کودکان مادران شاغل

براساس تحقیقات دانشگاه آکسفورد، کودکان مادران شاغل مهارت‌های بیشتری دارند در صورتی که کودکان مادران غیر شاغل در حرف زدن، مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌های حرکتی و مهارهای مربوط به فعالیت‌های روزمره قابلیت‌های کمتری را نشان می‌دهند.

هم مهارت‌های زندگی روزمره و هم مهارت‌های اجتماعی کودکان از وضعیت شغلی مادران تأثیر می‌گیرد. تحقیقات دیگری نشان می‌دهند که صرف زمان بیشتر با کودکان با افزایش مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های مربوط به فعالیت‌های روزمره در ارتباط است؛ همچنین مراقبت شدن توسط پدربزرگ و مادربزرگ با افزایش مهارت­ حرف زدن در ارتباط است.

مهارت کودکان مادران شاغل

هر چقدر که سن مادر بالاتر باشد به احتمال بیشتری کودک در حوزه‌های مهارت‌های اجتماعی، صحبت کردن، مهارت‌های حرکتی و مهارت‌های مربوط به فعالیت‌های روزمره دچار مشکل می‌شود. جای تعجب نیست که در مقابل، داشتن مادری با میزان تحصیلات بالاتر، منجر به بهبود مهارت‌های فوق می‌شود. پژوهش‌های مختلفی تأثیر فعالیت‌های متنوعی بر کودکان را بررسی کرده‌اند؛ که نتایج نشان داد فعالیت‌هایی مانند کتاب خواندن و خرید کردن، آن‌ها را شادترین کودکان خواهد کرد.

بررسی‌هایی با این هدف انجام‌شده‌اند که چه فعالیت‌هایی بیشترین تأثیر را بر بهبود مهارت‌های کودکان خواهند داشت. کتاب خواندن، قصه گفتن و خواندن شعرهای کودکی همگی تأثیر مثبتی بر قابلیت حرف زدن کودک خواهند داشت. احتمالاً کمتر واضح باشد که شرایطی مانند معاشرت کردن با خانواده­‌هایی که کودک دارند؛ در بهبود توانایی سخن گفتن کودکان مؤثر است.

خواندن ترانه‌های کودکی، نقاشی کردن و کاردستی درست کردن همراه با کودک؛ در توسعه و بهبود مهارت‌های حرکتی کودکان نقش مهم و مثبتی دارند. شاید جای تعجب باشد که پیاده‌روی‌های طولانی خارج از خانه منجر به افزایش مهارت‌های حرکتی کودکان نخواهد شد، چون ممکن است کودک به صورت طولانی ­مدتی سوار بر کالسکه باشد و به فعالیت‌هایی که مهارت‌های حرکتی را افزایش می‌دهند، مشغول نباشد.

کودکانی که خواهر و برادر بزرگ‌تری دارند احتمالاً در چهار مهارت­ اجتماعی، صحبت کردن، حرکتی و مهارت‌های مربوط به فعالیت‌های روزمره پیشرفت بیشتر دارند. در عین اینکه تعامل کمتری با والدین خود دارند، از خواهر و برادر بزرگ‌تر از بیشتر یاد می‌گیرند.

مهارت های کودکان مادران شاغل


مقاله مرتبط: ایجاد تعادل بین شغل و خانواده در مادران

مقاله مرتبط: مادر شدن در سن بالا و داشتن کودک باهوش


عوامل موثر بر مهارت کودکان

بسیاری از پژوهش‌های قبلی بر اهمیت وضعیت اقتصادی تأکید می‌کنند؛ اما پژوهش‌های جدید معتقدند که رفاه اقتصادی تنها یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه‌ی مهارت‌های کودک است. تعامل‌های تبادلی بین کودک و مراقب باعث رشد و گسترش مهارت‌های شناختی، غیر شناختی و شادی کودک می‌شود. بررسی‌های قابل اعتمادی بیان می‌کنند که بازی‌های فعالانه‌ی والد و کودک نقش مهمی را رشد کودک بازی می‌کند.

پرفسور آناند معتقد است که مشارکت کودکان در فعالیت‌های مختلف همراه با والدین؛ منجر به رشد و توسعه‌ی مهارت‌های مختلف در کودکان خواهد شد.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب