چه حرف هایی را به دیگران نمی توانی بگویی اما به آینه می توانی؟ این یک تمرینی است که به شما کمک می کند در سخت ترین موضوعات زندگی به روشنگری دست یابید؛ با اکسیر همراه باشید…

روایت یک مرد و آینه

مردی که مدام با همسرش در مورد بیماری اش صحبت می کرد یک روز از همسرش شنید که می گفت: ” دیگر خسته شده ام و نیاز به یکم استراحت دارم!” مرد پر از ناراحتی شد و اشک چشمانش را گرفت به اتاقش و به تختش رفت و ناگهان فکری به ذهنش رسید.

او آینه ی دستی اش را برداشت و شروع کرد در مورد بیماری اش با آن صحبت کردن: “من هیچ وقت در کاری خوب نبودم. من یک وکیل بی خاصیت بودم. فقط یک زندگی برای خودم ساختم که سعی می کردم با وسواس کارهایم را برنامه ریزی کنم و تلاش کنم یک فرد خوب و مهربان باشم. من یک شوهر از پیش برنامه ریزی شده بودم که در این ۳۰ سال زندگی مشترک مدام شکایت می کرد و برای رابطه ی جنسی اهمیت قائل بود!

آینه

دوستی های من واقعی نبودند. ما در مورد چیز با ارزشی صحبت نمی کردیم و فقط در زندگی هم می خزیدیم!

آینه حرف هایی که به تو می زنم را نمی توانم به آن ها بگویم زیرا اعتماد ندارم.

یک چیز دیگر، اگر برای یک سال دیگر بتوانم زنده بمانم آرزو می کنم کارهایی که همسرم برایم انجام می دهد را بتوانم خودم انجام دهم و یا بتوانم از دکترم کمک بیشتری بگیرم …

خوب شما چه چیزی برای گفتن به آینه دارید؟ آیا می خواهید این روش را امتحان کنید؟

منبع:

How To Do Life
Marty Nemko  Ph.D

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب