بررسی احتمال طلاق

« شاخص بی ثباتی ازدواج» یک ابزار ۱۴ سوالی است که برای اندازه گیری عدم ثبات زناشویی و خصوصاً مستعد طلاق بودن تدوین شده است. این ابزارمتکی به این نظر است که برای ارزیابی بی ثباتی و خطر بالقوۀ طلاق زن و شوهر باید هم شناخت و هم رفتار به حساب آورده شود. این مقیاس را محاسبه گر می تواند به سهولت بر روی دیگران و خود اجرا نموده و ظرف چند دقیقه نمره گذاری کند. « شاخص بی ثباتی ازدواج» به عنوان یک ابزار خوش آتیه مشاوره می تواند به مشاور کمک نماید تا او بتواند با دقت بیشتری نتایج قابل پیش بینی رابطۀ زناشویی را تعیین کند.

 

مرکز مشاوره طلاق

قسمت اول:تست آنلاین «مستعد طلاق بودن»

قبل از سنجش احتمال طلاق خود از لینک زیر تست آنلاین میزان مستعد بودن طلاق خود را بسنجید و بعد از به ادامه این مطلب بازگردید . 

تست آنلاین مستعد طلاق بودن

قسمت دوم: جاذبه ها و موانع طلاق

سوالهای زیر را بپرسید و نمرۀ آن را مطابق پاسخ، به نمرۀ «احتمال طلاق» اضافه و یا از آن کم کنید.

در این قسمت برخی از مواردی ذکر شده که گاه زن و شوهر به اتفاق انجام می دهند.لطفاً برای هر مورد بگویید که شما و همسرتان چند وقت یکبار این کار را به اتفاق انجام می دهید.

شماره جواب

۱ .چند وقت یکبار غذای اصلی روزانه ی خود را به اتفاق همسرتان می خورید؟

               ۱.هرگز     ۲.گاهی       ۳.معمولاً  ۴.تقریباً همیشه                 ……….

۲ . چند وقت یکبار به اتفاق همسرتان به دیدن دوستان می روید؟

              ۱.هرگز     ۲.گاهی       ۳.معمولاً  ۴.تقریباً همیشه                 ……….

 

۳ . چند وقت یک بار برنامه یا فعالیتهای مربوط به خانه را به اتفاق همسرتان انجام می دهید؟

               ۱.هرگز      ۲.گاهی       ۳.معمولاً  ۴.تقریباً همیشه                 ……….

۴ . چند وقت یک بار به اتفاق همسرتان به سینما، گردش، میهمانی، کوه و مانند آنها می روید؟

           ۱.هرگز     ۲.گاهی       ۳.معمولاً  ۴.تقریباً همیشه                 ……….

نمرات مربوط به فراوانی فعالیتهای مشترک ( به اتفاق همسر) را جمع کنید. اگر جمع آنها بین ۱۳ و ۱۶ باشد، ۱۲ نمره از نمرۀ «احتمال طلاق» کم کنید و اگر جمع آنها بین ۹ تا ۱۲ است، ۱۰ نمره از آنها کم کنید.

نمرۀ جدید «احتمال طلاق» را یادداشت کنید

۵ . اگر قرار باشد از اول شروع کنید، آیا…..

الف. با همین شخص ازدواج می کنید

ب. با شخص دیگری ازدواج می کنید ، یا

ج. ابداً ازدواج نمی کنید؟

اگر پاسخ ابداً ازدواج نکردن با شد، به آخرین نمرۀ «احتمال طلاق» ۱۱ نمره اضافه کنید. اگر پاسخ (الف) یا (ب) باشد، سراغ سوال بعدی بروید.

نمرۀ جدید «احتمال طلاق»         ……….

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب

۶ . آیا از خودتان خانه دارید؟

اگر صاحبخانه اند، ۶ نمره از آخرین نمرۀ «احتمال طلاق» کم کنید.

نمرۀ جدید «احتمال طلاق»         ……….

۷ . به طور کلی ، معتقدید که باورهای مذهبی شما تا چه حد بر زندگی روزمره شما اثر دارد؟

    خیلی زیاد    نسبتا زیاد   تا حدی   کم  ابداً

اگر جواب تا حدی ، نسبتاً زیاد باشد، ۴ نمره از آخرین نمرۀ «احتمال طلاق» کم کنید.

نمرۀ جدید «احتمال طلاق»         ……….

۸ . چند سال از ازدواج شما با همسرتان می گذرد؟

اگر از ازدواج زن و شوهر کمتر از ۵ سال می گذرد، ۳ نمره به آخرین نمرۀ «احتمال طلاق» اضافه کنید.

 نمرۀ جدید «احتمال طلاق»       ……….

مشاوره تلفنی زناشویی

مثال: کسی که در مقیاس «مستعد طلاق بودن» نمرۀ ۱ بگیرد ، ۲۲% احتمال طلاق در ۳ سال آینده دارد. اما اگر همین شخص کارهای زیادی را به اتفاق همسرش انجام می دهد ( مثلاً نمرۀ او در فراوانی کارهای مشترک با همسرش ۱۴ می شود) احتمال با ۱۲ نمره کم شدن، به ۱۰% کاهش می یابد.اگر زن و شوهر در حال خرید خانه‎اند، ۶ نمرۀ دیگر کم کنید تا «مستعد طلاق بودن» آنها به ۴% کاهش پیدا کند. بالاخره این که اگر مذهب لااقل تا حدی بر زندگی آنها اثر دارد، نمرۀ به صفر کاهش پیدا می کند.

تهیه کنندگان: جان ان. ادواردز، دیوید آر. جانسون، و آلن بوث

 

اگر شما فکر می کنید که در شرف طلاق و جدایی هستید بهتر است که قبل از هر اقدامی از روانشناسان خانواده و پیش از طلاق مرکز مشاوره اکسیر کمک بگیرید تا بتوانید تصمیم خیلی بهتری را بگیرید

دریافت وقت مشاوره آنلاین طلاق

Loading...

 

مشاوره رایگان آنلاین