نام و نام خانوادگی: تیراژه جوینی
کارشناسی [روانشناسی بالینی] دانشگاه [ازاد تهران مرکز]

استخدام آموزش و پرورش

تاریخ شروع و فارغ التحصیلی: [۱/۰۷/۸۹] الی [۱/۴/۹۳]

 

 • [ موضوع پایان نامه: مقایسه عزت نفس و سلامت روان مادران کودکان۱۰-۱۴ سال  مرزی و عادی منطقه نارمک]
 • [معدل: ۹۳/۱۸]
 • کارشناسی ارشد:روانشناسی عمومی از دانشگاه الزهرا(س) تهران
 • تاریخ شروع و فارغ التحصیلی: (۱/۷/۱۳۹۵) الی (۱۵/۴/۹۷)
 • دروس اصلی گذرانده: نوروسایکولوژی، روانشناسی کودکان استثنایی، رروش تحقیق، نظریه های شخصیت، نظریه های روان درمانی، انگیزش و هیجان، آسیب شناسی روانی، روانشناسی تجربی
 • معدل: ۸۶/۱۷
 • موضوع پایان نامه: مقایسه اختلال استرس پس از سانحه و سلامت روان آتش نشانان حادثه ی پلاسکو و گروه شاهد
 • مقالات پذیرش شده :۱- مقاله« آزمون نظریه بین فردی خودکشی(بار سنگین بودن و تعلق پذیری) در بین آتش نشانان شهر تهران،۲- مقاله «مقایسه اختلال استرس پس از سانحه و سلامت روان آتش نشانان حادثه ی پلاسکو و گروه شاهد» در مجله ی علوم پزشکی گناباد،۳- مقاله «نگرش به تغذیه و سلامت عمومی در دانشجویان دختر بومی و غیر بومی دانشگاه های تهران» در مجله علوم پزشکی سنندج ،۴- مقاله «اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر عملکرد و صمیمیت زناشویی زنان متاهل دارای افسردگی عمده» در مجله علوم پزشکی سنندج، ۵-مقاله« اثربخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چندمحوری شفیع آبادی بر رفتار کارآفینانه و خودکنترلی دانش آموزان دختر متوسطه» در مجله مددکاری اجتماعی ،۶- مقاله «بررسی ارتباط تمایز یافتگی خود و رابطه آن با دلبستگی در میان افراد ۲۵ تا ۴۰ سال شهر تهران» در دومین همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی.
 • چاپ کتاب:
 •  ایمنی کار و سلامت روان در آتش نشانان
 • نگرشی نو بر دانش خانواده
مهارت ها
مهارتهای نرم افزاری: آشنایی به کامپیوتر و نرم افزار های مرتبط، آشنایی به اینترنت

آشنایی با زبانهای خارجی: [زبان تخصصی انگلیسی تا حد متوسط  ]

 

سایر مهارتها تخصصی مرتبط با رشته ی روان شناسی

 • {۱-گذراندن دوره  تفسیر نقاشی(خانه، درخت، آدم) در موسسه آموزشی دکتر گلشنی، شماره تماس : ۸۸۵۰۲۲۳۱ }
 • {۲- گذراندن دوره بازی درمانی مراجع محور در موسسه  آموزشی احیاء دکتر غلام علی افروز:۸۸۲۴۸۶۵۰}
 • {۴- گذراندن دوره زبان مقدماتی تخصصی در موسسه آموزشی دکتر گلشنی :۸۸۵۰۲۲۳۱}
 • {۵-گذراندن دوره مقدماتی روان کاوی در موسسه آموزشی دکتر گلشنی:۸۸۵۰۲۲۳۱}
 • {۶- گذراندن دوره تغییرات DSM5  زیر نظر دکتر منصوره شهریاری احمدی:۷۷۲۹۶۹۵۳}
 • {۷- گذراندن دوره واکاوی علل خیانت های زناشویی در موسسه آموزشی دکتر گلشنی: ۸۸۵۰۲۲۳۱}
 • {۸- گذراندن دو واحد عملی روانشناسی بالینی در بیمارستان روان پزشکی آزادی به مدت ۶ جلسه}
 • {۹- گذراندن دوره ی روش تحقیق در موسسه آموزشی دکتر گلشنی: }
 • {۱۰- تسلط بر آزمون گیری تست هوش نقاشی آدمک گودیناف}
 • {۱۱- تسلط بر آزمون تشخیصیMMPI فرم کوتاه}
 • {۱۲- تسلط بر شرح حال گیری مراجعین کلینک های روان درمانی}
 •  {۱۳-در حال گذراندن دوره آموزشی کمک های اولیه تئوری و عملی( دوره های احیاء و امداد گری، تزریقات، پانسمان و … در خانه ی فرهنگ مهر آور. شماره تماس: ۷۷۴۶۸۸۸۱-۲ }
 • {۱۴-گذراندن دوره ی ۱۰۰ ساعته ی درمان شناختی –رفتاری(cbt)}
 • {۱۵-گذراندن دوره ی ۱۰ ساعته دارو درمانی }
 • {۱۶-گذراندن دوره ی شن بازی درمانی}
 • {۱۷-گذراندن دوره مداخلات در خیانت های زناشویی}
 • {۱۸-گذراندن ۲۰ ساعت ۵ آزمون بزرگ شخصیت(mbti,neo,…) }
 • {۱۹- در حال گذراندن دوره ۱۰۰ ساعته زوج درمانی و خانواده درمانی}
 • {۲۰-تدریس بالای ۳۰ واحد درس دانش خانواده در موسسه غیرانتفاعی پارس}
 • {۲۱- سابقه فعالیت در مرکز روانشناختی و مشاوره نگاه سبز به مدت ۲۱۲ ساعت(زیر نظر دکتر منصوره شهریاری احمدی) و فعالیت در زمینه مشاوره فردی به مدت ۷۰ ساهت در مرکز مشاوره نگاه سبز}
 • {۲۱- گذراندن دوره ی ۸ ساعته مشاوره پیش از ازدواج در مرکز مشاوره تجلی مهر}
 • {گذراندن دوره ی درمانی ای ام دی آر  }

 

حوزه های مورد علاقه و تخصص:

 • { آزمون گیری و تحلیل آزمون های روانشناسی: وکسلر و بینه »}
 • {آموزش مهارت های زندگی برای نوجوانان و بزرگسالان« اعتماد به نفس، کنترل خشم، کنترل خلق منفی، مدیریت استرس، مذاکره و حل تعارض در روابط زناشویی، جرات ورزی و قاطعیت و …»}
 • {انجام مشاوره تحصیلی برای ، نوجوانان، جوانان، پیش از ازدواج و خانواده }
 • {تدریس دروس روانشناسی و اجتماعی در مقاطع مختلف تحصیلی(راهنمایی و دبیرستان)}
 • {مشاوره ی فردی و زوج و مداخلات درمانی زوجین}