طلاق عاطفی یا طلاق روانی

طلاق عاطفی در تعریف به معنی سردی رابطه میان زن و شوهر می شود که در این رابطه، ضعف ارتباط عاطفی زن و شوهر منجر می شود به سردی تمامی روابط آنها می گردد؛ مانند روابط روحی، جسمی، عاطفی و حتی متاستفانه گفتاری.

تاثیر طلاق عاطفی والدین بر خانواده

طلاق عاطفی در رابطه باعث بی مهری و کم شدن انرژی مثبت در خانواده می گردد. زوج ها در بیگانگی دنیای یکدیگر گم شده اند و فقط برای هم حکم یک هم خانه که به هم عادت کرده اند را دارند.

عدم درک صحیح گفتار و رفتار یکدیگر، نداشتن شناخت کافی از روحیات طرف مقابل و عاقبت بی علاقگی و سردی نسبت به شریک زندگی خود همه و همه دست به دست هم می دهد تا یک طلاق عاطفی را در زندگی زوج ها بوجود آورد.

جدایی عاطفی میان زن و شوهر به شکل زندگی در یک خانه بدون هیچ ارتباطی به غیر از مکالمات ضروری، طلاق عاطفی نامیده می شود.


مقاله مرتبط: طلاق جنسی عاملی برای طلاق عاطفی

مقاله مرتبط: طلاق روانی و عاطفی


بررسی عواقب طلاق عاطفی

عواقب طلاق عاطفی برای زن و شوهر

در این نوع از جدایی تنها مسایل فرهنگی و خانوادگی، وجود فرزندان و شرایط اجتماعی مانع طلاق می شود و زوجین به اجبار در کنار هم زندگی می کنند و یکی از عوارض این نوع زندگی ایجاد روابط فراخانوادگی و فرا زناشویی است.


مقاله مرتبط: کمک! همسرم طلاق می خواهد


۷۰% از موارد طلاق عاطفی بصورت روابط فرا خانوادگی و فرا زناشویی ادامه می یابد که خطر جدی برای پاکی خانواده و صداقت اجتماعی دارد و ۳۰% از موارد به جدایی و طلاق تن می دهند.