علاقه کودکان به رابین هود

زمانی که کودکان رشد می کنند خیلی دوست دارند تبدیل به رابین هود جوان شوند! در همان سنین ۵ تا ۸ سال آنها تمایل دارند منابع به طور مساوی بین افراد فرودست و سطح بالا تقسیم شود. این نتایج تحقیقی است که در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ در مجله روانشناسی رشد به چاپ رسیده است.

علت علاقه به رابین هود

روابط سلسله مراتبی یکی از ویژگی های زندگی اجتماعی است. کودکان از همان ابتدا تفاوت بین افراد فرودست و مسلط را می‌دانند. اما آنها چگونه با این تفاوت کنار می آیند؟ آیا آنها به سمت افراد غالب متمرکز می شوند و غرق در وضع موجود می شوند یا اینکه از افراد فرودست دفاع می کنند و در پی رفع این نابرابری قدم بر می دارند؟

دانشمندان دانشگاه برنارد، لوزان و نوشاتو با استفاده از دو تکلیف و قرار دادن کودکان در موقعیت های مختلف در صدد پاسخگویی به این سوال بر آمده اند.

بچه ها و علاقه به رابین هود

کودکان بزرگتر منابع و پاداش را حق فرد فرودست تر و به عبارت ساده تر فرد بدبخت تر می دانستند؛ و برای انتخاب خود دلیلی را بیان می کردند. دانشمندان چند فاکتور را برای این آگاهی زود هنگام در کودکان نام می برند.

در مرتبه اول اینکه کودکان به والدین خود وابسته هستند و والدین مظهر قدرت اند. همچنین در مهدکودک ها دوستی های این چنینی که کودکی از همه پر زور تر یا قوی تر یا پولدار تر باشد وجود دارد. تمایل کودکان به رفع نابرابری ها با رشد و تکامل آنها پیچیده تر می شود.


مقاله مرتبط: کاربرد و نقش مذهب در تربیت کودکان


به طور خلاصه نتایج این تحقیق نشان می دهد که کودکان ۵ ساله درک مشخصی از احساس نابرابری دارند و این روند در سن ۸ سالگی قابل توجه تر است. همچنین کودکان تمایل به تغییر روند فعلی به سمت برابری همه دارند. همچنین دانشمندان بیشتر بر روی چگونگی تاثیر فرهنگ و جنسیت بر درک احساس نابرابری هستند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب