پژوهش ها نشان داده اند که ۴۱ درصد از آمریکایی ها برای سال جدید خود تصمیم گیری هایی انجام می دهند؛ اما فقط ۹ درصد از آن ها احساس می کنند که تا پایان، به این تصمیم گیری های خود وفادار هستند. مشکل ممکن به خاطر زمان این تصمیم گیری ها باشد. براساس تحقیقات انجمن روان شناسی شخصیت و اجتماعی، تغییرات موفق رفتاری ربطی به تقویم ندارد؛ بلکه هر روز از زندگی روزمره می تواند یک پله برای حرکت کردن باشد.

دکتر ورپلنکن معتقد است تغییر دادن عادات بسیار سخت است؛ علاوه بر این پیدا کردن زمان مناسب برای اعمال این تغییرات بسیار مهم است.

تغییرات موفق رفتاری

برای اینکه یک رفتار جدیدی را ایجاد کنیم، باید آن را مرتب تمرین کنیم. زمانی که تکرار می شوند، بیشتر تقویت می شوند. برخی از عادات مفید هستند، مانند مسواک زدن های روزانه. برخی دیگر از عادات اثرات گسترده تری دارند و برای جامعه مفید هستند، مانند تصمیمات ما در قبال بازیافت، موادی که خریداری می کنیم و راه هایی که برای رفت و آمد خودمان استفاده می کنیم.

دکتر ورپلنکن و همکارانش نشان دادند که زمانی شما می توانید یک عادت را تغییر بدهید که عوامل مربوط به آن عادت (مثلا موقعیت، محتوا و …) را نیز تغییر بدهید. پژوهشگران، زمانی که عادت و عوامل مربوط به آن، همزمان تغییر نکنند، این حالت را اثر ناپیوستگی می نامند.

چرا تصمیم گیری های سال جدید معمولا بی نتیجه می مانند؟

سال جدید و حس و حال آن به نظر می رسد زمان خوبی برای ایجاد تغییرات موفق رفتاری و وارد شدن به یک مرحله جدیدی از زندگی باشد. اما واقعیت اثر ناپیوستگی این است که تغییر در رفتار، نیاز به تغییرات دیگری هم دارد. تصور کنید که می خواهید خانه خود را تغییر بدهید، به احتمال زیاد عوامل مختلفی مانند، راه های حمل و نقل، مراکز خرید و سایر امکانات را بررسی خواهید کرد؛ اما زمانی که می خواهیم برای سال جدید برنامه ریزی کنیم، تمام عوامل تاثیر گذار را کنار می گذاریم و فقط تصمیم می گیریم.

موضوعات مربوط به موقعیت

دکتر ورپلنکن ۸۰۰ شرکت کننده در پژوهش خود را بررسی کرده است، نیمی از آن ها اخیرا منزل خود را تغییر داده بودند و نیمی از آن ها در چند سال گذشته تغییری در محل زندگی خود نداده بودند. تمام شرکت کنندگان به ۲۵ سوال مرتبط با مراقبت های محیط زیست شامل: استفاده از آب و انرژی، راه های حمل و نقل، زباله های غذایی و بازیافت پاسخ دادند. نتایج ثابت کرد که افرادی که به تازگی نقل مکان کرده بودند، تغییرات بیشتری نسبت به کسانی که تغییر موقعیتی نداشتند، نشان دادند. این نتایج نشان دهنده قدرت عادات قدیمی است و پژوهش های قبلی نیز همین نکته را ثابت کرده اند.

منبع:

Materials provided by Society for Personality and Social Psychology. Note: Content may be edited for style and length.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب