توجه و نکات کلیدی در تعریف آنReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Dec 24Rating: 5.0توجه و نکات کلیدی در تعریف آنتوجه ، یک مفهوم مورد مطالعه در روانشناسی شناختی است که به نحوه پردازش اطلاعات خاص در محیط زندگی ما اشاره دارد. همانطور که شما در حال خواندن این مطلب هستید، بسیاری از مناظر، صداها و احساسات در اطراف شما وجود دارد؛ فشار پاهای شما روی زمین، چشم انداز خیابان از پنجره، گرما و نرمی پیراهنتان، مکالمه ای که اخیراً با دوست خود داشتید.

توجه ، یک مفهوم مورد مطالعه در روانشناسی شناختی است که به نحوه پردازش اطلاعات خاص در محیط زندگی ما اشاره دارد. همانطور که شما در حال خواندن این مطلب هستید، بسیاری از مناظر، صداها و احساسات در اطراف شما وجود دارد؛ فشار پاهای شما روی زمین، چشم انداز خیابان از پنجره، گرما و نرمی پیراهنتان، مکالمه ای که اخیراً با دوست خود داشتید.

چگونه ما با مدیریت تمام این احساسات، تنها بر روی یک موضوع می توانیم تمركز كنیم؟

توجه چیست؟

چگونه روانشناسان توجه را توضیح می دهند؟ دقیقاً چگونه كار می كند؟ روانشناس و فیلسوف معروف ویلیام جیمز، توجه را این گونه تعریف كرده است: “توجه تصاحب ذهن است به شكل روشن و واضح.”

نه تنها سیستم توجه ما اجازه می دهد بر روی چیزی خاص در محیط زیست خود تمرکز كنیم، بلكه در درک ما از محرک های اطراف نیز تاثیر می گذارد. در برخی موارد، توجه ما بر روی یک چیز خاص، ممكن است باعث  چشم پوشی ما از چیزهای دیگر شود.

توجه و نکات کلیدی در تعریف آن

توجه و نکات کلیدی در تعریف آن

  – توجه محدود است:

تحقیقات زیادی انجام شده است كه نشان دهد ما بر روی چند مورد و چه مدت زمانی می توانیم تمركز كنیم. محققان دریافته اند كه متغیرهای كلیدی كه باعث ماندن ما بر روی كاری می شود، شامل علاقه ما به آن كار و تعداد محرک هایی كه باعث حواس پرتی ما می شوند، می باشد. مطالعات نشان داده اند که توجه ما از نظر ظرفیت و مدت زمان محدود است.

  – توجه انتخابی است:

از آنجا كه توجه محدود است، پس ما باید انتخاب كنیم كه بر روی چه چیزی تمركز كنیم. نه تنها باید توجه خود را بر روی یک مورد خاص در محیط اطرافمان قرار دهیم، بلكه باید بسیاری دیگر از موارد را نادیده بگیریم.

  – توجه بخش اصلی سیستم شناختی:

توجه یک جزء اساسی زیست شناسی، حتی در بدو تولد است. بازتاب های ما به ما كمک می كنند تا مشخص كنیم كدام یک از محرک های محیط، نیاز به توجه دارند؛ فرایندی كه باعث زنده ماندن ما می شود. نوزادان به محرک های محیطی از جمله صداهای بلند توجه می كنند.

لمس گونه نوزاد باعث می شود كه سر خود را برای تغذیه شدن به طرف مراقب خود بچرخاند. ما از تمام این بازتاب ها در طول زندگی خود بهره می بریم. صدای بوق به ما هشدار می دهد كه ماشینی به ما نزدیک می شود.  همه این محرک ها توجه ما را جلب كرده و باعث پاسخ ما به محیط می شود.

 

منابع:

James, W. (1890). The Principles of Psychology. New York: Holt.

Revlin, R. (2013). Cognition: Theory and practice. New York: Worth Publishers

مشاوره رایگان آنلاین