کمک به دیگران توسط کودکان

چگونه می‌توان کمک به دیگران توسط کودکان را به فرزندانمان آموزش دهیم؟ در جامعه ما کمک به دیگران و افراد نیازمند و دستگیری از آن‌ها ارزش محسوب می‌شود و مسلماً والدین تمایل دارند که فرزندانی تربیت کنند که دیدگاه مثبتی به این افراد داشته باشند. در این یادداشت می‌بینیم که چگونه میتوانیم کمک به دیگران توسط کودکان را ایجاد کنیم.

توصیه‌های دینی و فرهنگ ایرانی همواره بر دستگیری از نیازمندان تأکید داشته‌اند و مناسبت‌هایی برای کمک به افراد در نظر گرفته شده است و کودکانمان همواره در معرض تبلیغات برای فرهنگ‌سازی در این زمینه هستند و در خانه، مدرسه و رسانه‌های ترویج این فرهنگ را مشاهده می‌کنند.

تأثیر کمک به دیگران توسط کودکان در رشد اجتماعی آنها

دستیابی به مهارت‌های جدید

کمک کردن به دیگران باعث می‌شود که کودکان یکسری مهارت‌های جدید کسب کنند با افرادی برخورد کنند که موقعیتی متفاوت از خودشان دارند و هنگامی که تأثیر کار خیر خود و از خود گذشتگی را زندگی دیگران می‌بینند مهارت‌های جدیدی را در خود تجربه می‌کنند.

کمک کردن باعث می‌شود که کودکان حق شناس شوند

معمولاً امکانات و نعماتی که کودکان دارند برای آن‌ها معمولی و کوچک شمرده می‌شود با دیدن زندگی نیازمندان و کمک به آن‌ها این نعمات به نظر کودکان بزرگ‌تر جلوه می‌کند و باعث می‌شود که شکرگزار و قدر شناس شوند.

کمک کردن باعث ایجاد روابط جدید می‌شود

کمک کردن به دیگران باعث می‌شود که کودکان از حوزه اجتماعی کنونی خود خارج شوند. علاوه بر ایجاد روابط جدید، حس بخشندگی تأثیر مثبت بسیاری بر روی روابط فعلی آن‌ها خواهد گذاشت. زمانی که کمک‌ها به روابط بهتر و صمیمی‌تر با دیگران منتهی می‌شود، دیدگاه به خانواده، دوستان نیز متفاوت می‌شود.

کمک کردن به دیگران توسط کودکان باعث افزایش اعتماد به نفس می‌شود

هنگامی که کودکان به توانایی خود برای کمک به دیگران واقف می‌شوند اعتماد به نفس بهتری خواهند داشت و دیدگاه بهتری به خود پیدا می‌کنند.

نحوه آموزش کمک به دیگران توسط کودکان


مقاله مرتبط: روش هایی برای خوشحال کردن دیگران


ترغیب کمک به دیگران توسط کودکان

شبیه سازی موقعیت‌ها

کودکان زمانی می‌توانند نیاز و نیازمندی را درک کنند که موقعیت‌هایی را که خود در آن قرار داشته‌اند تجربه کنند. برای این کار مثال‌های از زمان‌هایی که به چیزی نیاز داشته‌اند و توانایی دست‌یابی به آن را نداشته‌اند بزنید و آن را به باقی مسائل کودکان نیازمند تعمیم دهید.

شناخت نیازمندان واقعی

اینکه کودکان درک کنند که چه افرادی واقعاً نیازمند هستن و چه افرادی تظاهر و تمارض می‌کنند اهمیت دارد. برای این کار می‌توانید به آن‌ها یادآوری کنید که مراکزی برای کمک مطمئن به افراد وجود دارد.

دیدار از مراکز خیریه

اردوهایی برای امور خیریه می‌تواند در دیدگاه کودکان به امور خیریه مؤثر واقع شود. هنگامی که آن‌ها از نزدیک مشکلات افراد همنوع خود را لمس کنند باعث می‌شود که باور قلبی کمک به همنوع در آن‌ها شکل بگیرد.

شرکت در فعالیت‌های خیریه

با تشکیل بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های خیریه و فعالیت در آن‌ها کودکان متوجه می‌شوند که با هر فعالیتی که متناسب با سنشان از دستشان بر می‌آید می‌توانند در زندگی افراد تأثیر گذار باشند.

کمک مداوم به یک فرد

اگر کمکی که ارائه می‌شود به صورت مداوم باشد کودک این امکان را پیدا می‌کند که اثر کمک خود را در زندگی و پیشرفت آن فرد ببیند.

کمک به افراد نیازمند و نادیده نگرفتن نیازهای اطرافیان در جامعه‌ای سالم به صورت پررنگ وجود دارد و با آموزش این امر به کودکان می‌توان به پیشرفت آن‌ها در مهارت‌های اجتماعی یاری رساند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب