حانیه قاسمی

تحصیلات
کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فعالیتهای حرفه ای
درمانگر نوجوان، کلینیک روانشناسی و مشاوره اکسیر
رواندرمانگر کلینیک روانشناسی راستین
رواندرمانگر نوجوان در کینیک آتیه درخشان ذهن
مشاور تحصیلی و بالینی دبیرستان فرزانگان
روانسنج و درمانگر درمانگاه فرهنگیان منطقه ۱۳
مشاور گزینش نیرو دبستان عماد شرق
مدرس دوره های تخصصی ریاضی و فیزیک پیشرفته دبیرستان

انتشارات
نویسنده و مترجم حوزه اقتصاد رفتاری در سایت روان حامی

کارگاههای آموزشی
گذراندن دوره پیشرفته درمان پویشی به مدت ۱۲۰ ساعت
گذراندن دوره طرحواره درمانی به مدت ۱۰۰ ساعت
گذراندن دوره درمانی cbt به مدت ۱۰۰ ساعت
گذراندن دوره رواندرمانی وجودی به مدت ۴۰ ساعت
گذراندن دوره سوپرویژن طرحواره درمانی تحت نظارت دکتر حمید بهرامی
گذراندن دوره خانواده و زوجدرمانی سیستمی دکتر بوستانی پور به مدت ۱۰۰ ساعت