم دارند. برای اینکه متوجه شویم که تفاهم ما با همسر آینده مان چه قدر است، لازم است که فهرست تفاهم تهیه شود.

اندازه گیری تفاهم

قدم اول

فهرستی از آرزوهای خود درباره همسر آینده تان را در زیر هر کدام از متغیرهای بالا بنویسید.

در زیر هر کدام از متغیرها، لازم است که دست کم چهار یا پنج مورد از آرزوها و خواسته های خود را نوشته باشید. هرچه این فهرست کامل تر باشد، ارزیابی تفاهم دقیق تر خواهد بود.

ارتباط صمیمانه با همسر

به مناسبت های خاص برایم هدیه بخرد. حساس باشد. حمایت کننده باشد. اهل گفتگو و صحبت باشد. مرا به دیگران ترجیح دهد. احساساتش را نسبت به من بیان کند.

حل تعارض

مسایل را نادیده نگیرد. مسایل را بفهمد و مشکلات را مطرح کند. برای مسایل، راه حل پیشنهاد کند. در موقع مشکل، قهر نکند. در مواقع لزوم، کمک تخصصی را قبول داشته باشد.

انتظاراز ازدواج

نگاه واقع بینانه به ازدواج داشته باشد نخواهد که همه آرزوهای بر آورده نشده اش، در ازدواج بر آورده شود. بخواهد که در ازدواج رشد کند. ازدواج خودش را با ازدواج دیگران مقایسه نکند.

ارتباط با دیگران

گرم، صمیمی و دوستانه. میهمان دوست. شوخ طبع و بذله گو. اهل رفت و آمد

باورهای مذهبی

معتقد باشد. اهل دیانت باشد. نماز بخواند و شعایر مذهبی را به جا آورد. رابطه با خدا برایش از اهمیت خاصی برخوردار باشد. عارف مسلک باشد.

پول و مسایل مالی

در مواقع لزوم سخاوت مالی داشته باشد. گدا صفت نباشد. اهل پسانداز باشد. روابط مالی را بفهمد. شم اقتصادی داشته باشد.

خانواده خود و خانواده همسر

رفت و آمد متعادل با خانوادهی همسر را قبول داشته باشد. مرا مجبور نکند که همیشه همراه او به دیدن خانوادهاش بروم. اجازه دهد که بیشتر از او، پدر و مادرم را ببینم. رابطه با خواهر و برادرانم را حفظ کنم و او نیز رابطه خوبی با آنها داشته باشد.

دوستان

بتوانم دوستان او را بپذیرم. دوستان مرا بپذیرد. مرا از دوستانم جدا نکند. با جمع دوستان رابطه داشته باشیم. از دوستانی که بیش از حد وارد روابط صمیمانه ما می شوند، جدا شود.

اهداف

بخواهد در زندگی رشد کند. اهل پیشرفت باشد. اهداف انسان دوستانه داشته باشد. به پیشرفت و رشد علمی خود توجه کند.

فعالیت های لذت بخش و مورد علاقه

به موسیقی علاقمند باشد. اهل کوهنوردی باشد. از سینما و تئاتر خوشش بیاید. اهل مطالعه باشد. از گفتگوهای سیاسی خوشش بیاید.

فرزند و فرزندپروری

چند سال اول ازدواج، فرزند نخواهد. دو تا فرزند را کافی بداند. به تنظیم خانواده اهمیت بدهد. اهل بازی با کودکان و فرزندان باشد. اگر بچه دار نشدیم، قبول کند که کودک بی سرپرستی را به فرزندی قبول کنیم.

ارتباط جنسی

بی میل نباشد. توانایی لذت بردن داشته باشد. تحریک کننده باشد. رابطه جنسی برایش مهم باشد.

رشد شخصی

فکر نکند که زندگی متوقف شده است. در فکر رشد خودش باشد. اهل کتاب و مطالعه باشد. اهل گفتگو و یادگیری از اهل علم و تخصص باشد. نگاه تخصصی داشته باشد.

نقش زن و مرد

بپذیرد که هر دو برابر هستیم. زن سالار یا مرد سالار نباشد. بپذیرد که در کارهای خانه کمک کند. لباس های خودش را خودش اتو کند.

بیان خواسته ها و هیجانات

وقتی ناراحت می شود،بیان کند. قهر طولانی مدت نکند. حرف دلش را بزند. هیجانات مثبت خود را بیان کند. بتواند از شادی فریاد بزند. به راحتی گریه کند.

قدم دوم

حال باید به همسر مورد نظر خود در مورد هر ویژگی مطلوب بر این اساس که تا چه حد واجد آن ویژگی است، نمره بدهید.

ملاک نمره دادن یک معیار پنج گزینه ای است.

کاملاً آن ویژگی را دارد: ۵ امتیاز

زیاد آن ویژگی را دارد: ۴ امتیاز

تقریباً آن ویژگی را دارد: ۳ امتیاز

کم آن ویژگی را دارد: ۲ امتیاز

به ندرت آن ویژگی را دارد، یا هرگز ندارد: ۱ امتیاز

مثلاً اگر در مورد متغیر ارتباط با دیگران، «برونگرا» را در فهرست تفاهم خود آورده باشید. اگر فرد مقابل شما کاملاً برونگراست، به او نمره ۵ بدهید و اگر کاملاً برونگرا نیست، اما برونگرایی زیادی دارد، به او نمره ۴ بدهید و همین طور الی آخر.

قدم سوم

برای هر متغیر، مجموع امتیازات فرد را و بالاترین امتیاز ممکن را محاسبه کنید.

مثال: در مورد متغیر ارتباط با دیگران

ارتباط با دیگران

گرم، صمیمی و دوستانه کاملاً این گونه است. ۵

برون گرا تقریباً این گونه است.۳

میهمان دوست زیاد این گونه است.۴

شوخ طبع و بذله گو کم این گونه است. ۲

اهل رفت و آمد زیاد این گونه است. ۴

جمع:

بالاترین امتیاز ممکن = ۲۵

مجموع امتیازات فرد مورد نظر = ۱۸

مجموع امتیازات فرد مورد نظر خود را به بالاترین امتیاز ممکن تقسیم کنید تا درصد تفاهم با او در آن متغیر را بدست آورید.

قدم پنجم

در مورد تمام متغیرها، نمره تفاهم و درصد تفاهم را بدست آورید.

قدم ششم

در صورتی که آرزوهای شما در یک متغیر خیلی زیاد باشد و در یک متغیر خیلی کم باشد، نمی توانیم نمره تفاهم کلی را محاسبه کنیم. برای اینکه بتوانیم درصد تفاهم کلی را محاسبه کنیم، باید در هر متغیر تعداد آرزوها و خواسته های مورد نظر تقریباً برابر باشد. مثلاً در مورد متغیر شخصیت اگر ۷ ویژگی مطلوب مورد نظر است، باید در مورد دیگر متغیرها هم نزدیک به ۷ ویژگی ذکر شود نه اینکه مثلاً در مورد پول و مسایل مالی ۱۱ ویژگی فهرست شود.

قدم هفتم

تمام متغیرهای اصلی را بنویسید و در برابر آن درصد تفاهم را بنویسید و نهایتاً نمره تفاهم کلی خود را یادداشت کنید.

مثال:

متغیرها

 1. انتظار از ازدواج ۹۰
 2. ارتباط صمیمانه با همسر ۹۲
 3. ارتباط با دیگران ۸۵
 4. حل تعارض ۱۰۰
 5. خانواده خود و خانواده همسر ۹۵
 6. دوستان ۸۰
 7. پول و مسایل مالی ۸۵
 8. اهداف ۸۳
 9. باورهای مذهبی ۹۰
 10. فعالیت های لذت بخش و مورد علاقه ۷۴
 11. ارتباط جنسی ۸۵
 12. فرزند و فرزندپروری ۶۵
 13. نقش زن و مرد ۸۰
 14. رشد شخصی ۷۰
 15. بیان خواسته ها و هیجانات ۶
 16. تفاهم کلی: ۸۳٪

با تهیه فهرست تفاهم می توانید نقطه ضعف های رابطه خود را مشخص کنید. هیچ رابطه ای از تفاهم ۱۰۰ درصد برخوردار نیست، چرا که هیچ دو نفری کاملاً شبیه به هم نیستند. هرچه تفاهم بین دو نفر بیشتر باشد، بهتر می توانند با یکدیگر کنار بیایند و احساس رضایت بیشتری خواهند داشت. تفاهم زیاد بین همسران، این امکان را می دهد که ازدواج آنها براساس پایه و بنیان محکمی شکل بگیرد و به آنها این امکان را می دهد که تفاوت های خود را بپذیرند و از تفاوت های خود لذت ببرند و از یکدیگر بیاموزند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب