توجه ، یک مفهوم مورد مطالعه در روانشناسی شناختی است که به نحوه پردازش اطلاعات خاص در محیط زندگی ما اشاره دارد. همانطور که شما در حال خواندن این مطلب هستید، بسیاری از مناظر، صداها و احساسات در اطراف شما وجود دارد؛ فشار پاهای شما روی زمین، چشم انداز خیابان از پنجره، گرما و نرمی پیراهنتان، مکالمه ای که اخیراً با دوست خود داشتید.

چگونه ما با مدیریت تمام این احساسات، تنها بر روی یک موضوع می توانیم تمرکز کنیم؟

توجه چیست؟

چگونه روانشناسان توجه را توضیح می دهند؟ دقیقاً چگونه کار می کند؟ روانشناس و فیلسوف معروف ویلیام جیمز، توجه را این گونه تعریف کرده است: “توجه تصاحب ذهن است به شکل روشن و واضح.”

نه تنها سیستم توجه ما اجازه می دهد بر روی چیزی خاص در محیط زیست خود تمرکز کنیم، بلکه در درک ما از محرک های اطراف نیز تاثیر می گذارد. در برخی موارد، توجه ما بر روی یک چیز خاص، ممکن است باعث  چشم پوشی ما از چیزهای دیگر شود.

توجه و نکات کلیدی در تعریف آن

توجه و نکات کلیدی در تعریف آن

  – توجه محدود است:

تحقیقات زیادی انجام شده است که نشان دهد ما بر روی چند مورد و چه مدت زمانی می توانیم تمرکز کنیم. محققان دریافته اند که متغیرهای کلیدی که باعث ماندن ما بر روی کاری می شود، شامل علاقه ما به آن کار و تعداد محرک هایی که باعث حواس پرتی ما می شوند، می باشد. مطالعات نشان داده اند که توجه ما از نظر ظرفیت و مدت زمان محدود است.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب

  – توجه انتخابی است:

از آنجا که توجه محدود است، پس ما باید انتخاب کنیم که بر روی چه چیزی تمرکز کنیم. نه تنها باید توجه خود را بر روی یک مورد خاص در محیط اطرافمان قرار دهیم، بلکه باید بسیاری دیگر از موارد را نادیده بگیریم.

  – توجه بخش اصلی سیستم شناختی:

توجه یک جزء اساسی زیست شناسی، حتی در بدو تولد است. بازتاب های ما به ما کمک می کنند تا مشخص کنیم کدام یک از محرک های محیط، نیاز به توجه دارند؛ فرایندی که باعث زنده ماندن ما می شود. نوزادان به محرک های محیطی از جمله صداهای بلند توجه می کنند.

لمس گونه نوزاد باعث می شود که سر خود را برای تغذیه شدن به طرف مراقب خود بچرخاند. ما از تمام این بازتاب ها در طول زندگی خود بهره می بریم. صدای بوق به ما هشدار می دهد که ماشینی به ما نزدیک می شود.  همه این محرک ها توجه ما را جلب کرده و باعث پاسخ ما به محیط می شود.

 

منابع:

James, W. (1890). The Principles of Psychology. New York: Holt.

Revlin, R. (2013). Cognition: Theory and practice. New York: Worth Publishers

مشاوره رایگان آنلاین