آیا عادت های شما جزو آن دسته از عادت هایی است که یک شخص می تواند در مدت ۲ سال داشته باشد؟ آیا دوستانتان یا همکارانتان یا کسانی که شما بیشتر اوقات خود را با آن ها می گذرانید، جزو آن دسته از افراد هستند که شما می توانید در مدت پنج سال با آن ها باشید؟ در مورد چیزهایی که ذهنتان را مشغول می کند چطور؟ تمرکزتان، آیا شما حتی می دانید که تمرکزتان بیشتر بر روی چه چیزهایی است و چه تصمیم هایی برای آینده دارید؟

تصمیم گرفتن

تصمیم گرفتن

اگر شما و من همین حالا کنار هم بنشینیم جواب شما چه خواهد بود اگر من از شما بپرسم کجا می خواهید بروید؟ تمرکزتان برای پیشرفت کردن بیشتر بر روی چه چیزهایی است؟ شما مطمئناً بر چیزهایی تمرکز کرده اید. همچنین بطور آگاهانه یا نیمه آگاهانه چیزهایی را برای خود انتخاب کرده اید. شما جزء کدام گروه هستید؟ آیا شما انتخاب کرده اید یا دنیا برای شما انتخاب کرده است؟ آیا شما ده دقیقه وقت گذاشته اید و یک تصمیم آگاهانه در مورد این که تعریفتان از زندگی کردن چیست گرفته اید؟ این واقعاً همه چیزی است که تصمیم گرفتن را شامل می شود…

در مورد این فکر کنید. آیا شما تاکنون در مورد چیزهایی که فقط تصمیم انجام دادن آن ها را گرفته اید خسته شده اید؟ برای من پیش آمده است. چه مدت زمان طول کشید تا شما این تصمیم را بگیرید؟ حقیقت این است که تصمیم گرفتن در یک لحظه انجام می شود. ممکن است سال ها طول بکشد تا شما قصد کنید تصمیمی را بگیرید اما خود تصمیم در یک لحظه گرفته می شود. شما نوعی قدرت و توانایی دارید تا در هر لحظه ای که بخواهید خود را در مسیر رسیدن به انتخاب هایتان قرار دهید اما تصمیم بگیرید که این کار را انجام دهید.

تصمیم بگیرید که این کار را انجام دهید

یک یادداشت مخصوص برای دوستانم

من از شما سپاسگذارم برای اینکه مرا تحمل کردید و سنگ صبور خوبی برای من بودید و به حرف های من گوش دادید. شما می دانید که کی هستید؟
شما کسی هستید که من هر هفته این جمله را « Clyde ، تو دیوانه هستی » در ایمیل هایش می بینم. شما کسی هستید که می دانید چرا من از شنیدن این جمله لذت می برم. من کاری را که انجام می دهم برای شما می کنم. امیدوارم کمکتان کند.
من از شما می خواهم که بدانید آن چیزی که بیشتر باعث نگرانی من می شود این است که از وقتمان به درستی استفاده نکنیم و کار بزرگی را انجام ندهیم.

ما به اندازه کافی وقتمان را هدر دادیم. من هفته گذشته این جمله را «این وقتش است که بروی و کار بزرگی انجام دهی» برای خودم نوشتم. اگر شما عضو این گروه شوید باعث خوشحالی من می شود. من احتیاج دارم که بیشتر از حالا در روزها و هفته های آینده از شما بشنوم.
اگر شما عضو این گروه نیستید پس منتظر چه هستید؟ عضو شوید. ما به شما و اطلاعات شما احتیاج داریم.
این وقتش است که کار بزرگی را انجام دهی. این وقت انجام دادن کارهایی است که تو آماده انجام دادن آن ها شده بودی. این وقتش است. دیگر صبر مکن.
زندگی کن، دوست داشته باش، بیاموز هر روز.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب