دکتر حانیه صالحیان – موسس مرکز مشاوره اکسیر

دکتری: روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی، آزاد اسلامی

کارشناسی: روانشناسی بالینی، دانشگاه علاوه طباطبایی

فعالیت های حرفه ای

 • صاحب امتیاز و مسئول فنی مرکز مشاوره اکسیر از ۱۳۹۲ تا کنون
 • مدیر بخش سنجش سلامت روان مرکز جامع سلامت الکترونیک نسیم (وابسته به بانک پاسارگاد) از ۱۳۹۷ تا کنون
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موسسه روانشناسی صنعتی اکسیر ذهن پویا از ۱۳۹۲ تا کنون
 • رواندرمانگر در مرکز مشاوره و روانشناسی موفقیت
 • رواندرمانگر در مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی نوین
 • مدرس دانشگاه آموزگاری جمهوری تاجیکستان
 • نوروتراپیست مرکز جامع اعصاب و روان آتیه
 • روانشناس کودک و نوجوان در مرکز حمایت از زنان سرپرست خانوار صدیقین
 • روانشناس و مشاور تحصیلی در دبیرستان دخترانه فرهنگ

فعالیت های اجرایی

 • برگزاری کارگاه آموزشی در حوزه سوگ کودکان برای متخصصین در بهزیستی شمیرانات
 • برگزاری کارگاه با موضوعات مرتبط در حوزه های مختلف روانشناسی در بیش از ۱۰۰ مدرسه، مهد و ارگان
 • برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی در حوزه نوجوانان در مرکز مشاوره اکسیر
 • برگزاری کارگاه های مختلف فرزندپروری در مرکز مشاوره اکسیر و بیش از ۱۰۰ مدرسه و مهد در تهران
 • تالیف مقالات روانشناختی در مجلات سیب سبز، زندگی ایده آل، مادران، همشهری و …
 • حضور به عنوان کارشناس در برنامه های به خانه بر میگردیم و سیمای خانواده، شبکه ۴ و شبکه خبر
 • حضور به عنوان کارشناس در رادیوفرهنگ، برنامه پشت چراغ سبز

فعالیت های روانشناسی صنعتی و سازمانی

 • تهیه پرونده سلامت روان و شرح شغل جهت ۱۰۰۰ نفر از کارمندان شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (وابسته به بنیاد مستضعفان)
 • تهیه پرونده سلامت روان و شرح شغل جهت کارمندان جدیدالاستخدام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
 • راه اندازی واحد درمان و ارتقاء روانشناختی در کارخانه فولاد کاوه جنوب کیش در بندر عباس برای پرسنل کارخانه
 • تهیه پرونده سلامت روان و شرح شغل جهت کارمندان جدیدالاستخدام بانک کارآفرین
 • عارضه یابی در بخش ارزی بانک کارآفرین
 • تهیه پرونده سلامت روان جهت کارمندان جدید الاستخدام شرکت فولاد جهان آرای اروند (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام)
 • تهیه شرح مشاغل برای شرکت بهین انرژی
 • تهیه پرونده سلامت روان جهت پرسنل جدیدالاستخدام بانک تجارت
 • تهیه پرونده سلامت روان و شایستگی شغلی پرسنل جدیدالاستخدام پست بانک
 • تهیه پرونده سلامت روان جهت پرسنل جدیدالاستخدام شرکت بهین انرژی
 • تهیه پکیج جامع استعدادسنجی برای شرکت اندیشه فاخر

انتشارات

 • اثر بخشی برنامه بهبود بخشی ارتباط بر کیفیت رابطه والد-فرزندی در نوجوانان دختر خانواده های تک والدینی مادر سرپرست صالحیان بروجردی، حانیه ؛ زارع بهرام آبادی، مهدی ؛ زهراکار، کیانوش؛ محمدی فر، محمدعلی، مجله علمی-پژوهشی روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان، سال پنجم، شماره دوم، ۱۳۹۲
 • اثربخشی نظریه انتخاب بر کاهش تعارضات زناشویی، باغبان نصیر، مریم؛ صالحیان بروجردی، حانیه؛ زارع بهرام آبادی، مهدی، سخنرانی در ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، اردیبهشت ۹۳
 • اثر بخشی برنامه بهبود بخشی ارتباط بر کیفیت رابطه والد-فرزندی در نوجوانان دختر خانواده های تک والدینی مادر سرپرست، صالحیان صالحیان بروجردی، حانیه، پوستر در ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده. اردیبهشت ۹۳
 • اثربخشی بازی درمانی به روش شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب و افسردگی کودکان، ابراهیمی مقدم، حسین؛ بروجردی، حانیه (نویسنده مسئول)؛ مدنی، سمیرا سادات؛ شریفیان، مهناز؛ پورنعمت، مینا؛ شکری، هانیه، اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران، مرداد۱۳۹۴
 • مقایسه چهارحوزه توجه، حافظه فعال، سرعت واکنش و کنترل پاسخ در کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال سیالی کلام و کودکان عادی، صالحیان بروجردی، حانیه؛ عشایری، حسن؛ مهریار، امیر هوشنگ، مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، زمستان ۹۸
 • اثربخشی توانبخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی و شدت اختلال سیالی کلام کودکی در کودکان مبتلا به اختلال سیالی کلام کودکی، صالحیان بروجردی، حانیه؛ عشایری، حسن؛ مهریار، امیر هوشنگ، مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آثار در دست پژوهش و چاپ

 • مجموعه ۱۲ جلدی کتابهای پلکان(مهارت های فرزندپروری): حانیه صالحیان بروجردی، صفورا بابایی، مونا سوری
 • تهیه پکیج جامع استعدادسنجی

سوابق آموزشی

 • کارگاه آموزشی طرحواره درمانی زیر نظر دکتر حسن حمیدپور در موسسه شناختی رفتاری (۱۰۰ ساعت)
 • گارگاه آموزشی مهارت های زندگی زیر نظر دکتر مهدی منوچهری در موسسه آموزش عالی مدت (۶۰ ساعت)
 • کارگاه آموزشی برنامه تخصصی تربیت درمانگر اختلالات شخصیت به روش PTC زیر نظر دکتر محمد علی بشارت در موسسه آموزش عالی مدت (۸۰ ساعت)
 • کارگاه آموزشی برنامه تخصصی تربیت درمانگر اختلالات اضطرابی به روش PTC زیر نظر دکتر محمد علی بشارت در موسسه آموزش عالی مدت (۸۰ ساعت)
 • کارگاه آموزشی برنامه تخصصی تربیت درمانگر زوج درمانی به روش PTC زیر نظر دکتر محمد علی بشارت در موسسه آموزش عالی مدت (۸۰ ساعت)
 • کارگاه آموزشی ارزیابی جامع کارکردهای عالی شناختی مغز زیر نظر دکتر حشمت اله قوامی در گروه نوروسایکولوژی مرکز تحقیقات تروما وجراحی بیمارستان سینا(۳۶ ساعت)
 • کارگاه آموزشی نقشه برداری کمی مغزی، QEEG زیر نظر دکتر محمدعلی نظری در دانشگاه تهران (۱۶ ساعت)
 • کارگاه های آموزشی درمان شناختی رفتاری زیر نظر دکترابوالفضل محمدی، موسسه آموزش عالی مدت (۱۰۰ ساعت)
 • کارگاه آموزشی طرحواره درمانی زیر نظر دکتر حسن حمیدپور در موسسه آموزش عالی مدت (۲۴ ساعت)
 • کارگاه رواندرمانی کوتاه مدت زیر نظر دکتر بهروز بیرشک و دکتر شکوه نوابی نژاد در انستیتو روانپزشکی ایران (۲۴ ساعت)
 • کارگاه آموزشی زوج درمانی شناختی رفتاری زیر نظر دکتر منصوره سادات صادقی در موسسه آموزش عالی مدت (۲۴ ساعت)
 • کارگاه ۲۴ ساعته زوج درمانی سیستمی زیر نظر دکتر علیرضا بوستانی پور در موسسه آموزش عالی آل طه (۲۴ ساعت)
 • کارگاه آموزشی دوره تحلیل رفتار متقابل(A) دانشگاه علامه طباطبایی
 • کارگاه بازی درمانی کودک زیر نظر دکتر محمد علی زاده محمدی در دانشگاه شهید بهشتی (۲۴ ساعت)
 • کارگاه شناخت درمانی کودک زیر نظر دکتر کارینه طهماسیان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (۲۴ ساعت)
 • کارگاه آموزشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی زیر نظر دکتر سعید ایمانی در مرکز مشاوره اکسیر (۸ ساعت)
 • کارگاه مشاوره پیش از ازدواج زیر نظر دکتر سعید ایمانی در مرکز مشاوره اکسیر (۱۶ ساعت)
 • کارگاه آموزشی Neurofeedback therapy  زیر نظر دکتر علی محمد نظری در مرکز پارند (۲۴ ساعت).
 • کارگاه آموزشی Advanced neurofeedback training زیر نظر دکتر علی محمد نظری در مرکز پارند (۲۴ ساعت).
 • کارگاه آموزشی مبانی علم عصب شناسی شناختی زیر نظر دکتر علیرضا کریمی جاوان در مرکز مشاوره اکسیر (۴۸ ساعت)
 • کار گاه آموزشی اجرا و تفسیر آزمون IVA nv درمرکز مشاوره اکسیر
 • دوره آموزشی نقش روانشناسان و مشاوران در ارتقاء سلامت روان جامعه زیر نظر دکتر علی صاحبی در دومین همایش نقش روانشناسان و مشاوران در ارتقاء سلامت روان جامعه

 همایش ها

 • شرکت در دومین سمپوزیوم مداخله روانشناسی در بحران
 • شرکت در دومین همایش کاربرد علوم شناختی در شرایط پر تنش انجمن روانشناسی ایران
 • شرکت در ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده دانشگاه شهید بهشتی
 • شرکت در دومین کنگره علوم شناختی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • شرکت در اولین همایش نقش روانشناسان و مشاوران در ارتقاء سلامت روان جامعه سازمان بهزیستی کل کشور