سیر تحول و تاریخچه آزمون های روانیReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Feb 18Rating: 5.0سیر تحول و تاریخچه آزمون های روانیامروزه آزمون های روانی به عنوان ابزارهای مهمی برای سنجش هوش، استعدادهای خاص، پیشرفت تحصیلی، بررسی صفات و خصایص شخصیت و همچنین اختلال‌‌ ها و ناهنجاری های روانی و شخصیتی در مدارس، موسسات صنعتی و تجاری و ادارات دولتی، دانشگاه ها و مراکز درمانی همراه با سایر روش های شناخت رفتار افراد بکار بسته می‌ شوند.

بسیاری از مردم و افراد و حتی دانشجویان، اطلاعات ناقصی در رابطه با سیر تحول و تاریخچه آزمون های روانی دارند. امیدوارین این مقاله بتواند اطلاعات ارزشمندی در رابطه با تاریخچه آزمون های روانی به شما عزیزان بدهد…

تاریخچه آزمون های روانی

سیر تحول آزمون های روانی

این واقعیت كه افراد از نظر استعداد، شخصیت و رفتار تفاوت دارند و اینكه این تفاوت‌ ها را می‌ توان مورد سنجش قرار داد، احتمالاً از ابتدای تاریخ مكتوب زندگی انسان مورد توجه بوده است. افلاطون و ارسطو در آثار خود، از تفاوت های فردی بین افراد و گروه ها سخن به میان آورده‌ اند.

در امپراتوری چین قدیم، در 2200 سال پیش از میلاد مسیح، كاركنان سازمان‌ های كشوری، هر سه سال یكبار، با گونه‌ ای از امتحانات شفاهی مورد آزمایش قرار می‌ گرفتند. در قرن 19، ابتدا كشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان و بعدها دولت آمریكا، امتحانات استخدامی را برای انتخاب كاركنان دولت بكار بستند.

تاریخچه  آزمون های روانی

فرد نیس گالتون، یكی از نخستین كسانی است كه به مطالعه و اندازه‌ گیری تفاوت‌ های فردی پرداخت. جیمز نت لین‌ كتل روانشناس آمریكایی نیز مانند گالتون به اندازه‌ گیری تناوب‌ های فردی علاقه زیادی داشت. كتل كه به شدت از نفوذ گالتون تاثیر پذیرفته بود، در سال 1890 اصطلاح «آزمون روانی» را بكار برد و این اصطلاح را وارد فرهنگ روانسنجی كرد.

  – جنگ جهانی اول:

در جنگ جهانی اول، برای سنجش افرادی كه وارد ارتش آمریكا می‌ شدند، ضرورت آزمون هوش مردمی احساس شد. رابرت، رئیس مركز انجمن روانشناسی آمریكا، در راس كمیته‌ ای متشكل از 40 روانشناس، به تهیه چنین آزمونی اقدام كرد. این گروه پس از بررسی آزمون‌ های مختلف، آزمون تدوین شده توسط آرتور اتیس را الگو قرار داد. اتیس در تدوین آزمون هوشی خود، پرسش‌ های چند گزینه‌ ای را برای نخستین بار بكار بسته بود. بدین سان آزمون ارتشی آلفا و بتا ساخته شد.

    × آزمون های شخصیت در جنگ جهانی اول

ابتدا، امیل كراپلین روانپزشک آلمانی، در آزمون تداعی آزاد اندیشه‌ ها را در مورد بیماران روانی بكار برد و بعد از آن كارلا یونگ، روش «تداعی آزاد كلمات» را برای تشخیص عقده‌ های روانی بیماران بكار بست.

در جنگ جهانی اول، ارتش آمریکا برای تشخیص افراد نظامی مستعد به روان رنجوری، به یک آزمون شخصیت نیاز پیدا کرد. رابرت ود ورث در این رابطه، به تهیه برگه اطلاعات فردی همت گماشت. با این پرسشنامه، نشانه‌ های روان رنجوری در مورد کسانی که به پرسش های آن پاسخ می‌ دادند، مورد سنجش قرار می‌ گرفت.

  – تجارت:

آزمون های روانی، نه تنها در ارتش و مدارس مورد استفاده قرار گرفت، بلکه در تجارت نیز به عنوان ابزارهایی برای درجه بندی میزان کارآیی کارکنان بخش‌ های مختلف صنعتی و تجاری بکار بسته شد. والتر دین اسکات، یکی از شاگردان دورث آزمون هایی برای گزینش کارکنان موسسات صنعتی و تجاری تدوین کرد و بدین ترتیب کاربرد آزمون های روانی به گونه‌ای گسترده در تمامی سازمان های دولتی و غیر دولتی برای استخدام و گزینش و ارزیابی روانی کارکنان رواج یافت.

امروزه آزمون های روانی به عنوان ابزارهای مهمی برای سنجش هوش، استعدادهای خاص، پیشرفت تحصیلی، بررسی صفات و خصایص شخصیت و همچنین اختلال‌‌ ها و ناهنجاری های روانی و شخصیتی در مدارس، موسسات صنعتی و تجاری و ادارات دولتی، دانشگاه ها و مراکز درمانی همراه با سایر روش های شناخت رفتار افراد بکار بسته می‌ شوند.

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر