در رابطه با محرومیت از خواب و مشکل سیستم دفاعی بدن ، بسیاری از افراد عنوان می کنند که وقتی کم می خوابند، بیمار می شوند. پژوهش های جدید سعی کرده اند که علت این اتفاق را توضیح بدهند.

نتایج یک آزمایش

محققان از ۱۱ جفت دوقلوی همسان، که الگوی خواب مختلفی دارند، نمونه خون گرفتند. نتایج نشان داد، کودکانی که خواب نامنظم داشتند، نسبت به خواهر با برادر خود که این چنین نبودند، سیستم دفاعی ضعیف تری داشتند…

محرومیت از خواب و مشکلات سیستم دفاعی بدن

سلامت مطلوب و سیستم دفاعی بدن

بهترین عملکرد سیستم دفاعی بدن، زمانی است که فرد خواب کافی داشته باشد. بر طبق دیدگاه دکتر واتسون، برای داشتن سلامت مطلوب، هفت ساعت یا بیشتر باید برای خواب صرف بشود. یکی از ویژگی های منحصر به فرد این مطالعه، استفاده از دوقلوهای همسان برای کنترل اثرات ژنتیکی بر طول مدت خوابیدن است…

دکتر غریب معتقد است که کم کردن زمان خواب (محدود کردن مدت خواب در آزمایشگاه)، منجر به افزایش مشکلات التهابی و فعال شدن سلول های ایمنی می شود. مطالعات کمی در ارتباط با اثرات طولانی مدت، کمبود خواب، وجود دارد. دکتر غریب در پژوهش خود، از شرایط طبیعی استفاده کرد تا برای اولین بار نشان بدهد کوتاه کردن مزمن خواب، منجر به فعال شدن سیستم دفاعی بدن و گردش گلبول های سفید خون می شود.

دکتر واتسون در پژوهش های خود، به دنبال جمع آوری اطلاعات بیشتر برای تایید این فرضیه بود که خواب کافی در سلامت، تندرستی و سیستم دفاعی موثر است. مطالعات متعدد نشان می دهند که در طول دهه گذشته مردم آمریکا نسبت به گذشته یک و نیم تا دو ساعت، کمتر می خوابند. همچنین یک سوم جمعیت شاغل در طول شب ۶ ساعت کمتر می خوابند…

 

منبع:

SA Gharib, MD et al. Transcriptional Signatures of Sleep Duration Discordance in Monozygotic Twins. Sleep, January 2017 DOI: 10.1093/sleep/zsw019

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب