بدرفتاری با کودک

بدرفتاری با کودک تأثیرات نامطلوبی بر جسم و روان کودک خواهد داشت به صورتی که باعث ایجاد اختلالات و مشکلات رفتاری در کودکان مانند پرخاشگری، لجبازی، اعتماد به نفس پایین، افسردگی، اضطراب شدید، شب ادراری، کابوس دیدن و غیره می‌شود علاوه بر این بدرفتاری با کودک بر آینده آن‌ها نیز بسیار مؤثر است به صورتی که اینگونه رفتارها را از والدین خود می‌آموزند و آن‌ها را به کار می‌گیرند.

علل بدرفتاری با کودک

علل بدرفتاری با کودک را از جنبه‌های مختلف می‌توان مورد بررسی قرار داد و یا به عبارتی به صورت‌های مختلف می‌توان تقسیم بندی کرد. بعضی از این عوامل مانند خصوصیات والدین، خصوصیات مدرسه، خصوصیات خانواده را می‌توان کنترل کرد.

خصوصیات والدین: خصوصیات که باعث بدرفتاری با کودک می‌شود عبارتند از آشفتگی روان شناختی؛ سوء مصرف الکل و دارو؛ سابقه بد رفتاری در کودکی؛ اعتقاد به انضباط بدنی خشن؛ میل به ارضا کردن نیازهای هیجانی برآورده نشده از طریق کودک؛ انتظارات نامعقول از رفتار کودک؛ سن پایین (اغلب زیر ۳۰ سال)؛ سطح تحصیلات پایین.

خصوصیات کودک: بچۀ نارس یا بسیار بیمار؛ خُلق و خوی دشوار؛ بی توجهی و بیش فعالی؛ مشکلات دیگر مربوط به رشد از جمله خصوصیات مربوط به کودک است.

بررسی علل مختلف بدرفتاری با کودک

خصوصیات خانواده: درآمد کم؛ فقر؛ بی خانمانی؛ بی ثباتی زناشویی؛ انزوای اجتماعی؛ بدرفتاری جسمی با مادر توسط شوهر؛ نقل مکان‌های مکرر؛ خانواده‌های بزرگ با فرزندانی که فاصلۀ سنی کمی از هم دارند؛ شرایط زندگی بسیار شلوغ؛ زندگی خانوادگی آشفته؛ فقدان شغل ثابت؛ علائم دیگر استرس زیاد زندگی از جمله ویژگی‌های خانواده است که باعث بدرفتاری با کودک می‌شود.


مقاله مرتبط: بد رفتاری با کودکان باعث تغییرات اپی ژنتیکی در آن ها می شود.

مقاله مرتبط: عواقب بد رفتاری با کودکان و توصیه هایی برای والدین

مقاله مرتبط: بد رفتاری های والدین و پیشرفت تحصیلی پایین


جامعه: جامعه‌ای که مشخصۀ آن خشونت و انزوای اجتماعی است؛ تعداد کم پارک‌ها، مراکز مراقبت از کودک، برنامه‌های پیش دبستانی، مراکز تفریحی، یا کلیسا که به خانواده کمک کند.

فرهنگ: تأیید فشار جسمانی و خشونت به عنوان روش‌هایی برای حل کردن مشکلات باعث بدرفتاری با کودک می‌شود.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب