عشق یک پدیده زیستی

با وجود اینکه عشق یکی از احساسات اصلی در انسان است (برخی حتی اعتقاد دارند یکی از مهم ترین)، عشق اخیراً به عنوان موضوع علمی در نظر گرفته شده است. به گفته زیگموند فروید (۱۹۱۰) مطالعه بر روی عشق در گذشته رها شده بود. در ۲۰ سال گذشته، مطالعه بر روی عشق رشد فزاینده ای داشته است. مطالعات اولیه بر روی عشق و ماهیت آن، انتقادات زیادی را دربر داشته و حتی آن را اتلاف پول و وقت می دانستند. از آن زمان تا بحال مطالعات از اهمیت عشق بر رشد کودک و سلامت بزرگسالان خبر می دهند. اما دقیقا عشق چیست و روانشناسان آن را چگونه تعریف می کنند. با استفاده از روش های روانسنجی روانشناس اجتماعی زیک روبین روشی برای سنجش عشق و محبت ابداع کرده است.

بنا به گفته روبین، عشق رمانتیک از سه عنصر تشکیل شده است:

  • دلبستگی: اهمیت داشتن و بودن در کنار فردی دیگر. تماس فیزیکی و تآیید از اجزای مهم دلبستگی است.
  • مراقبت: ارزش نهادن به شادی فردی دیگر به اندازه شادی خود.
  • صمیمیت: به اشتراک گذاری افکار خصوصی، احساسات، و خواسته ها و آروزها با شخص دیگر.

بر اساس این دیدگاه از عشق رمانتیک، روبین دو پرسشنامه برای اندازه گیری این متغیرها ابداع کرد. پرسشنامه روبین دو حس عشق و دوستی را می سنجید و برای اثبات نظریه خود از گروهی خواست که بر اساس حس خود به دوستشان و گروه دیگر براساس حس خود به شریک زندگیشان این پرسشنامه را پاسخ دهند. نتایج نشان داد که دوستان خوب در مقیاس دوستی و بقیه در مقیاس عشق نمرات بالا کسب کردند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب

عشق، زیستی یا فرهنگی؟

دیدگاه زیست شناسی، عشق را یک غریزه در انسان می داند. در حالی که عشق اغلب به عنوان یکی از احساسات اولیه انسانی مانند خشم یا شادی دیده می شود، برخی معتقدند که عشق یک مقوله فرهنگی است که تا حدودی ناشی از فشارها و انتظارات اجتماعی است. اگر عشق کاملا یک پدیده فرهنگی باشد پس در برخی از فرهنگ ها نباید عشق را مشاهده کنیم. با این حال، تحقیقات انسان شناسی نشان می دهد که عشق یک احساس جهانی است. عشق به احتمال زیاد هم تحت تاثیر فرهنگ و هم یک غریزه زیستی است. در حالی که هورمون ها و مسائل زیست شناسی مهم هستند، اما راه بیان و تجربه این احساس، تحت تاثیر مفاهیم شخصی ما از عشق قرار دارند.

منابع:

Gray, P. (1993, February 15). What is love? Time. Found online at http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,977763-1,00.html

Hatfield, E. (2001). Elaine Hatfield. In A. N. O’Connell (Ed.) Elaine Hatfield. Models of achievement: Reflections of eminent women in psychology, 3, 136-147.