مشاهده ترس دیگران

دانشمندان در موسسه تحقیقات فناوری در ویرجینیا کشف کرده اند که مشاهده ترس در دیگران ممکن است چگونگی جریان اطلاعات در مغز را تغییر دهد.

تجربه احساس و هیجانات منفی،‌ اثری در مغز بر جای می گذارد که باعث آسیب پذیری بیشتر می شود. تجربیات آسیب زا، حتی آنهایی که بدون درد فیزیکی است، یک عامل خطر برای اختلالات روانی است. PTSD  که اختلال استرس پس از سانحه نیز نامیده می شود یک اختلال اضطرابی است که می تواند در برخی از افراد پس از تجربه شوک آور، ترسناک‌ یا  رویداد خطرناک ایجاد می شود. همه افرادی که در میان حوادث خطرناک زندگی می کنند به این اختلال دچار نمی شوند بلکه ۷تا ۸ نفر از هر ۱۰۰ نفری که تجربیات آسیب زا داشته اند به این اختلال دچار می شوند.

تنها افرادی که مستقیما این تجربیات را دارند تحت تاثیر قرار نمی گیرند بلکه کسانی که این افراد را دوست دارند، مراقبان آنها و ناظران این وقایع – افرادی که شاهد این وقایع هستند یا از درد و رنج دیگران آگاه می شوند نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. یک واقعه آسیب زا ممکن است بلافاصله به اختلال منجر نشود، اما شانس ابتلا به این اختلال را افزایش می دهد.

بر اساس این یافته ها، محققان بررسی کردند که آیا بخشی از مغز که مسئول همدلی و درک وضعیت روانی دیگران است، به نام قشر جلوی مغز، پس از شاهد ترس در دیگران تغییر می کند. مطالعه ای نشان داد مشاهده ترس باعث توزیع مجدد جریان اطلاعات می شود. و این توزیع مجدد توسط استرس به دست می آید، نه فقط مشاهده آن.

این تغییر ممکن است به صورت بالقوه ارتباطات بیشتر از طریق سیناپس ها را در لایه های عمیق سلولی در قشر مخ فعال کند. هنوز دقیقا مشخص نیست چگونه تغییر مدارها اتفاق می افتد، فقط میدانیم که آنها تغییر میکنند.

در گام بعدی زمانی که متوجه این تغییرات در مغز افرادی که تجربیات آسیب زا را داشته اند، شدیم،‌متوجه خواهیم شد که اختلال استرس پس از سانحه چگونه ایجاد می شود.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب