مشكلات روانشناختی در دانشجویانReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Feb 2Rating:

مشكلات روانشناختی در دانشجویان

اغلب اوقات دوران دانشجویی به عنوان بهترین دوران زندگی فرد یاد می شود، اما با توجه به گزارش های اخیر، برای بیش از یک چهارم از دانشجویان دوره کارشناسی واقعیت می تواند بسیار متفاوت باشد. متاسفانه این روزها مشکلات فکری و ذهنی و روانی در بین دانشجویان به دلیل داشتن آینده ای مبهم افزایش یافته است و همین موضوع باعث افزایش افسردگی در بین دانشجویان و جوانان می شود ، مشکلات بیکاری ، مشکلات مسکن از جمله مشکلات پیش روی جوانان و قشر تحصیل کرده جامعه می باشد.

بررسی 1061 دانشجو نشان داده است که از هر چهار دانشجوی مقطع کارشناسی مشکل سلامت روان گزارش داده اند، برای دانشجویان دختر این مقدار افزایش می یابد و به1 در هر 3 دختر می رسد.

در مطالعاتی كه در این زمینه انجام شده نشان داده است كه  در دانشگاه خطر شرایط سلامت روانی مانند افسردگی و الکل وابستگی در میان دانشجویان را افزایش می دهد. آمدن به دانشگاه می تواند دورانی استرس زا و دلهره آور برای جوانان باشد و امور مالی می تواند بسیار نگران كننده باشد.

هدف اصلی این مطالعه استرس بین دانشجویان بود. کار بعد از دانشگاه (39 درصد) و خانواده (35 درصد) از عواملی بود كه باعث نگرانی دانشجویان می شود.

بر اساس این گزارش، افسردگی و اضطراب تا حد زیادی شایع ترین مشکلات بهداشت روانی هستند، و تقریبا سه چهارم از دانشجویان که با یک مشکل بهداشت روانی رنج می برند.

نتایج نشان می دهد كه:

از هر چهار دانشجو  یك نفر دارای بیماری قابل تشخیص هستند.

  • 40٪ به دنبال کمک نمی روند.
  • 80٪ زیر بار مسئولیت ها احساس در هم شکستگی می كنند.
  • 50% نیز درگیر اضطراب هستند.