نکاتی شفا بخش برای زنان

من می خواهم شکوه و عظمت خویش را ببینیم. من می خواهم اعتقاد و افکار منفی، مخرب و ترس آور را که مرا از هدف اصلی ام، یعنی باشکوه بودن باز می دارد، از ذهن و زندگی ام حذف کنم. من اکنون بر پاهای خودم ایستاده ام و از خودم حمایت می کنم و برای خودم فکر می کنم. من هر آنچه را که نیاز دارم، به خود اعطا می کنم. رشد کردن برای من عاری از هر خطری است. هر چه خودم را شکوفاتر سازم، افراد بیشتری مرا دوست خواهند داشت. من به صف زنان شفابخشی می پیوندم که به دیگر زنان یاری می رسانند. من شکرگزار این سیاره ام. آینده ام شفاف و زیباست.

و این چنین نیز است!

به خاطر داشته باشید: کوچیک ترین تغییر مثبت در افکارتان ممکن است شروع برطرف شدن بزرگ ترین مشکل باشد. وقتی شما از زندگی پرسش هایی درست داشته باشید، زندگی نیز پاسخ خواهد داد.

شیوه های زیادی برای تغییر ایجاد کردن وجود دارند. ما همچنین می توانیم به عیب هایمان صادقانه بنگریم نه فقط برآنچه که در ما خطاست نگاه کنیم، بلکه بر موانعی که ایجاد کرده، باز می دارد. و آنگاه بی آنکه خود را مشوش کنیم، این موانع چیزهایی هستند که ما در خردسالی آموخته ایم و هرگز در مورد ما صدق نمی کردند. ما صرفا در خردسالی آموخته ایم و هرگز در مورد ما صدق نمی کردند.ما صرفا اعتقادات دیگری را پذیرفته ایم. اگر ما توانستیم این افکار را یک بار بیاموزیم پس اکنون نیز می توانیم آن ها را نیاموخته رها کنیم. ما تصدیق می کنیم که خواهان آن هستیم که خویشتن دوستی را بیاموزیم .

اکنون چند توصیه هدایت گر:

۱- از انتقاد کردن اجتناب ورزید.

۲- خودتان را به بیم و هراس نیندازید.

۳- با رابطه ای که با خود دارید، پیوند داشته باشید.

۴- به گونه ای با خود برخورد کنید، گویی مورد علاقه هستید.

۵- از جسم تان مراقبت کنید.

۶- خودتان را تعلیم دهید.

۷- برای خودتان آینده مالی بسازید.

۸- جنبه خلاق تان را شکوفا سازید.

۹- سر خوشی و شادمانی را مرکز جهانتان قرار دهید.

۱۰- کمال داشته باشید، به قول تان وفادار باشید.

۱۱- یک ارتباط معنوی قوی را با زندگی ایجاد کنید.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب